Здобувачу

chem moodle

 З технічних питань по платформі MOODLE звертатися:
Федько Н.Ф. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Гузенко О.М. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Р О З К Л А Д
дзвінків у навчальних корпусах
ОНУ імені І.І. Мечникова

Rozklad dzv

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ (очна/заочна форми навчання) 

РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ СЕСІЇ (очна/заочна форми навчання)
 

 • СТАРОСТИ АКАДЕМІЧНИХ ГРУП ФАКУЛЬТЕТУ ХІМІЇ ТА ФАРМАЦІЇ

  1 КУРС

  Спеціальність 102 Хімія – Лупета А.А.

  Спеціальність 102 Хімія (фармацевтична хімія) – Сорока С.В.

  Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – Войтюк А.І.

  2 КУРС

  Спеціальність 102 Хімія – Усенко В.О.

  Спеціальність 102 Хімія (фармацевтична хімія) – Лагутова А.Д.

  Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – Каташинский Д.С.

  Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія) – Свобода Д.О.

  3 КУРС

  Спеціальність 102 Хімія – Видиневичус К.К.

  Спеціальність 102 Хімія (фармацевтична хімія) – Комарова Д.В.

  Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – Кірьянова Є.

  Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія) – Букзель Н.І.

  4 КУРС

  Спеціальність 102 Хімія – Шевченко Є.

  Спеціальність 102 Хімія (фармацевтична хімія) – Шевчук О.

  Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – Стрельникова В.В.

  Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія) – Сахаренко Л.В.

  5 КУРС

  Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – Бродарська А.В., Мілінчук К.С.

  Магістратура 1 курс ОПП Хімія – Кравчук Д.

  Магістратура 1 курс ОНП Фармацевтична хімія – Дубовий В.П.

  Магістратура 2 курс ОПП Хімія – Іщенко Н.В.

  Магістратура 2 курс ОНП Фармацевтична хімія – Григор'єва Т.М.

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

(С - силабус, РП - робоча програма, П - програма, МР - методичні рекомендації)

 • Спеціальність 102 Хімія, бакалавр (ОПП Хімія)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

           І семестр      ІІ семестр

   ОПП 2023 

   1 курс 

   С   РП   ОК 01. Актуальні питання історії та культури України  С   РП   ОК 03. Іноземна мова за фахом
  С  РП   ОК 02. Іноземна мова С  РП   ОК 04. Основи академічної культури
  С  РП   ОК 06. Перша долікарська допомога с основами БЖД С  РП   ОК 08. Вища математика з основами моделювання
  С РП  ОК 07. Фізичне виховання С  РП   ОК 10. Інформатика та інформаційні технології в хімії
  С  РП   ОК 08. Вища математика з основами моделювання С  РП   ОК 13. Теоретичні основи водних і неводних розчинів
  С  РП   ОК 12. Основи неорганічного синтезу С  РП   ОК 14. Хімія перехідних елементів
  С  РП   ОК 15. Загальна хімія С  РП   ОК 16. Неорганічна хімія
        С РП  ОК 31. Навчальна практика з техніки лабораторного експерименту
            ІІІ семестр       ІV семестр

   ОПП 2022

   2 курс

   С РП  ОК 03. Іноземна мова за фахом  С  РП  ОК 03. Іноземна мова за фахом
   С  РП  ОК 05. Філософія  С  РП  ОК 08. Фізика
   С  РП  ОК 08. Фізика  С  РП  ОК 16. Аналітична хімія
   С  РП  ОК 16. Аналітична хімія  С  РП  ОК 18. Органічна хімія
   С  РП  ОК 17. Кристалохімія  С  РП  ОК 19. Метрологічні основи хімічного аналізу
         С  РП  ОК 20. Будова речовини
          V семестр     VІ семестр

   ОПП 2020

   3 курс

   С  РП  ОК 17. Органічна хімія  С  РП  ОК 08. Загальна та хімічна екологія
   С  РП  ОК 22. Фізична хімія  С  РП  ОК 22. Фізична хімія
   С  РП  ОК 20. Радіохімія з основами радіоекології  С  РП  ОК 21. Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук
   С  РП  ОК 23. Фізичні методи дослідження речовини  С  РП  ОК 26. Хімія координаційних сполук
          С  РП  ОК 27. Методика навчання хімії
          VІІ семестр     VІІІ семестр

   ОПП 2020

   4 курс

   С  РП  ОК 24. Колоїдна хімія  С  РП  ОК 28. Основи хімічної технології
   С  РП  ОК 25. Високомолекулярні сполуки  С  РП  ОК 29. Фізико-хімічні методи дослідження речовин та матеріалів
   С  РП  ОК 31. Педагогічна практика    МР  ОК 30. Міждисциплінарна курсова робота
  С  РП  ОК 22. Фізична хімія (заочна форма навчання)      
  С  РП   ОК 17. Органічна хімія (заочна форма навчання)      
          ІХ семестр     Х семестр
  ОПП 2019

  5 курс

  заочна

  форма

  навчання

  С РП  ОК 27. Колоїдна хімія С РП  ОК 29. Основи хімічної технології
  С РП  ОК 28. Високомолекулярні сполуки   МР  ОК 30. Міждисциплінарна курсова робота
        С РП  ОК 31. Науково-дослідна практика
          П  ОК 32. Атестація (атестаційний екзамен з хімії)
 • Спеціальність 102 Хімія, бакалавр (ОПП Хімія, 2023 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

      Код та назва освітньої компоненти або практики
      ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
      1. Цикл дисциплін загальної підготовки
   С   РП  ОК 01. Актуальні питання історії та культури України
  С РП ОК 02. Іноземна мова
  С РП ОК 03. Іноземна мова за фахом
  С РП ОК 04. Основи академічної культури
  С РП ОК 05. Філософія
  С РП ОК 06. Перша долікарська допомога з основами БЖД
  С РП ОК 07. Фізичне виховання
      2. Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки
  С РП ОК 08. Вища математика з основами моделювання
  С РП ОК 09. Фізика
  С РП ОК 10. Інформатика та інформаційні технології в хімії
  С РП ОК 11. Загальна та хімічна екологія
  С РП ОК 12. Основи неорганічного синтезу
  С РП ОК 13. Теоретичні основи водних і неводних розчинів
  С РП ОК 14. Хімія перехідних елементів
  С РП ОК 15. Загальна хімія
  С РП ОК 16. Неорганічна хімія
  С РП ОК 17. Аналітична хімія
  С РП ОК 18. Кристалохімія
  С РП ОК 19. Органічна хімія
  С РП ОК 20. Фізична хімія
  С РП ОК 21. Фізичні методи дослідження речовини
  С РП ОК 22. Радіохімія з основами радіоекології
  С РП ОК 23. Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук
  С РП ОК 24. Хімія координаційних сполук
  С РП ОК 25. Основи дидактики та методика навчання хімії
  С РП ОК 26. Колоїдна хімія
  С РП ОК 27. Високомолекулярні сполуки
  С РП ОК 28. Основи хімічної технології
  С РП ОК 29. Фізико-хімічні методи дослідження речовин та матеріалів
    МР ОК 30. Міждисциплінарна курсова робота
  С РП ОК 31. Навчальна практика з техніки лабораторного експерименту
  С РП ОК 32. Навчальна практика з метрологічного забезпечення хімічного експерименту
  С РП ОК 33. Педагогічна практика
  С РП ОК 34. Виробнича практика
  П ОК 35. Атестація (атестаційний екзамен з хімії)
 • Спеціальність 102 Хімія, бакалавр (ОПП Фармацевтична хімія)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

           І семестр       ІІ семестр

   ОПП 2023 

   1 курс 

   С   РП  ОК 01. Актуальні питання історії та культури України  С   РП  ОК 03. Іноземна мова за фахом
  С  РП ОК 02. Іноземна мова С  РП  ОК 04. Основи академічної культури
  С  РП ОК 06. Перша долікарська допомога з основами БЖД С  РП  ОК 08. Вища математика з основами моделювання
  С РП ОК 07. Фізичне виховання С  РП  ОК 10. Інформатика та інформаційні технології в хімії
  С  РП ОК 08. Вища математика з основами моделювання С  РП  ОК 14. Неорганічна хімія
  С  РП ОК 12. Основи неорганічного синтезу С РП ОК 30. Навчальна практика з техніки лабораторного експерименту
  С  РП ОК 13. Загальна хімія      
            ІІІ семестр       ІV семестр

   ОПП 2022

   2 курс

   С РП ОК 03. Іноземна мова за фахом  С  РП ОК 03. Іноземна мова за фахом
   С РП ОК 05. Філософія  С  РП ОК 08. Фізика
   С РП ОК 08. Фізика  С  РП ОК 14. Аналітична хімія
   С РП ОК 14. Аналітична хімія  С  РП ОК 16. Органічна хімія
   С РП ОК 15. Кристалохімія  С  РП ОК 17. Будова речовини
          V семестр     VІ семестр

   ОПП 2021

   3 курс

  С  РП ОК 15. Органічна хімія  С  РП ОК 16. Фізична хімія
  С  РП ОК 16. Фізична хімія  С РП ОК 18. Загальна та хімічна екологія
  С  РП ОК 17. Фізичні методи дослідження речовини  С РП ОК 19. Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук 
  С РП ОК 22. Фармацевтична хімія  С РП ОК 22. Фармацевтична хімія
  С  РП  ОК 23. Біохімія С РП ОК 29. Навчальна практика з фармацевтичної хімії
          VІІ семестр     VІІІ семестр

   ОПП 2019

   4 курс

   С  РП ОК 19. Колоїдна хімія С  РП ОК 25. Хімія лікарських сполук
   С  РП ОК 20. Високомолекулярні сполуки С  РП ОК 27. Процеси та апарати фармацевтичного виробництва
   С  РП ОК 26. Технологія виробництва лікарських засобів С  РП ОК 28. Стандартизація та контроль якості лікарських препаратів
  С РП ОК 15. Органічна хімія (заочна форма навчання)    МР ОК 30. Міждисциплінарна курсова робота
   С  РП  ОК 16. Фізична хімія (заочна форма навчання)   С  РП ОК 31. Виробнича практика
 • Спеціальність 102 Хімія, бакалавр (ОПП Фармацевтична хімія, 2023 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

      Код та назва освітньої компоненти або практики
      ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
      1. Цикл дисциплін загальної підготовки
  С РП ОК 01. Актуальні питання історії та культури України
  С РП ОК 02. Іноземна мова
  С РП ОК 03. Іноземна мова за фахом
  С РП ОК 04. Основи академічної культури
  С РП ОК 05. Філософія
  С РП ОК 06. Перша долікарська допомога з основами БЖД
  С РП ОК 07. Фізичне виховання
      2. Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки
  С РП ОК 08. Вища математика з основами моделювання
  С РП ОК 09. Біофізика
  С РП ОК 10. Інформатика та інформаційні технології в хімії
  С РП ОК 11. Загальна та хімічна екологія
  С РП ОК 12. Основи неорганічного синтезу
  С РП ОК 13. Загальна хімія
  С РП ОК 14. Неорганічна хімія
  С РП ОК 15. Аналітична хімія
  С РП ОК 16. Кристалохімія
  С РП ОК 17. Органічна хімія
  С РП ОК 18. Фізична хімія
  С РП ОК 19. Фізичні методи дослідження речовини
  С РП ОК 20. Фармацевтична хімія
  С РП ОК 21. Біоорганічна хімія
  С РП ОК 22. Загальна фармакологія
  С РП ОК 23. Теоретичні основи синтезу лікарських засобів
  С РП ОК 24. Колоїдна хімія
  С РП ОК 25. Високомолекулярні сполуки
  С РП ОК 26. Технологія та технологічні процеси виробництва лікарських засобів
  С РП ОК 27. Фармацевтичні аспекти токсикології
  С РП ОК 28. Хімія лікарських сполук органічної природи
  С РП ОК 29. Стандартизація та контроль якості лікарських препаратів
  С РП ОК 30. Навчальна практика з техніки лабораторного експерименту
  С РП ОК 31. Навчальна практика з фармацевтичної хімії
  С РП ОК 32. Виробнича практика
    МР ОК 33. Міждисциплінарна курсова робота
    П ОК 34. Атестація (атестаційний екзамен з хімії)
 • Спеціальність 014 Середня освіта, бакалавр (ОПП Середня освіта (Хімія), 2020 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  Посилання на Робочі програми

  Шифр згідно ОППНазва освітньої компоненти або практики
  ЗП.01 Актуальні питання історії та культури України
  ЗП.02 Іноземна мова за професійним спрямуванням
  ЗП.03 Українська мова за професійним спрямуванням
  ЗП.04 Філософія
  ЗП.05 Вища математика
  ЗП.06 Фізика
  ЗП.07 Інформатика та інформаційні технології
  ЗП.08 Фізичні методи дослідження речовини
  ЗП.09 Будова речовини
  ПП.01 Загальна та вікова психологія
  ПП.02 Вікова фізіологія та шкільна гігієна
  ПП.03 Педагогіка
  ПП.04 Методика виховної роботи
  ПП.05 Основи педагогічної майстерності
  ПП.06 Теоретичні основи шкільної хімічної освіти
  ПП.07 Методика навчання хімії
  ПП.08 Методика розв’язування задач
  ПП.09 Методика та техніка шкільного хімічного експерименту
  ПП.10 Сучасні інформаційні технології в освіті та ТЗН
  ПП.11 Навчальна (адаптаційна) практика
  ПП.12 Педагогічна практика
  ПП.13 Міждисциплінарна курсова робота за предметною спеціальністю
  ПП.14 Комплексний атестаційний іспит
  ПП.15 Загальна хімія
  ПП.16 Неорганічна хімія
  ПП.17 Основи неорганічного синтезу
  ПП.18 Аналітична хімія
  ПП.19 Органічна хімія
  ПП.20 Фізична та колоїдна хімія
  ПП.21 Високомолекулярні сполуки
  ПП.22 Основи хімічної технології
  ПП.23 Біохімія
  ПП.24 Загальна екологія
  ПП.25 Хімічна екологія
 • Спеціальність 014 Середня освіта, бакалавр (ОПП Середня освіта (Хімія), за курсами та семестрами)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  Посилання на Робочі програми 

  1 курс Назва дисципліниСеместр
  Актуальні питання історії та культури України І
  Загальна та вікова психологія І
  Іноземна мова за професійним спрямуванням І, ІІ
  Вища математика І, ІІ
  Загальна хімія І
  Основи неорганічного синтезу І
  Українська мова за професійним спрямуванням ІІ
  Інформатика та інформаційні технології ІІ
  Вікова фізіологія та шкільна гігієна ІІ
  Неорганічна хімія ІІ
  Загальна екологія ІІ
  2 курс Філософія ІІІ
  Педагогіка ІІІ
  Загальна екологія ІІІ
  Іноземна мова за професійним спрямуванням ІІІ, ІV
  Фізика ІІІ, ІV
  Аналітична хімія ІІІ, ІV
  Будова речовини ІV
  Органічна хімія ІV
  3 курс Фізичні методи дослідження V
  Основи педагогічної майстерності V
  Методика навчання хімії V
  Органічна хімія V
  Методика розв’язування задач
  Методика та техніка шкільного хімічного експерименту
  Методика виховної роботи
  Фізична хімія V, VІ
  Навчальна (адаптаційна) практика  
  4 курс Елементи сучасних інформаційних технологій в освіті та ТЗН VII
  Педагогічна практика VII
  Високомолекулярні сполуки VII
  Хімічна екологія VII
  Педагогічна практика  
  Основи хімічної технології VIIІ
  Біохімія VIIІ
 • Спеціальність 102 Хімія, магістр (ОПП Хімія, 2022 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  1 курс   І семестр  ІІ семестр
  С РП ОК 01. Право інтелектуальної власності  С РП ОК 02. Академічне письмо (англійська мова)
  С РП ОК 02. Академічне письмо (англійська мова) С РП ОК 04. Педагогіка та методика викладання у ЗВО
  С РП ОК 03. Методологія та організація наукових досліджень С РП ОК 08. Новітні матеріали в технологіях захисту навколишнього середовища
  С РП ОК 05. Нанохімія та нанотехнології С РП ОК 09. Стереохімія
  С РП ОК 06. Супрамолекулярна хімія С РП ОК 10. Металоорганічна хімія
  С РП ОК 07. Сорбційно-спектроскопічні та тест-методи в хімічному аналізі      
  2 курс   ІІІ семестр  
  МР   РП ОК 11. Педагогічна практика у ЗВО    
    РП ОК 12. Переддипломна практика    
  МР  

  ОК 13.Кваліфікаційна (дипломна) робота магістра та її захист

     
 • Спеціальність 102 Хімія, магістр (ОПП Хімія, 2023 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  1 курс   І семестр  ІІ семестр
  С РП ОК 01. Право інтелектуальної власності  С РП ОК 02. Академічне письмо (англійська мова)
  С РП ОК 02. Академічне письмо (англійська мова) С РП ОК 04. Методика викладання хімії у ЗВО
  С РП ОК 03. Методологія та організація наукових досліджень С РП ОК 08. Новітні матеріали в технологіях захисту навколишнього середовища
  С РП ОК 05. Нанохімія та нанотехнології С РП ОК 09. Стереохімія
  С РП ОК 06. Супрамолекулярна хімія С РП ОК 10. Металоорганічна хімія
  С РП ОК 07. Сорбційно-спектроскопічні та тест-методи в хімічному аналізі      
  2 курс   ІІІ семестр  
  МР   РП ОК 11. Педагогічна практика у ЗВО    
    РП ОК 12. Переддипломна практика    
  МР  

  ОК 13.Кваліфікаційна (дипломна) робота магістра та її захист

     
 • Спеціальність 102 Хімія, магістр (ОНП Фармацевтична хімія, 2022 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  1 курс   Ісеместр  ІІ семестр
  С РП ОК 01. Право інтелектуальної власності С РП ОК 04. Педагогіка та методика викладання у ЗВО
  С РП ОК 02. Академічне письмо (англійська мова) С РП ОК 02. Академічне письмо (англійська мова)
  С РП ОК 03. Методологія та організація наукових досліджень С РП ОК 08. Комп’ютерне моделювання і оптимізація хімічних досліджень
  С РП ОК 05. Нанотехнології у фармацевтиці С РП ОК 09. Фармацевтична хімія природних сполук та їх синтетичних аналогів
  С РП ОК 06. Супрамолекулярна хімія С РП ОК 10. Технологічні аспекти створення лікарських форм
  С РП ОК 07. Сорбційно-спектроскопічні та тест-методи в хімічному аналізі      
  2 курс     ІІІ семестр     ІV семестр
  С РП ОК 11. Полімерні носії ліків   РП ОК 15. Переддипломна практика
  С РП ОК 12. Фізико-хімічна фармакологія   МР ОК 16. Дипломна робота магістра та її захист
  МР  РП ОК 13. Педагогічна практика у ЗВО      
    РП ОК 14. Науково-дослідна практика      
 • Спеціальність 102 Хімія, магістр (ОНП Фармацевтична хімія, 2023 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  1 курс   Ісеместр  ІІ семестр
  С РП ОК 01. Право інтелектуальної власності С РП ОК 02. Академічне письмо (англійська мова) 
  С РП ОК 02. Академічне письмо (англійська мова) С РП ОК 04. Методика викладання хімії у ЗВО
  С РП ОК 03. Методологія та організація наукових досліджень С РП ОК 08. Комп’ютерне моделювання і оптимізація хімічних досліджень
  С РП ОК 05. Нанотехнології у фармацевтиці С РП ОК 09. Фармацевтична хімія природних сполук та їх синтетичних аналогів
  С РП ОК 06. Супрамолекулярна хімія С РП ОК 10. Технологічні аспекти створення лікарських форм
  С РП ОК 07. Сорбційно-спектроскопічні та тест-методи в хімічному аналізі      
  2 курс     ІІІ семестр     ІV семестр
  С РП ОК 12. Фізико-хімічна фармакологія С РП ОК 11. Полімерні носії ліків
  МР РП ОК 13. Педагогічна практика у ЗВО   РП ОК 15. Переддипломна практика
    РП ОК 14. Науково-дослідна практика   МР ОК 16. Кваліфікаційна (дипломна) робота магістра та її захист
 • Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, магістр (ОПП Фармація)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

          І семестр     ІІ семестр
  ОПП 2023 1 курс  С   РП  ОК 01. Актуальні питання історії та культури України  С   РП  ОК 02. Іноземна мова за професійним спрямуванням
   С   РП  ОК 02. Іноземна мова за професійним спрямуванням  С   РП  ОК 06. Анатомія та фізіологія людини
   С  РП  ОК 03. Вища математика та статистика  С   РП   ОК 09. Неорганічна хімія
   С    РП  ОК 04. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу  С  РП ОК 10. Загальна теорія здоров'я та здорового способу життя
   С   РП ОК 05. Біологія з основами генетики  С  РП ОК 16. Фармацевтична ботаніка
   С   РП  ОК 07. Латинська мова      
   С   РП  ОК 08. Загальна хімія      
   С   РП  ОК 19. Вступ у фармацію      
          ІІІ семестр     ІV семестр
  ОПП 2021 2 курс  С   РП  ЗП 02. Іноземна мова за професійним спрямуванням  С   РП  ЗП 13. Аналітична хімія
   С   РП  ЗП 11. Мікробіологія з основами імунології  С   РП  ЗП 14. Органічна хімія
   С   РП  ЗП 12. Патологічна фізіологія  С   РП  ЗП 15. Фізична хімія
   С   РП  ЗП 13. Аналітична хімія  С   РП  ЗП 17. Фармацевтична ботаніка
   С   РП  ЗП 14. Органічна хімія  С   РП  ПП 21. Навчальна практика з фарм. ботаніки
   С   РП  ЗП 19. Інформаційні технології у фармації      
   С   РП  ПП 20. Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою      
          V семестр     VI семестр
  ОПП 2021 3 курс  С   РП  ЗП 16. Колоїдна хімія  С   РП  ЗП 18. Біологічна хімія
   С   РП  ЗП 18. Біологічна хімія С  РП  ПП 03. Технологія лікарських засобів
   С   РП  ПП 03. Технологія лікарських засобів  С   РП  ПП 04. Фармакологія
   С   РП  ПП 04. Фармакологія  С   РП  ПП 07. Фармакогнозія
   С   РП  ПП 05. Військово-орієнтована підготовка за спеціальністю "Фармація, промислова фармація"  С   РП  ПП 09. Фармацевтична хімія
   С   РП ПП 06. Фармацевтичне право та законодавство  С   РП  ПП 22. Навчальна практика з фармакогнозії
   С  РП  ПП 07. Фармакогнозія      
          VІI семестр     VІІI семестр
  ОПП 2019  4 курс  С   РП  ПП 07. Промислова технологія лікарських засобів  С   РП  ПП 07. Промислова технологія лікарських засобів 
   С   РП  ПП 08. Фармакотерапія з фармакокінетикою  С   РП  ПП 09. Фармацевтична хімія
   С   РП  ПП 09. Фармацевтична хімія  С   РП  ПП 10. Організація та економіка фармації
   С   РП  ПП 10. Організація та економіка фармації  С   РП  ПП 12. Клінічна фармація та фармацевтична опіка
   С   РП  ПП 11. Фармакоекономіка  С   РП  ПП 13. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
   С   РП  ПП 14. Лікарська та аналітична токсикологія  С  РП ПП 21. Виробнича практика з технології лікарських засобів 
    РП Українська мова як іноземна   РП Українська мова як іноземна
          IX семестр     X семестр
  ОПП 2019  5 курс  С   РП  ПП 09. Фармацевтична хімія  С   РП  ПП 15. Біофармація
   С   РП  ПП 12. Клінічна фармація та фармацевтична опіка  С   РП  ПП 16. Стандартизація та сертифікація лікарських засобів
   С   РП  ПП 13. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг  С  РП

  ПП 22. Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією  (Виробнича практика з менеджменту та маркетингу у фармації)

   С   РП  ПП 17. Технологія лікарських косметичних засобів  С РП ПП 22. Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією  (Виробнича практика з фармацевтичної хімії)
  С  РП ПП 22. Виробнича фармацевтична практика за спеціалізацією (Виробнича практика з організації та економіки фармації)    МР   ПП 23. Кваліфікаційна (магістерська) робота
    РП Українська мова як іноземна   РП Українська мова як іноземна
 • Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, магістр (ОПП Фармація, 2023 р.)

      Код та назва освітньої компоненти або практики
      ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ
      1. Цикл дисциплін загальної підготовки
   С   РП  ОК 01. Актуальні питання історії та культури України
  С РП ОК 02. Іноземна мова за професійним спрямуванням
  С РП ОК 03. Вища математика та статистика
  С РП ОК 04. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу
  С РП ОК 05. Біологія з основами генетики
  С РП ОК 06. Анатомія та фізіологія людини
  С РП ОК 07. Латинська мова
  С РП ОК 08. Загальна хімія
  С РП ОК 09. Неорганічна хімія
  С РП ОК 10. Загальна теорія здоров’я та здорового способу життя
  С РП ОК 11. Мікробіологія з основами імунології
  С РП ОК 12. Патологічна фізіологія
  С РП ОК 13. Аналітична хімія
  С РП ОК 14. Органічна хімія
  С РП ОК 15. Фізична та колоїдна хімія
  С РП ОК 16. Фармацевтична ботаніка
  С РП ОК 17. Інформаційні технології у фармації
  С РП ОК 18. Біохімія
    РП Українська мова як іноземна (IV курс)
    РП Українська мова як іноземна (V курс)
      2. Цикл дисциплін фахової підготовки
  С РП ОК 19. Вступ у фармацію
  С РП ОК 20. Етика та деонтологія у фармації
  С РП ОК 21. Технологія лікарських засобів
  С РП ОК 22. Фармакологія
  С РП ОК 23. Військово-орієнтована підготовка за спеціальністю "Фармація, промислова фармація"
  С РП ОК 24. Фармацевтичне право та законодавство
  С РП ОК 25. Фармакогнозія
  С РП ОК 26. Фармацевтична хімія
  С РП ОК 27. Фармакотерапія з фармакокінетикою
  С РП ОК 28. Організація та економіка фармації
  С РП ОК 29. Лікарська та аналітична токсикологія
  С РП ОК 30. Фармакоекономіка
  С РП ОК 31. Клінічна фармація та фармацевтична опіка
  С РП ОК 32. Фармацевтичний менеджмент та маркетинг
  С РП ОК 33. Фармацевтичне та медичне товарознавство
  С РП ОК 34. Якість, стандартизація та сертифікація лікарських засобів
    МР ОК 35. Кваліфікаційна (магістерська) робота
      ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА
  С РП ОК 36. Перша долікарська допомога з ознайомчою медичною практикою
  С РП ОК 37. Навчальна практика з фармацевтичної ботаніки
  С РП ОК 38. Навчальна практика з фармакогнозії
  С РП ОК 39. Виробнича практика з технології лікарських засобів
  С РП ОК 40. Виробнича практика з організації та економіки фармації
  С РП ОК 41. Виробнича практика менеджменту та маркетингу у фармації
  С РП ОК 42. Виробнича практика з фармацевтичної хімії
  С РП ОК 43. Виробнича практика з клінічної фармації та фармацевтичної опіки
  С РП ОК 44. Переддипломна практика
 • Спеціальність 102 Хімія, PhD (ОНП Хімія, 2020)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  Посилання на Робочі програми 

  Обов’язкові дисципліниРік навчання
  Філософія науки та етика науковця І
  Інформаційні технології у науковій діяльності І
  Історія, концепції та сучасні досягнення хімії І
  Академічне письмо іноземною мовою І, ІІ
  Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність ІІ
  Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень ІІ
  Педагогічна (асистентська) практика ІІІ

 

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

(С – силабус РП - робоча програма, МР - методичні рекомендації)

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, здобувачі освіти здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору з Переліку вибіркових дисциплін, який оприлюднено на сторінці факультету офіційного сайту ОНУ.

Запис здійснюється на підставі написаної здобувачем заяви на ім'я декана факультету. В заяві здобувач зазначає назву дисципліни або їх перелік та подає до деканату. Обрані дисципліни вносяться до індивідуального плану здобувача освіти.

Форма заяви для вибору дисципліни

 • ОБРАНІ ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

  2023-2024 н. р.

  Перший (бакалаврський) рівень ВО

  ОПП Хімія, спеціальність 102 Хімія: 

  ОПП Фармацевтична хімія, спеціальність 102 Хімія: 

  Другий (магістерський) рівень ВО

  ОПП Фармація, спеціальність 226 Фармація, промислова фармація:

  • Архів обраних дисциплін 2022 - 2023 н. р.

   2022-2023 н. р.

   Другий (магістерський) рівень ВО

   • ОПП Хімія, спеціальність 102 Хімія, очне відділення: 
   • ОПП Хімія, спеціальність 102 Хімія, заочне відділення:

   • ОНП Фармацевтична хімія, спеціальність 102 Хімія, очне відділення: 
   • ОНП Фармацевтична хімія, спеціальність 102 Хімія, заочне відділення:

 • Спеціальність 102 Хімія, бакалавр (ОПП Хімія)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  ОПП 2023 2 курс   ІІІ семестр  ІV семестр
    обрати 3 дисципліни  обрати 2 дисципліни
   С   РП  ВК 01. Сучасні комунікаційні методики  С   РП  ВК 04. Соціологія
   С   РП  ВК 02. Психологія управління та конфліктологія  С   РП  ВК 05. Політологія
   С   РП  ВК 03. Педагогіка  С   РП  ВК 06. Основи правознавства
   С   РП  ВК 10. Фізико-хімічні основи природних процесів у біосфері  С  РП  ВК 07. Основи економічних знань
   С   РП  ВК 11. Хімія природних та стічних вод  С   РП  ВК 08. Основи охорони праці
   С   РП  ВК 12. Вступ до органічної хімії  С   РП  ВК 14. Сучасна хімічна номенклатура
   С   РП  ВК 13. Історія хімії  С   РП  ВК 15. Хімія атмосфери
  ОПП 2022 3 курс   V семестр  VI семестр
    обрати 3 дисципліни  обрати 2 дисципліни
   С   РП  ВК 16. Теоретичні основи технології лікарських форм  С   РП  ВК 21. Біонеорганічна хімія
  С РП ВК 09. Екологія людини С РП ВК 22. Активні методи навчання
   С   РП  ВК 17. Аналітична хімія навколишнього середовища з основами броматології  С   РП  ВК 23. Хімічний аналіз харчових продуктів
   С   РП  ВК 18. Біоорганічна хімія  С   РП  ВК 24. Хімія природних сполук
   С   РП  ВК 19. Квантова хімія  С   РП  ВК 25. Синтез органічних сполук для полімеризаційних процесів
   С   РП  ВК 20. Інтегровані навчальні дисципліни  С   РП  ВК 26. Фармацевтична хімія
         С   РП  ВК 27. Біохімія
  ОПП 2020 4 курс   VІІ семестр  VIІІ семестр
    обрати 3 дисципліни  обрати 4 дисципліни
   С  РП ВК 29. Поверхневі явища: теорія та практика  С   РП ВК 37. Адсорбенти та адсорбційні процеси
   С   РП ВК 30. Сучасне матеріалознавство  С   РП  ВК 38. Поверхнево-активні речовини. Властивості та використання
   С   РП  ВК 31. Синтез та експериментальні методи дослідження координаційних сполук  С   РП  ВК 39. Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів
   С   РП  ВК 32. Біополімери та макромолекули  С   РП  ВК 40. Металокомплекси з органічними молекулами як основа сучасних лікарських препаратів
   С  РП ВК 33. Хімічний аналіз лікарських рослин  С   РП  ВК 41. Полімерні композиційні матеріали
   С  РП  ВК 34. Методи розділення та концентрування  С   РП  ВК 42. Аналітична токсикологія
   С  РП  ВК 35. Методи органічного синтезу  С   РП  ВК 43. Органічні реагенти в аналітичної хімії
   С  РП ВК 36. Поглиблений курс іноземної мови для хіміків  С   РП  ВК 44. Основні джерела сировини для органічного синтезу
         С   РП  ВК 45. Теоретичні та практичні аспекти каталітичних редокс-процесів
  ОПП 2019

  5 курс

  заочна

  форма

  навчання

      ІХ семестр     Х семестр
  С РП ВК 27. Біополімери та макромолекули С РП ВК 28. Хімічний аналіз лікарських рослин
  С РП ВК 32. Адсорбенти та адсорбційні процеси С РП ВК 30. Методи органічного синтезу
  С РП ВК 34. Колоїдна хімія нафти і нафтопродуктів С РП ВК 35.  Металокомплекси з органічними молекулами як основа сучасних лікарських препаратів
  С РП ВК 37. Аналітична токсикологія      
  С РП ВК 39. Основні джерела сировини для органічного синтезу      
 • Спеціальність 102 Хімія, бакалавр (ОПП Хімія, 2023 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ 

      Код та назва освітньої компоненти
      1. Цикл дисциплін загальної підготовки
   С   РП  ВК 01. Сучасні комунікаційні методики
  С РП  ВК 02. Психологія управління та конфліктологія
  С РП  ВК 03. Педагогіка
  С РП  ВК 04. Соціологія
  С РП  ВК 05. Політологія
  С  РП  ВК 06. Основи правознавства
  С  РП  ВК 07. Основи економічних знань
  С  РП  ВК 08. Основи охорони праці
      2. Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки
  С  РП  ВК 09. Екологія ґрунтів
  С  РП  ВК 10. Фізико-хімічні основи природних процесів у біосфері
  С  РП  ВК 11. Хімія природних та стічних вод
  С  РП  ВК 12. Вступ до органічної хімії
  С РП  ВК 13. Історія хімії
  С  РП  ВК 14. Сучасна хімічна номенклатура
  С  РП  ВК 15. Хімія атмосфери
  С РП  ВК 16. Теоретичні основи технології лікарських форм
  С РП  ВК 17. Аналітична хімія навколишнього середовища з основами броматології
   С  РП  ВК 18. Біоорганічна хімія
   С  РП  ВК 19. Квантова хімія
   С  РП  ВК 20. Інтегровані навчальні дисципліни
   С  РП  ВК 21. Біонеорганічна хімія
  С РП  ВК 22. Активні методи навчання
   С  РП  ВК 23. Хімічний аналіз харчових продуктів
   С  РП  ВК 24. Хімія природних сполук
  С РП  ВК 25. Синтез органічних сполук для полімеризаційних процесів
   С  РП  ВК 26. Фармацевтична хімія
   С  РП  ВК 27. Біохімія
   С  РП  ВК 28. Організація наукових досліджень
  С РП  ВК 29. Поверхневі явища: теорія та практика
   С  РП  ВК 30. Сучасне матеріалознавство
  С  РП  ВК 31. Синтез та експериментальні методи дослідження координаційних сполук
  С  РП  ВК 32. Біополімери та макромолекули
  С  РП  ВК 33. Хімічний аналіз лікарських рослин
  С  РП  ВК 34. Методи розділення та концентрування
  С РП  ВК 35. Методи органічного синтезу
  С  РП  ВК 36. Поглиблений курс іноземної мови для хіміків
  С  РП  ВК 37. Адсорбенти та адсорбційні процеси
  С  РП  ВК 38. Поверхнево-активні речовини. Властивості та використання
  С  РП  ВК 39. Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів
  С  РП  ВК 40. Металокомплекси з органічними молекулами як основа сучасних лікарських препаратів
  С  РП  ВК 41. Полімерні композиційні матеріали
  С  РП  ВК 42. Аналітична токсикологія
  С  РП  ВК 43. Органічні реагенти в аналітичній хімії
  С  РП  ВК 44. Основні джерела сировини для органічного синтезу
  С  РП  ВК 45. Теоретичні та практичні аспекти каталітичних редокс-процесів
  С  РП  ВК 46. Інтенсивний курс іноземної мови
  С  РП  ВК 47. Навчальна практика з неорганічного синтезу
  С  РП  ВК 48. Навчальна практика з органічного синтезу
  С  РП  ВК 49. Навчальна практика з фізико-хімічних методів очистки води
  С  РП  ВК 50. Навчальна практика з технічного аналізу
 • Спеціальність 102 Хімія, бакалавр (ОПП Фармацевтична хімія)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  ОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

    ОПП 2023   1 курс                              ІІ семестр
      обрати 2 дисципліни
   С  РП  ВК 01. Латинська мова
   С  РП  ВК 02. Валеологія
   С  РП  ВК 13. Теоретичні основи водних і неводних розчинів
   С  РП  ВК 14. Робота з інформаційними джерелами
   С  РП  ВК 15. Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень
   С  РП  ВК 16. Хімія перехідних елементів
  ОПП 2023 2 курс     ІІІ семестр     ІV семестр
      обрати 3 дисципліни     обрати 3 дисципліни
   С   РП  ВК 03. Сучасні комунікаційні методики  С   РП  ВК 08. Політологія
   С   РП  ВК 04. Фізіологія з основами анатомії  С  РП  ВК 09. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості
   С   РП  ВК 05. Мікробіологія з основами вірусології  С   РП  ВК 10. Психологія управління та конфліктологія
   С   РП  ВК 06. Фармацевтична ботаніка  С   РП  ВК 11. Основи правознавства
   С   РП  ВК 07. Основи медичних знань  С   РП  ВК 12. Основи економічних знань
   С   РП  ВК 17. Вступ до органічної хімії  С   РП  ВК 19. Організація та економіка фармації
   С   РП  ВК 18. Історія хімії  С   РП  ВК 20. Метрологічні основи хімічного аналізу
  ОПП 2022 3 курс     V семестр     VI семестр
      обрати 2 дисципліни     обрати 2 дисципліни
  С РП ВК 21. Теоретичні основи технології лікарських форм С РП ВК 26. Сорбенти медичного призначення
  С РП ВК 22. Біоорганічна хімія С РП ВК 27. Біонеорганічна хімія
   С   РП  ВК 23. Квантова хімія С РП ВК 28. Хімія природних сполук
   С   РП  ВК 24. Аналітична хімія навколишнього середовища з основами броматології  С   РП  ВК 29. Біохімія
  С   РП    ВК 25. Фармакогнозія  С   РП  ВК 30. Сучасні біохімічні методи дослідження
         С   РП  ВК 31. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків
  ОПП 2021 4 курс     VІІ семестр     VIІІ семестр
      обрати 2 дисципліни     обрати 3 дисципліни
   С   РП  ВК 33. Синтез та експериментальні методи дослідження координаційних сполук  С   РП ВК 38. Біотехнологія
   С   РП  ВК 34. Біополімери та макромолекули  С  РП ВК 39. Фармакокінетика
   С   РП  ВК 35. Методи органічного синтезу  С   РП  ВК 40. Гомеопатичні препарати
   С   РП  ВК 36. Розробка лікарських засобів    С   РП  ВК 41. Металокомплекси з органічними молекулами як основа сучасних лікарських препаратів
   С   РП  ВК 37. Організація наукових досліджень  С   РП  ВК 42. Способи введення лікарських препаратів
         С  РП ВК 43. Прикладна лікувально-косметична хімія

   

  ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

  ОПП 2023   2 курс                              ІV семестр
   С  РП  ВК 01. Латинська мова
   С  РП  ВК 02. Валеологія
   С  РП  ВК 13. Теоретичні основи водних і неводних розчинів
   С  РП  ВК 14. Робота з інформаційними джерелами
   С  РП  ВК 15. Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень
   С  РП  ВК 16. Хімія перехідних елементів
  ОПП 2022

  3 курс

      V семестр     VІ семестр
   С   РП  ВК 06. Сучасні комунікаційні методики  С   РП  ВК 14. Політологія
   С   РП  ВК 08. Фізіологія з основами анатомії  С  РП  ВК 15. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості
   С   РП  ВК 09. Мікробіологія з основами вірусології  С   РП  ВК 16. Психологія управління та конфліктологія
   С   РП  ВК 10. Ботаніка  С   РП  ВК 17. Основи правознавства
   С   РП  ВК 11. Основи медичних знань  С   РП  ВК 18. Основи економічних знань
   С   РП  ВК 12. Вступ до органічної хімії  С   РП  ВК 19. Організація та економіка фармації
   С   РП  ВК 13. Історія хімії  С   РП  ВК 20. Метрологічні основи хімічного аналізу
         С  РП ВК 21. Теоретичні основи технології лікарських форм
         С  РП ВК 22. Біоорганічна хімія
  ОПП 2021 4 курс     VІІ семестр     VIІІ семестр
   С   РП  ВК 24. Гомеопатичні препарати  С  РП ВК 23. Квантова хімія
   С   РП  ВК 31. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків  С   РП  ВК 25. Сорбенти медичного призначення
   С   РП  ВК 32. Фармакопейні методи аналізу  С   РП  ВК 26. Біонеорганічна хімія
   С   РП  ВК 33. Функціональна біохімія  С   РП  ВК 27. Хімія природних сполук
         С   РП  ВК 28. Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук
         С   РП  ВК 29. Теоретичні основи синтезу лікарських засобів
         С   РП  ВК 30. Сучасні біохімічні методи дослідження
  ОПП 2019 5 курс     ІХ семестр     Х семестр
   С   РП  ВК 34. Синтез та експериментальні методи дослідження координаційних сполук  С   РП  ВК 37. Біотехнологія
   С   РП  ВК 35. Біополімери та макромолекули  С   РП  ВК 38. Фармакокінетика
   С   РП  ВК 36. Методи органічного синтезу  С   РП  ВК 40. Фармацевтична броматологія
   С  РП ВК 39. Побічна дія ліків  С   РП ВК 41. Розробка лікарських засобів  
   С   РП  ВК 47. Хіміко-токсикологічний аналіз  С   РП  ВК 42. Лабораторна діагностика
   С   РП  ВК 48. Хімічний аналіз лікарських рослин  С   РП  ВК 43. Металокомплекси з органічними молекулами як основа сучасних лікарських препаратів
         С   РП  ВК 44. Способи введення лікарських препаратів
         С   РП ВК 45. Взаємодія лікарських препаратів
         С   РП  ВК 46. Токсикологічна хімія
 • Спеціальність 102 Хімія, бакалавр (ОПП Фармацевтична хімія, 2023 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ 

      Код та назва освітньої компоненти
      1. Цикл дисциплін загальної підготовки
   С   РП   ВК 01. Латинська мова
  С РП  ВК 02. Валеологія
  С РП  ВК 03. Сучасні комунікаційні методики
  С РП  ВК 04. Фізіологія з основами анатомії
  С РП  ВК 05. Мікробіологія з основами вірусології
  С РП  ВК 06. Фармацевтична ботаніка
  С РП  ВК 07. Основи медичних знань
  С  РП  ВК 08. Політологія
  С  РП  ВК 09. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості
  С  РП  ВК 10. Психологія управління та конфліктологія
  С РП  ВК 11. Основи правознавства
  С РП  ВК 12. Основи економічних знань
      2. Цикл дисциплін фахової та практичної підготовки
  С  РП  ВК 13. Теоретичні основи водних і неводних розчинів
  С  РП  ВК 14. Робота з інформаційними джерелами
  С  РП  ВК 15. Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень
  С  РП  ВК 16. Хімія перехідних елементів
  С РП  ВК 17. Вступ до органічної хімії
  С  РП  ВК 18. Історія хімії
  С  РП  ВК 19. Організація та економіка фармації
  С РП  ВК 20. Метрологічні основи хімічного аналізу
  С РП  ВК 21. Теоретичні основи технології лікарських форм
  С  РП  ВК 22. Хімія ароматичних та гетероциклічних сполук
  С  РП  ВК 23. Квантова хімія
  С  РП  ВК 24. Аналітична хімія навколишнього середовища
  С  РП  ВК 25. Фармакогнозія
  С РП  ВК 26. Сорбенти медичного призначення
  С  РП  ВК 27. Біонеорганічна хімія
  С  РП  ВК 28. Хімія природних сполук
  С РП  ВК 29. Біохімія
  С  РП  ВК 30. Сучасні методи дослідження біологічних систем
  С  РП  ВК 31. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків
  С  РП  ВК 32. Фармацевтична броматологія
  С РП  ВК 33. Хімічний аналіз лікарських рослин
  С  РП  ВК 34. Методи органічного синтезу
  С  РП  ВК 35. Біополімери та макромолекули
  С  РП  ВК 36. Організація наукових досліджень
  С  РП  ВК 37. Аромoлогія
  С  РП  ВК 38. Процеси та апарати у фармацевтичному виробництві
  С РП  ВК 39. Біотехнологія
  С  РП  ВК 40. Розробка лікарських засобів
  С  РП  ВК 41. Фармакокінетика
  С  РП  ВК 42. Гомеопатичні препарати
  С  РП  ВК 43. Нейрохімія
  С  РП  ВК 44. Способи введення лікарських препаратів
  С  РП  ВК 45. Біобезпека
  С  РП  ВК 46. Прикладна лікувально-косметична хімія
  С  РП  ВК 47. Комплексні сполуки в медицині та фармації
  С  РП  ВК 48. Нутриціологія
  С  РП  ВК 49. Навчальна практика з роботи з хіміко-фармацевтичними інформаційними пошуковими системами
  С  РП  ВК 50. Навчальна практика з електрохімічних методів дослідження в фармацевтичній хімії
  С  РП  ВК 51. Навчальна практика з виготовлення та дослідження властивостей ентеросорбентів
  С  РП ВК 52. Навчальна практика з сучасних біохімічних методів дослідження
 • Спеціальність 014 Середня освіта, бакалавр (ОПП Середня освіта (Хімія), 2021 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  Посилання на Силабуси 

  ОПП 2021 2 курс ІІІ семестрІV семестр
  обрати 1 дисциплінуобрати 2 дисципліни
  • ДВ 01. Перша долікарська допомога
  • ДВ 02. Основи медичних знань
  • ДВ 03. Безпека життєдіяльності 
  • ДВ 04. Вступ до органічної хімії
  • ДВ 05. Політологія
  • ДВ 06. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я
  • ДВ 07. Психологія управління та конфліктологія
  • ДВ 08. Основи правознавства
  • ДВ 09. Основи економічних знань
  обрати 1 дисциплінуобрати 1 дисципліну
  • ДВ 32. Хімія природних та стічних вод
  • ДВ 33. Радіохімія
  • ДВ 34. Валеологія
  • ДВ 35. Фізико-хімічні основи природних процесів у біосфері
  • ДВ 36. Радіоекологія
  • ДВ 37. Хімія атмосфери
  • ДВ 38. Екологічна біоіндикація
  ОПП 2021 3 курс V семестрVI семестр
  обрати 2 дисципліниобрати 3 дисципліни
  • ДВ 10. Історія хімії
  • ДВ 11. Історія педагогіки
  • ДВ 12. Метрологічні основи хімічного аналізу
  • ДВ 13. Сучасні комунікаційні методики
  • ДВ 14. Моніторинг якості освіти
  • ДВ 15. Активні методи навчання
  • ДВ 16. Сучасні технології навчання хімії
  • ДВ 17. Основи педагогічних вимірювань
  • ДВ 18. Сучасні методи та засоби навчання органічної хімії
  • ДВ 19. Позакласна робота з хімії
  • ДВ 20. Теоретичні основи водних і неводних розчинів
  • ДВ 21.Хімія координаційних сполук
  обрати 1 дисципліну  
  • ДВ 39. Екологізація при навчанні хімії в школі
  • ДВ 40. Екологія людини
  • ДВ 41. Методи збору, обробки та аналізу екологічних даних
   
  ОПП 2021 4 курс VII семестрVIII семестр
  обрати 1 дисциплінуобрати 2 дисципліни
  • ДВ 22. Біонеорганічна хімія
  • ДВ 23. Інтегровані навчальні дисципліни
  • ДВ 24. Сучасне матеріалознавство
  • ДВ 25. Біоорганічна хімія
  • ДВ 26. Колоїдна хімія
  • ДВ 27. Методи органічного синтезу
  • ДВ 28. Хімія природних сполук
  • ДВ 29. Вступ до нанохімїі
  • ДВ 30. Віртуальне навчальне середовище
  • ДВ 31. Менеджмент освітніх закладів
  обрати 2 дисципліниобрати 1 дисципліну
  • ДВ 42. Техноекологія
  • ДВ 43. Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів
  • ДВ 44. Екологічний моніторинг
  • ДВ 45. Аналітична хімія навколишнього середовища
  • ДВ 46. Біобезпека
  • ДВ 47. Екологія ґрунтів
  • ДВ 48. Геохімія
  • ДВ 49. Екологія міських систем
  • ДВ 50. Екотоксикологія
 • Спеціальність 102 Хімія, магістр (ОПП Хімія, 2022 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  1 курс   І семестр   ІІ семестр
    обрати 2 дисципліни  обрати 3 дисципліни
  С РП  ВК 01. Цивільний захист та охорона праці  в галузі С РП  ВК 07. Фармацевтична хімія
  С РП ВК 03. Координаційні сполуки в хімії полімерів С РП ВК 08. Комп’ютерне моделювання і оптимізація хімічних досліджень
  С РП  ВК 04. Хімія β-дикарбонільних сполук С РП ВК 09. Хімія органічних барвників та люмінофорів
  С РП ВК 05. Комплексні сполуки в хімічному аналізі С РП  ВК 10. Фізико-хімічні методи очистки природних і стічних вод: теорія і практика
  С РП ВК 06. Хемосорбенти та хемосорбційні методи очистки повітря С РП ВК 11. Біохімічні аспекти вітамінології
        С РП ВК 12. Основні технологічні процеси органічного синтезу
  2 курс   ІІІ семестр       
    обрати 2 дисципліни      
  С РП  ВК 02. Методика педагогічного оцінювання у ЗВО      
  С РП ВК 13. Технологічні аспекти створення лікарських форм      
  С РП ВК 14. Методи обчислювання хімічних рівноваг      
  С РП ВК 15. Особливості синтезу різних типів координаційних сполук      
  С РП ВК 16. Основи стандартизації та сертифікації      
  С РП ВК 17. Сучасна координаційна хімія перехідних елементів      
  С РП  ВК 18. Сучасні уявлення про фармакологічно-активні речовини      
  С РП  ВК 19. Специфіка поведінки електролітів та ПАР у водних розчинах      
 • Спеціальність 102 Хімія, магістр (ОПП Хімія, 2023 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  1 курс   І семестр   ІІ семестр
    обрати 2 дисципліни  обрати 3 дисципліни
  С РП  ВК 01. Цивільний захист та охорона праці  в галузі С РП  ВК 07. Фармацевтична хімія природних сполук та їх синтетичних аналогів 

  С

  РП

  ВК 02. Хімія β-дикарбонільних сполук

  С РП ВК 08. Хімія органічних барвників та люмінофорів
  С РП  ВК 03. Координаційні сполуки в хімії полімерів С РП ВК 09. Фізико-хімічні методи очистки природних і стічних вод: теорія і практика
  С РП ВК 04. Електрохімічні методи аналізу речовин С РП  ВК 10. Біохімічні аспекти вітамінології
  С РП ВК 05. Комплексні сполуки в хімічному аналізі С РП ВК 11. Технологія органічного синтезу
  С  РП  ВК 06. Хемосорбенти та хемосорбційні методи очистки повітря С РП ВК 12. Комп’ютерне моделювання і оптимізація хімічних досліджень
  2 курс   ІІІ семестр       
    обрати 2 дисципліни      
  С РП ВК 13. Технологічні аспекти створення лікарських форм      
  С РП ВК 14. Методи обчислювання хімічних рівноваг      
  С РП ВК 15. Особливості синтезу різних типів координаційних сполук      
  С РП ВК 16. Основи стандартизації та сертифікації      
  С РП ВК 17. Сучасна координаційна хімія перехідних елементів      
  С РП  ВК 18. Сучасні уявлення про фармакологічно-активні речовини      
  С РП  ВК 19. Специфіка поведінки електролітів та ПАР у водних розчинах      
 • Спеціальність 102 Хімія, магістр (ОНП Фармацевтична хімія, 2022 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  1 курс   І семестр  ІІ семестр
    обрати 2 дисципліни  обрати 3 дисципліни
  С РП ВК 01. Цивільний захист та охорона праці в галузі С РП ВК 06. Стереохімія
  С РП ВК 02. Хімія β-дикарбонільних сполук С РП ВК 07. Металоорганічна хімія
  С РП ВК 03. Координаційні сполуки в хімії полімерів С РП ВК 08. Хімія органічних барвників та люмінофорів
  С РП ВК 04. Взаємодія та побічна дія ліків С РП ВК 09. Фізико-хімічні методи очистки природних і стічних вод: теорія і практика
  С РП ВК 05. Комплексні сполуки в хімічному аналізі С РП ВК 10. Біохімічні аспекти вітамінології
        С РП ВК 11. Основні технологічні процеси органічного синтезу
  2 курс   ІІІ семестр   
    обрати 3 дисципліни   
  С РП ВК 12. Біокоординаційна хімія      
  С РП ВК 13. Хімія косметичних засобів      
  С РП ВК 14. Сучасні підходи до створення фітопрепаратів      
  С РП ВК 15. Метаболізм лікарських препаратів      
  С РП ВК 16. Хіміко-токсикологічний аналіз      
  С РП ВК 17. Радіаційний вплив на біологічні об’єкти      
  С РП ВК 18. Системи якості лікарських засобів      
 • Спеціальність 102 Хімія, магістр (ОНП Фармацевтична хімія, 2023 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  1 курс   І семестр  ІІ семестр
    обрати 2 дисципліни  обрати 3 дисципліни
  С РП ВК 01. Цивільний захист та охорона праці в галузі С РП ВК 06. Стереохімія
  С РП ВК 02. Хімія β-дикарбонільних сполук С РП ВК 07. Металоорганічна хімія
  С РП ВК 03. Координаційні сполуки в хімії полімерів С РП ВК 08. Хімія органічних барвників та люмінофорів
  С РП ВК 04. Взаємодія та побічна дія ліків С РП ВК 09. Фізико-хімічні методи очистки природних і стічних вод: теорія і практика
  С РП ВК 05. Комплексні сполуки в хімічному аналізі С РП ВК 10. Біохімічні аспекти вітамінології
        С РП ВК 11. Технологія органічного синтезу
  2 курс   ІІІ семестр   
    обрати 2 дисципліни   
  С РП ВК 12. Біокоординаційна хімія      
  С РП ВК 13. Хімія косметичних засобів      
  С РП ВК 14. Сучасні підходи до створення фітопрепаратів      
  С РП ВК 15. Метаболізм лікарських препаратів      
  С РП ВК 16. Хіміко-токсикологічний аналіз      
  С РП ВК 17. Радіаційний вплив на біологічні об’єкти      
  С РП ВК 18. Належні практики у забезпеченні якості лікарських засобів      
 • Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, магістр (ОПП Фармація)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  ОПП 2023 1 курс           ІІ семестр
            (обрати 2 дисципліни)
                 С   РП  ВК 01. Основи академічної культури
   С   РП  ВК 02. Екологічна фізіологія
  С  РП  ВК 03. Робота з інформаційними джерелами
   С   РП  ВК 04. Комплексні сполуки в медицині та фармації
   С   РП  ВК 05. Вступ до органічної хімії
  С  РП  ВК 06. Фізичне виховання
      (обрати 1 дисципліну)
   С   РП  ВК 07. Біоактивність неорганічних сполук
   С   РП  ВК 08. Сучасні проблеми молекулярної біології
   С   РП  ВК 09. Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень
  С   РП ВК 10. Кількісні розрахунки у фармацевтичній практиці
  ОПП 2023 2 курс     ІІІ семестр     ІV семестр
      (обрати 2 дисципліни)     (обрати 2 дисципліни)
  С  РП  ВК 11. Теоретичні основи технології лікарських форм  С   РП  ВК 16. Інструментальні методи аналізу органічних речовин
   С   РП  ВК 12. Основи медичних знань  С   РП  ВК 17. Філософія
   С   РП  ВК 13. Метрологічні основи хімічного аналізу  С   РП  ВК 18. Основи поведінки споживача у фармації
   С   РП  ВК 14. Сучасна аналітична лабораторна практика  С   РП  ВК 19. Безпека життєдіяльності
   С   РП  ВК 15. Прикладна генетика  С   РП  ВК 20. Тропічні інфекції
     С   РП  ВК 21. Епідеміологія хвороб
        С РП ВК 22. Основи економічних знань
        С РП ВК 23. Психологія спілкування
        С РП ВК 24. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості
        С РП ВК 25. Психологія управління та конфліктологія
  ОПП 2021 3 курс     V семестр     VІ семестр
      (обрати 2 дисципліни)     (обрати 3 дисципліни)
   С   РП  ВД 28. Англійська мова за фахом С  РП  ВД 36. Сорбенти медичного призначення
   С   РП  ВД 29. Цитогенетична діагностика спадкових патологій людини  С   РП  ВД 37. Фармакопейні методи аналізу
   С   РП  ВД 30. Принципи обчислювальної хімії та молекулярне моделювання  С   РП  ВД 38. Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії
   С   РП  ВД 31. Патофізіологія хвороб цивілізації  С   РП  ВД 39. Функціональна біохімія
   С   РП  ВД 32. Хімічний аналіз лікарських рослин  С   РП  ВД 40. Теоретичні основи синтезу лікарських засобів
  С  РП  ВД 33. Вирощування лікарських рослин С РП ВД 41. Сучасні методи дослідження біологічних систем
  С  РП  ВД 34. Імунопрофілактика інфекційних захворювань  С   РП  ВД 42. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків
   С   РП  ВД 35. Мікробіом людини  С   РП ВД 43. Нанофармація
         С   РП  ВД 44. Гомеопатичні препарати
  ОПП 2021 4 курс     VII семестр     VIII семестр
      (обрати 3 дисципліни)     (обрати 2 дисципліни)
  С РП ВД 45. Ресурсознавство лікарських рослин  С  РП ВД 53. Способи введення лікарських препаратів
  С РП ВД 46. Побічна дія ліків С РП ВД 54. Взаємодія лікарських препаратів
  С  РП  ВД 47. Фізико-хімічна фармакологія С РП ВД 55. Біохімічні аспекти вітамінології
  С РП ВД 48. Лабораторна діагностика С РП ВД 56. Токсикологічна хімія
  С РП ВД 49. Нутриціологія С РП ВД 57. Прикладна лікувально-косметична хімія
   С   РП  ВД 50. Фармацевтична броматологія      
  С РП ВД 51. Контроль якості лікарських препаратів      
   С   РП  ВД 52. Розробка лікарських засобів       
  ОПП 2019 5 курс     IX семестр       X семестр 
      (обрати 3 дисципліни)     (обрати 3 дисципліни)
  С  РП   ВД 56. Хіміко-токсикологічний аналіз   С    РП   ВД 63. Міжнародний маркетинг у фармації
  С  РП   ВД 58. Технологія гомеопатичних лікарських засобів  С   РП   ВД 64. Основи страхової медицини
   С   РП   ВД 59. Сучасні методи синтезу лікарських препаратів  С   РП   ВД 65. Нейрохімія
   С   РП   ВД 60. Метаболізм лікарських препаратів  С   РП   ВД 66. Фармацевтична біотехнологія
   С   РП   ВД 61. Фармакогенетика  С   РП   ВД 67. Охорона праці в галузі
   С   РП   ВД 62. Організація наукових досліджень  С   РП   ВД 68. Біоетика та біобезпека
         С   РП   ВД 69. Право інтелектуальної власності
 • Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація, магістр (ОПП Фармація, 2023 р.)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

      Код та назва освітньої компоненти
      Здобувач обирає 3 ВК
   С  РП  ВК 01. Основи академічної культури
  С РП  ВК 02. Екологічна фізіологія
  С РП  ВК 03. Робота з інформаційними джерелами
  С РП  ВК 04. Комплексні сполуки в медицині та фармації
  С РП  ВК 05. Вступ до органічної хімії
   С  РП  ВК 06. Фізичне виховання
   С  РП  ВК 07. Біоактивність неорганічних сполук
   С  РП  ВК 08. Сучасні проблеми молекулярної біології
   С  РП  ВК 09. Ефективні та безпечні методи хімічних досліджень
   С  РП  ВК 10. Кількісні розрахунки у фармацевтичній практиці
      Здобувач обирає 4 ВК
   С  РП  ВК 11. Теоретичні основи технології лікарських форм
   С  РП  ВК 12. Основи медичних знань
   С  РП  ВК 13. Метрологічні основи хімічного аналізу
   С  РП  ВК 14. Сучасна аналітична лабораторна практика
  С РП  ВК 15. Прикладна генетика
   С  РП  ВК 16. Інструментальні методи аналізу органічних речовин
   С  РП  ВК 17. Філософія
  С РП  ВК 18. Основи поведінки споживача у фармації
  С РП  ВК 19. Безпека життєдіяльності
   С  РП  ВК 20. Тропічні інфекції
   С  РП  ВК 21. Епідеміологія хвороб
   С  РП  ВК 22. Основи економічних знань
   С  РП  ВК 23. Психологія спілкування
  С РП  ВК 24. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я особистості
   С  РП  ВК 25. Психологія управління та конфліктологія
      Здобувач обирає 6 ВК
   С  РП  ВК 26. Англійська мова за фахом
  С РП  ВК 27. Цитогенетична діагностика спадкових патологій людини
   С  РП  ВК 28. Принципи обчислювальної хімії та молекулярне моделювання
   С  РП  ВК 29. Патофізіологія хвороб цивілізації
   С  РП  ВК 30. Біоорганічна хімія
  С РП  ВК 31. Хімічний аналіз лікарських рослин
  С РП  ВК 32. Вирощування лікарських рослин
  С РП  ВК 33. Імунопрофілактика інфекційних захворювань
  С РП  ВК 34. Мікробіом людини
  С РП  ВК 35. Сорбенти медичного призначення
  С РП ВК 36. Фармакопейні методи аналізу
  С РП  ВК 37. Фармацевтичні аспекти токсикоманії та наркоманії
  С РП  ВК 38. Функціональна біохімія
  С РП  ВК 39. Теоретичні основи синтезу лікарських засобів
  С РП  ВК 40. Сучасні методи дослідження біологічних систем
  С РП  ВК 41. Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків
  С РП  ВК 42. Нанофармація
   С   РП   ВК 43. Гомеопатичні препарати
      Здобувач обирає 5 ВК
  С  РП  ВК 44. Ресурсознавство лікарських рослин
  С  РП  ВК 45. Побічна дія ліків
  С  РП  ВК 46. Фізико-хімічна фармакологія
  С  РП ВК 47. Лабораторна діагностика
  С  РП  ВК 48. Нутриціологія
  С  РП  ВК 49. Фармацевтична броматологія
  С  РП  ВК 50. Контроль якості лікарських препаратів
  С  РП  ВК 51. Розробка лікарських засобів
  С  РП ВК 52. Аромологія
  С  РП  ВК 53. Способи введення лікарських препаратів
  С  РП  ВК 54. Взаємодія лікарських препаратів
  С  РП  ВК 55. Біохімічні аспекти вітамінології
  С  РП  ВК 56. Токсикологічна хімія
  С  РП  ВК 57. Прикладна лікувально-косметична хімія
  С  РП  ВК 58. Біохімічні методи дослідження
  С  РП  ВК 59. Фітотерапія
      Здобувач обирає 6 ВК
  С  РП  ВК 60. Хіміко-токсикологічний аналіз
  С  РП  ВК 61. Технологія лікарських косметичних засобів
  С  РП  ВК 62. Технологія гомеопатичних лікарських засобів
  С  РП  ВК 63. Сучасні методи синтезу лікарських препаратів
  С  РП  ВК 64. Метаболізм лікарських препаратів
  С  РП  ВК 65. Фармакогенетика
  С  РП  ВК 66. Організація наукових досліджень
  С  РП  ВК 67. Раціональне використання сучасних лікарських засобів
  С  РП  ВК 68. Біофармація
  С  РП  ВК 69. Міжнародний маркетинг у фармації
  С  РП  ВК 70. Основи страхової медицини
  С  РП  ВК 71. Нейрохімія
  С  РП  ВК 72. Фармацевтична біотехнологія
  С  РП  ВК 73. Охорона праці в галузі
  С  РП  ВК 74. Біоетика та біобезпека
  С  РП  ВК 75. Право інтелектуальної власності
 • Спеціальність 102 Хімія, PhD (ОНП Хімія, 2020)

  Перегляд С та РП доступний для користувачів аккаунтів домену ОНУ

  Посилання на Силабуси та Робочі програми 

  ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУРік навчання
  Дисципліни загальної підготовки (здобувач обирає 1 дисципліну на ІІ році навчання)  
  Педагогіка вищої школи* ІІ
  Психологія ефективного управління часом ІІ
  Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ІІ
  Методи статистичної обробки даних ІІ
  Дисципліни професійного спрямування (здобувач обирає по 2 дисципліни на І та ІІ роках навчання)  
  Хімія координаційних сполук та методи їх дослідження І
  Асиметричний синтез органічних сполук І
  Основні напрямки сучасної колоїдної хімії І
  Газоподібні токсичні речовини неорганічного походження та методи їх знешкодження І
  Сучасні полімерні матеріали та методи їх дослідження І
  Термодинамічні та кінетичні моделі вилучення токсичних речовин з водних середовищ І
  Стан, перспективи розвитку хімічного матеріалознавства І
  Спектральні методи визначення слідових кількостей неорганічних речовин ІІ
  Порфірини: синтез, структура, властивості ІІ
  Неорганічні іонообмінні матеріали ІІ
  Ліофільні нанодисперсні системи. Їх особливі колоїдно-хімічні властивості та використання ІІ
  Міжфазний каталіз в органічному синтезі ІІ
  Сучасна аналітична хімія в дослідженнях якості і безпеки речовин, матеріалів та стану довкілля ІІ
  Функції аніонів, що визначають склад, будову та властивості координаційних сполук d,f-металів ІІ

  *Для тих хто не набув педагогічних компетеностей при навчанні на попередніх рівнях вищої освіти та, якщо у додатках до диплому магістра (спеціаліста) така дисципліна відсутня.

 

 

Stud jittja

Представники студентства беруть участь у засіданнях вченої ради факультету, наукових конференціях здобувачів, аспірантів та викладачів, інших заходах, які проводяться адміністрацією факультету.

На факультеті активно працює рада студентського самоврядування. Здобувачі освіти організовують та проводять на факультеті традиційні заходи: «Свято першокурсника», Новорічні концерти з участю першокурсників, «День факультету» та «Спортивне свято». У програму входять конкурси, вікторини, цікаві зустрічі з випускниками минулих років, спортивні змагання між курсами за «Кубок декана» з футболу, настільного тенісу, жартівливі естафети, турніри з шахів, в яких приймають участь вітчизняні та іноземні здобувачі факультету, аспіранти, запрошуються гості.

Також здобувачі освіти приймають участь в заходах університетського рівня: «Mechnikov-Start-Fest», універсіаді «Студентські ігри», змаганнях з художньої самодіяльності «Битва факультетів», в підтримки зустрічей університетського співтовариства з випускниками шкіл в рамках проведення «Днів відкритих дверей», тощо. Наше студентство завжди змагається на високому рівні та перемагає.

Для того, щоб життя здобувачів було різноманітним, спростити деякі соціальні проблеми, допомогти у виборі шляхів для активного відпочинку та дозвілля, можна звернутися до відповідних структур університету за наступними посиланнями на офіційному сайті ОНУ: Інформація для здобувачів та Культурна діяльність (Студентське самоврядування, Профспілковий комітет здобувачів освіти і аспірантів, Центр культури і дозвілля здобувачів та співробітників, Центр культури і мови, Центр працевлаштування для здобувачів освіти і випускників, музеї, фотогалереї, Скринька довіри).

Спортивні свята до Дня хіміка та Універсіада ОНУ

 

title_669ffab1e1c629045472611721760433
title_669ffab1e1c8411388900311721760433
title_669ffab1e1ca216568233541721760433
title_669ffab1e1cc110423300721721760433
title_669ffab1e1cde645047471721760433
title_669ffab1e1cfc7762740861721760433
title_669ffab1e1d1a18646442021721760433
title_669ffab1e1d3817868193731721760433
title_669ffab1e1d5611642131491721760433
title_669ffab1e1d7410057668611721760433
title_669ffab1e1d9211199937561721760433
title_669ffab1e1db02953055841721760433

Святкування Дня факультету, Нового року та Свята першокурсника

title_669ffab1e1ebd6913397071721760433
title_669ffab1e1edd14452949271721760433
title_669ffab1e1efb13164052611721760433
title_669ffab1e1f1921432458031721760433
title_669ffab1e1f379643237261721760433
title_669ffab1e1f5518194083101721760433
title_669ffab1e1f7417607596861721760433
title_669ffab1e1f9221206260941721760433
title_669ffab1e1fb811993419421721760433
title_669ffab1e1fd71275258471721760433

Битва факультетів та фестиваль ОНУ Mechnikov-Start-Fest

title_669ffab1e20e0590365831721760433
title_669ffab1e210012186959731721760433
title_669ffab1e211f9901986591721760433
title_669ffab1e213d9719297021721760433
title_669ffab1e215a9826389361721760433
title_669ffab1e21789883735001721760433
title_669ffab1e21966183616211721760433
title_669ffab1e21b5568804571721760433
title_669ffab1e21d27517420171721760433
title_669ffab1e21f113571481901721760433
title_669ffab1e220f16267478131721760433
title_669ffab1e222d8949712111721760433

Соціальні мережі для здобувачів освіти

 

Top