Наукова діяльність

Інформація щодо роботи аспірантури за спеціальністю 102 Хімія

 • Освітньо-науково-виробничий інноваційний комплекс «МЕДХІМФАРМ»

   
  19.09.2023 р. відбулося перше засідання Ради Освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу (ОНВІК) «Медфармхім».
  Основна мета діяльності ОНВІК – сприяння підвищенню ефективності функціонування хімічної та фармацевтичної галузей шляхом впровадження сучасних досягнень науки, підвищення якості підготовки фахівців, внесення пропозицій щодо стандартів вищої освіти і т.д.
  Головою ради обрано академіка Академії Медичних наук Миколу Головенка.
  Засновниками ОНВІК Медфармхім є Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (факультет хімії та фармації) та Товариство з додатковою відповідальністю «Інтерхім».
  Положення про організацію та функціонування ОНВІК «Медфармхім» підписали: директор фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського член-кореспондент НАН України Віктор Кузьмін; ректор Одеського національного університету імені І.І. Мечникова професор Вячеслав Труба та генеральний директор ТДВ «Інтерхім» кандидат хімічних наук Анатолій Редер.
   
  2023 Zasidanja MedPharmChem
   

  • 14.11.2023 р. семінар у ФХІ ім. О.В. Богатського в межах роботи ОНВІК «МЕДХІМФАРМ» (м. Одеса, Україна)

   14.11.2023 у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського в межах роботи ОНВІК «МЕДХІМФАРМ» відбувся освітньо-науково-виробничий семінар для здобувачів вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», освітньо-професійної програми «Фармація» факультету хімії та фармації ОНУ імені І.І. Мечникова

   «СУЧАСНА ФАРМАЦІЯ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА».

   З доповідями на семінари виступили:

   МЕНЧУК В.В., к.х.н., декан факультету хімії та фармації: «Історія створення освітньо-науково-виробничого інноваційного комплексу "МЕДХІМФАРМ"».

   КУЗЬМІН В.Є., д.х.н., чл.-кор. АН НАН України, директор ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України «Історичний розвиток та головні напрямки роботи ФХІ ім. О.В. Богатського».

   СКРИПИНЕЦЬ Ю.В., к.х.н, старший науковий співробітник ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України «Основні напрямки роботи лабораторії біоаналітики та фарманалізу».

   ШЕСТЕРЕНКО Є.А., к.б.н., старший науковий співробітник ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України «Основні напрямки роботи лабораторії медичної біотехнології та ензимології».

   ЛАРІОНОВ В.Б., д.б.н., завідувач лабораторії молекулярної фармакології та медицини ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України «Етапи створення лікарських засобів»

   МАЛЬЦЕВ Г.В., к.х.н., керівника проектів та програм ТДВ «ІНТЕРХІМ» «Вимоги до валідації методик у фарманалізі».

   СМІРНОВА К.О., начальник відділу маркетингу ТДВ «ІНТЕРХІМ» «Внесок маркетингу у виробничу діяльність фармацевтичної промисловості».

   ГОЛОВЕНКО М.Я., д.б.н., академік національної академії медичних наук, завідувач відділом біомедицини ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України «Сумісні інноваційні розробки ліків ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України та ТДВ «ІНТЕРХІМ. Сучасні напрямки фармацевтичного розвитку в науці та виробництві».

   На семінарі здобувачі мали змогу задати питання провідним науковцям та фахівцям фармацевтичної галузі.

   title_669ff81e885261611521451721759774
   title_669ff81e8854d21409579691721759774
   title_669ff81e8856c11555844001721759774
   title_669ff81e8858b2940476641721759774
   title_669ff81e885aa2979307541721759774
   title_669ff81e885c819912373401721759774
   title_669ff81e885e71992474041721759774
   title_669ff81e886065628795241721759774
   title_669ff81e886247996805941721759774

Наукові досягнення Факультету хімії та фармації широко представлені в Україні та за її межами.

Впродовж 2018-2023 рр. науко-педагогічними працівниками факультету видано 376 статей (138 з них індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science), 19 патентів, 529 тез Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Публікаційна активність вчених факультету хімії та фармації

public activnist

В період 2018-2023 р. захищено 19 дис. робіт: 2 докт. дис.; 17 канд. дис.

 1. Афанасенко Е.В. Синтез, структура, біологічна активність супрамолекулярних координаційних тартрато-, малатогерманатів, станнатів: дис… докт. філософ.: 102 Хімія. Одеса, ОНУ імені І.І. Мечникова,12 січня 2023 р., спецрада ДФ 05.102.2022 (науковий керівник – докт. хім. наук, проф. Сейфулліна І.Й.)
 2. Кіосе О. О. Створення гібридних полімерних композитів на основі модифікованих ненасичених олігоестерів зі специфічними властивостями : дис. … докт. філософ. : 102-Хімія. Одеса, 2023. 155 с. (Наук. керівник к.х.н., доц. Савін С. М.)
 3. Плюта К. В. Вугільно-пастовий електрод, модифікований β-циклодекстрином для вольтамперометричного визначення деяких харчових барвників : дис. … докт. філософ. : 102-Хімія. Одеса, 2023. 173 с. (Наук. керівник доц. Снігур Д. В.)
 4. Барбалат Д. О. Синтез і хіміко-аналітичні характеристики нових похідних 6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в комбінованих спектрофотометричних методах аналізу : дис. ... док. філософ. : 102 – Хімія. Одеса, 2021. Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.018, створена Наказом МОН України № 1136 від 26.10.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. (Наук. керівник доц. Снігур Д. В.)
 5. Бучко О. В. Гомо- та гетерометалічні цитратогерманати (станати) різних типів. Синтез, структура і властивості : дис. ... докт. філософ. : 102-Хімія. Одеса, 2021. Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.016, створена Наказом МОН України від 26.10.2021 р. №1136, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. (Науковий керівник д.х.н., проф. Марцинко О. Е.)
 6. Дубовий В. П. Нові аналітичні форми на основі комплексів Cu(II) з деякими похідними 6,7-дигідроксибензопірилію та їх застосування в аналізі : дис. ... докт. філософ. : 102-Хімія. Одеса, 2022. 138 с. Спеціалізована вчена рада ДФ 41.051.029, створена Наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296, з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. (Наук. керівник доц. Снігур Д. В.)
 7. Стельмах С. І. Аналіз та прогнозування властивостей молекулярних нанооб’єктів методами хемоінформатики : дис. ... докт. філософ. : 102-Хімія, Одеса, 2021. Спеціалізована вчена рада ДФ 051.017, створена Наказом МОН України № 1136 від 26.10.2021 р., з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації. (Науковий керівник член-кореспондент НАН України, д.х.н. Кузьмін В. Є.)
 8. Рабошвіль К. В. Нові аналітичні форми для спектрофотометричного визначення ванадію (V) та селену (VI) на основі продуктів редокс-взаємодії з 4-сульфо-2(4'-сульфонафталін-1'-азо)нафтолом-1 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 - аналітична хімія. Ужгород, 2020. 176 с. Спеціалізована вчена рада К.61.051.03. (Наук. керівник  доц. Чеботарьов О. М.)
 9. Шевченко О. В. Модифікація вінілових полімерів ненасиченими β-дикетонатами металів. : дис. ... докт. хім. наук. : 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук. Дніпро, грудень 2020. Спеціалізована вчена рада Д 08.078.03 Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет» МОН України. 
 10. Еберле Л. В. Фармакологічне обґрунтування терапевтичної активності екстракту Zingiber officinale на моделях запалення та аналгезії : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 – фармакологія (09 – Біологія). Одеса, 2019. Спеціалізована вчена рада Д 41.600.01 Одеській національний медичний університет МОЗ України. (Наук. керівник д.б.н., проф. Кравченко І. А.)
 11. Голубчик Х. О. Модифіковані природні кліноптилоліту і трепели. Отримання, властивості та використання :  дис. ... канд. хім. наук. : 02.00.01 – неорганічна хімія. Одеса, 2019.  Спеціалізована вчена рада К.41.219.01 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України. (Наук. керівник д.х.н., проф. Ракитська Т. Л.)
 12. Бевзюк К. В. Стан у розчинах, сорбційне вилучення та вольтамперометричне визначення синтетичних харчових барвників : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 – аналітична хімія. Ужгород, 2019.  Спеціалізована вчена рада К.61.051.03 Ужгородський національний університет. (Наук. керівник  доц. Чеботарьов О. М.)
 13. Мандзій Т. В. Координаційні сполуки карбоксилатів 3d-металів з гідразидами арилкарбонових кислот. : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 - неорганічна хімія. Одеса, 2019. Спеціалізована вчена рада К.41.219.01 Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України. (Наук. керівник д.х.н. Кокшарова Т. В.)
 14. Хома Р. Є. Кислотно-основна взаємодія та сульфоокиснення при хемосорбції оксиду сульфуру (IV) водними розчинами алкіламінів. : дис. ... докт. хім. наук : 02.00.01 – неорганічна хімія. Київ, 2019. Спеціалізована вчена рада Д 26.218.01 Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України.
 15. Джига Г. М. Модифіковані сполуками Pd(II) та Cu(II) бентоніти в реакціях окиснення монооксиду карбону, діоксиду сульфуру та розкладання озону : дис. ... канд. хім. наук, 02.00.01 – неорганічна хімія. Одеса, 2018. Спеціалізована вчена рада К.41.219.01 ФХІ імені О. В. Богатського НАН України. (Наук. керівник д.х.н., проф. Ракитська Т. Л.)
 16. Пуля А. В. Синтез, будова, властивості координаційних сполук 3d-металів з бенздіазепін- та піридиновими лігандами гідразид-гідразонового типу. : дис. ... наук. ступ. канд. хім. наук : 02.00.01 - неорганічна хімія. Одеса, 2018. Спеціалізована вчена рада  К.41.219.01 ФХІ імені О. В. Богатського НАН України. (Наук. керівник д.х.н., проф. Сейфулліна І. Й.) 
 17. Снігур Д. В. Застосування кольорометричних функцій в дослідженні кислотно-основних рівноваг у розчинах органічних сполук. : дис. ...канд. хім. наук : 02.00.02 - аналітична хімія, Ужгород, 2018. Спеціалізована вчена рада К.61.051.03 Ужгородський національний університет. (Наук. керівник  доц. Чеботарьов О. М.)
 18. Приступа Б.В. Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні. : дис. ... канд. біол. наук : 14.03.05 – фармакологія. Одеса, 2018.  Спеціалізована вчена рада Д 41.600.01 Одеській національний медичний університет. (Наук. керівник д.б.н., проф. Кравченко І. А.)
 19. Арабаджи М. В. Атомно-абсорбційне визначення міді, цинку, свинцю, кадмію і селену в біологічних рідинах та продуктах харчування за допомогою атомізатора графітова втулка-фільтр з вугільною ниткою-колектором. : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 - неорганічна хімія. Одеса, 2018. Спеціалізована вчена рада К.41.219.01 ФХІ ім. О. В. Богатського НАН України. (Наук. керівник к.х.н., доц. Захарія О. М.)

На факультеті існують дві наукових школи, які відрізняються високим рівнем досліджень, підтримують спадкоємність в розвитку української хімічної науки:

«Металокомплексні сполуки в каталізі». Науковий керівник - Заслужений діяч науки та техніки України, академік Академії інженерних наук України, доктор хімічних наук, професор Ракитська Т.Л.

“Координаційна хімія металів з органічними молекулами”. Науковий керівник – Заслужений діяч науки та техніки України, доктор хімічних наук, професор Сейфулліна І.Й.

Для забезпечення підготовки здобувачів на високому навчальному, навчально-методичному, науковому рівнях, проведення фундаментальних та прикладних досліджень на факультеті хімії та фармації Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова спільно з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України з 1997 р. працює хіміко-фармацевтичний навчально-науково-виробничий комплекс подвійного підпорядкування (спільний наказ Міністерства освіти та Національної академії наук України № 382 від 27.10.97 р., № 257 від 6.11.97 р.). 

Основні пріоритетні напрямки наукової діяльності факультету

 • Координаційна хімія металів з органічними молекулами. Закономірності комплексоутворення та полімеризації як основа розробки сучасних хімічних матеріалів;
 • Розробка теоретичних основ, методів та засобів захисту людини та навколишнього середовища від наслідків антропогенної дії;
 • Фізико-хімічні властивості речовин з протизапальними властивостями; їх ідентифікація та встановлення спектру фармакотерапевтичної активності.
 • Розробка колоїдно-хімічних методів концентрування токсичних компонентів розчинів;
 • Концентрування, розділення і визначення малих кількостей неорганічних речовин в об’єктах різного природного походження.
 • Синтез, властивості та використання аценафтену та продуктів його перетворень, порфіринів та їх металокомплексів, металополімерів b-дикетонатного типу

Науково-педагогічні кадри факультету хімії та фармації

Кадровий потенціал  2019  2020  2021  2022  2023 
 Чисельність штатних НПП або НП, з них:  33 34  34  34  36 
 Доктори наук  9  10  11  11  12
 Кандидати наук  24  24  23  23  24
 Чисельність аспірантів  8  11  14  11  18
Молоді вчені (вкл. аспірантів) 8 10 16 12 18

 

Відповідно до наказу МОН України № 975 від 11.07.2019 р. науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Хімія» входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія Б). Науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Хімія” видається з 2000 року; як друкований засіб масової інформації журнал пройшов державну реєстрацію – свідоцтво КВ № 11461-334Р від 07.07.2006 р.; внесений у перелік фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук постановою ВАК України № 1-05/1 від 15.01.2003 р. (поновлено постановою Президії ВАК України № 1-05/3 від 7.07.2009 р.; наказом МОН України № 1021 від 07.10.2015 р.). Відповідно до наказу МОН України № 975 від 11.07.2019 р. науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Хімія» входить до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»).

ISSN: 2414-5963 (Online), 2304-0947 (Print)
DOI: 10.18524/2304-0947
Періодичність виходу журналу: 4 рази на рік.
Мови видання: українська, англійська.
Засновник: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Головний редактор: І. Й. Сейфулліна, д-р хім. наук, проф.
Адреса редакції: Одеса 65082, вул. Дворянська, 2
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Веб-сторінка: heraldchem.onu.edu.ua

Top