Стажування НПП

Програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників в ОНУ імені І.І. Мечникова 

Інформація про стажування НПП

 • Стажування НПП кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти

   
   

  ПІБ

   

   Місце стажування

  (заклад, відділ, кафедра, лабораторія)

  Тема стажування Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова / термін / кількість кредитів 
   1

   Марцинко

   Олена

   Едуардівна  

  Одеський національний політехнічний університет, кафедра органічних та фармацевтичних технологій  Сучасні методи дослідження фармакологічної активності сполук різного типу

  16.03.2020 – 17.04.2020

  Наказ ОНУ №897-18 від 17.06.2020,

  4 кредити  ECTS (120 годин)

  Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра механіки, автоматизації та інформаційних технологій  Інформаційні технології в хімії та фармації

   07.11.2022 – 25.12.2022

  Наказ ОНУ №2081-18 від 14.11.2022,

  6 кредитів  ECTS (180 годин)

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, кафедра  медичної та фармацевтичної інформатики і новітніх технологій  Використання дистанційного навчання та освітніх ресурсів при викладанні дисципліни «Інформаційні технології у фармації»

  29.05.2023 – 9.06.2023

  Наказ ОНУ № 852-18 від 23.05.2023 (посвідчення про стажування від 09.06.2023, №14/2023),

  2 кредити ECTS (60 годин)

   2  

   Раскола

   Людмила 

   Анатоліївна

  Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини  МОН  України та НАН України (відділ № 3 «Теоретичні основи уловлювання кислих і основних газів»)  Сучасні методи дослідження фізико-хімічних властивостей синтетичних сорбентів та каталізаторів на їх основі

  18.05.2020 – 26.06.2020

  Наказ ОНУ № 1008-18 від 30.06.2020 (довідка № 96 від 26.06.2020), 

  6 кредитів  ECTS (180 годин),

  Центр українсько-європейського наукового співробітництва

  Одеський національний медичний університет

  Сучасні технології оцінювання у системі вищої медичної освіти

  05.12.22–15.01.23 

  Наказ ОНУ № 575-18 від 06.04.2023 (свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV- ADV-051274-MSI від 15.01.2023),

  6 кредитів  ECTS (180 годин)

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, кафедра  природничих дисциплін для іноземних студентів   та токсикологічної хімії  Вивчення досвіду та визначення шляхів інтеграції технологій дистанційного навчання та освітніх ресурсів при викладанні загальної хімії у підготовці магістрів фармації

  29.05.2023 – 9.06.2023 

  Наказ ОНУ № 852-18 від 23.05.2023 (посвідчення про стажування від 09.06.2023, № 12/2023),

  2 кредити ECTS (60 годин)

   3   

   Кіосе

   Тетяна

   Олександрівна

  Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини  МОН  України та НАН України (відділ № 3 «Теоретичні основи уловлювання кислих і основних газів») Сучасні методи уловлювання токсичних газоподібних речовин

  18.05.2020 – 26.06.2020 

  Наказ ОНУ №1008-18 від 30.06.2020 (довідка № 97 від 26.06.2020),

  6 кредитів  ECTS (180 годин)

  Центр українсько-європейського наукового співробітництва

  Одеський національний медичний університет 

  Сучасні технології оцінювання у системі вищої медичної освіти

  05.12.2022 - 15.01.2023

  Наказ ОНУ № 575-18 від 06.04.2023 (свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV-051244-MSI від 15.01.2023)

  6 кредитів  ECTS (180 годин)

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, кафедра  природничих дисциплін для іноземних студентів   та токсикологічної хімії Сучасні концепції дистанційного навчання та освітніх ресурсів при викладанні неорганічної хімії у підготовці магістрів фармації

  29.05.2023 – 9.06.2023 

  Наказ ОНУ № 852-18 від 23.05.2023 (посвідчення про стажування від 09.06.2023, № 13/2023),

  2 кредити  ECTS (60 годин)

    4

   Кокшарова

   Тетяна

   Володимирівна

  Сілезька академія прикладних наук (Катовіце, Польща) Інновації в освіті. Інноваційні технології викладання фахових дисциплін

  01.02.2-22–05.05.2022

  Наказ ОНУ №2093-18 від 15.11.2022 (сертифікат № 16/5/2022),

  6 кредитів  ECTS (180 годин)

    5

   Ракитська

   Тетяна 

   Леонідівна

  Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, відділ «Хімія функціональних неорганічних матеріалів» Сучасні фізико-хімічні методи дослідження сорбентів та каталізаторів на їх основі

  19.09.2022 – 30.10.2022

  Наказ ОНУ № 1598-18 від 20.09.2022 (довідка №147 від 30.10.2022),

  6 кредитів  ECTS (180 годин), 

    6

   Савін

   Сергій

   Миколайович

  Одеський національний політехнічний університет, кафедра органічної хімії та фармацевтичних технологій Реологічні методи дослідження

  22.05.2019 – 22.06.2019

  Наказ ОНУ №1134-18 від 27.05.2019,

  6 кредитів  ECTS (180 годин)

    7

   Сейфулліна

   Інна

   Йосипівна

  Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України,, відділ «Хімія лантанідів» Нові гібридні  органо-неорганічні  матеріали на основі германій-лантанідних координаційних сполук з відповідними спектральними характеристиками»

  04.04.2023 – 05.06.2023 

  Наказ ОНУ № 565-18  від 5 квітня 2023 р. (довідка про стажування № 101/152-02 від 06.06.2023 р.),

  6 кредитів  ECTS (180 годин)

    8

   Шматкова

   Наталя

   Володимирівна

  Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України,, відділ «Хімія лантанідів» Сучасні методи синтезу гетероядерних координаційних сполук  та їх спектральні характеристики

  04.04.2023 – 05.06.2023

  Наказ ОНУ № 565-18 від 5 квітня 2023 р. (довідка про стажування № 101/153-02 від 06.06.2023 р.),

  6 кредитів  ECTS (180 годин)

 • Стажування НПП кафедри аналітичної та токсикологічної хімії

     ПІБ

   Місце стажування

  (заклад, відділ, кафедра, лабораторія)

   Тема стажування Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова / термін / кількість кредитів  
   1  

  Щербакова

  Тетяна

  Михайлівна

   
  Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України, відділ аналітичної хімії та фізико-хімії координаційних сполук, стажування за фахом Фізико-хімічні методи визначення антибіотиків та шляхи проникнення, розподіл і виділення токсичних речовин з організму.

  27.09.2017 - 27.10.2017 

  Наказ ОНУ № 2425-18 від 25.09.2017, 

  6 кредитів ЄКТС

  Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України,  відділ  біомедицини, стажування за фахом. Визначення токсикологічних характеристик біологічно-активних речовин – потенційних лікарських засобів.

  7.04.2023 - 12.06.2023

  Наказ ОНУ №640-18 від 14.04.2023, 

  6 кредитів ЄКТС

   2  

  Топоров

  Сергій

  Васильович

  Одеський національний політехнічний університет, кафедра органічних та фармацевтичних технологій  Загальні питання підготовки та обробки при дослідженні проб органічних сполук та лікарських форм  

  29.03.2021 - 28.05.2021

  Наказ ОНУ №423-18 від 23.03.2021 р.,

  6 кредитів ЄКТС

   3 

  Гузенко

  Олена

  Михайлівна

   
  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, природничий факультет, кафедра хімії та методики викладання хімії Вдосконалення педагогічної майстерності викладання фахових дисциплін при підготовці фахівців за спеціальністю 014 «Середня освіта. (Хімія)

  02.03.2020 - 30.04.2020

  Наказ ОНУ №253-18 від 07.02.2020 р., 

  6 кредитів ЄКТС

  Сертифікат № 01-69/26 від 11.05.2020 р.

  Одеський національний політехнічний університет, кафедра органічних та фармацевтичних технологій   Використання сучасних методів в аналізі органічних речовин, фармацевтичних препаратів та клінічній діагностиці  

  01.02.2021 - 01.04.2021

  Наказ ОНУ № 17-18 від 11.01.2021 р.,

  6 кредитів ЄКТС

  ТДВ «Інтерхім», відділ контролю якості Забезпечення та контроль якості лікарських засобів

  07.04.2023 - 12.06.2023

  Наказ ОНУ №640-18 від 14.04.2023,

  6 кредитів ЄКТС

   4

  Рахлицька

  Олена

  Михайлівна

  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, природничий факультет, кафедра хімії та методики викладання хімії Вдосконалення педагогічної майстерності викладання фахових дисциплін при підготовці фахівців за спеціальністю 014 «Середня освіта. (Хімія)

  02.03.2020 - 30.04.2020.

  Наказ ОНУ №253-18 від 07.02.2020 р.,

  6 кредитів ЄКТС

  Сертифікат №01-69/25 від 11.05.2020.

  Одеський національний політехнічний університет, кафедра органічних та фармацевтичних технологій Органічні реагенти та комплексні сполуки в аналітичній хімії.

  01.02.2021 - 01.04.2021.

  Наказ ОНУ № 17-18 від 11.01.2021),

  6 кредитів ЄКТС

   5

  Хома

  Руслан

  Євгенійович

  Фізико-хімічний інститут імені О. В. Богатського НАН України, відділ аналітичної хімії та фізико-хімії координаційних сполук, стажування за фахом  Хімічний аналіз лікарської рослинної та тваринної сировини

  22.01.2018 по 22.02.2018

  Наказ ОНУ № 97-18 від 18.01.2018.,

  6 кредитів ЄКТС

  Державний університет “Одеська політехнікаˮ, кафедра органічних та фармацевтичних технологій Аналітична хімія навколишнього середовища.

  21.10.2021 - 21.12.2021.

  Наказ ОНУ № 364-в від 18.10.2021.,

  6 кредитів ЄКТС

   6

  Снігур

  Денис

  Васильович

  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Вдосконалення педагогічної майстерності викладання фахових дисциплін при підготовці фахівців за спеціальністю 014 «Середня освіта. (Хімія)

  02.03.2020 - 30.04.2020

  Наказ ОНУ №253-18 від 07.02.2020.,

  Сертифікат № 01-69/24 від 11.05.2020 р.

  6 кредитів ЄКТС

  Одеський національний політехнічний університет, кафедра органічних та фармацевтичних технологій Використання сучасних методів в аналізі органічних речовин, фармацевтичних препаратів та клінічній діагностиці

  01.02.2021 - 01.04.2021.

  Наказ ОНУ № 17-18 від 11.01.2021, 

  6 кредитів ЄКТС

  ТДВ «Інтерхім», відділ контролю якості Забезпечення та контроль якості лікарських засобів

  07.04.2023 - 12.06.2023

  Наказ ОНУ №640-18 від 14.04.2023,

  6 кредитів ЄКТС

 • Стажування НПП кафедри органічної та фармацевтичної хімії

     ПІБ

   Місце стажування

  (заклад, відділ, кафедра, лабораторія)

   Тема стажування Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова / термін / кількість кредитів  
   1  

  Ішков Ю. В. 

   Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського НАН України  Ознайомлення з новими методами синтезу макроциклічних краун-етерів з фрагментами азагетероциклів та дослідження їх здатності до комплексоутворення з іонами лужних металів  

  Наказ ОНУ №319/18 від 05 березня 2021 року

  з 15 березня 2021 року по 14 травня 2021 року 
  2 Шевченко О.В. Український хіміко-технологічний університет (м. Дніпро)

  Здобування другої вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація промислова фармація

  Наказ ОНУ № 249-18 від 16.02.2023. Термін навчання 01.10.2021-13.01.2023 (180 годин. 6 кредитів ЄКТС)

  ОНУ імені І.І.Мечникова, факультет хімії та  фармації Керівництво розробкою та впровадженням ОНП «Фармацевтична хімія» спеціальності 102 Хімія другого (магістерського) рівня вищої освіти Наказ ОНУ №1614-18 від 29.08.2023 (180 годин. 6 кредитв ЄКТС)
  Федько Н.Ф. 

  Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, природничий факультет, кафедра хімії та методики викладання хімії

  Вдосконалення педагогічної майстерності викладання фахових дисциплін при підготовці фахівців за спеціальністю 014 «Середня освіта. (Хімія)

  02.03.2020 - 30.04.2020.

  Наказ ОНУ №253-18 від 07.02.2020 р.,

  6 кредитів ЄКТС

  № 01-69/22, від 11.05.2020.

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет (кафедра фармацевтичної, орга­нічної і біоорганічної хімії ЗДМФУ).

  Інтеграція технологій дистанційного навчання та освітніх ресурсів при викладанні фармацев­тичної хімії у підготовці магістрів фармації

  Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова №852-18 від 25.05.2023.

  29.05.23-9.06.23

  2 кредити ECTS (60 годин)

  Ведута В.В. 

  Підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти)

   відповідно до п.5.5 «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників в ОНУ імені І.І.Мечникова» від 01.12.2020

  1. Он-лайн курс «Академічна доброчесність: он-лайн курс для викладача» (сертифікат виданий 29.07.2022, 2 кредити ЄКТС) - Prometheus
  2. Он-лайн курс «Освітні інструмен­ти критичного мислення» (сертифікат виданий 3.08.2022, 2 кредити ЄКТС);»
  3. Курс «Цифрові інструменти Google для освіти. Базовий рівень» (сертифікат виданий 15.01.2023, 1 кредит ECTS);
  4. Курс «Доповнена реальність : простий шлях до власного STEM-проєкту» (сертифікат № 13-03-2021/40, 1 кредит ECTS);
  5. Участь у VII науково-методичній конференції «Сучасні тенденції навчання хімії» на базі ЛНУ імені Івана Франка, 20.03.2021р., м.Львів (сертифікат №160, 1 кредит ЄКТС);
  6. Участь у VI науково-методичній конференції «Сучасні тенденції навчання хімії» на базі ЛНУ імені Івана Франка, 27.03.2020р., м.Львів (сертифікат №36, 1 кредит ЄКТС). 
   

  1. Академічна доброчесність

  2. Освітні інструмен­ти критичного мислення

  3. Цифрові інструменти Google для освіти. Базовий рівень

  4. Доповнена реальність : простий шлях до власного STEM-проєкту

  Наказ ОНУ № 576-18 від 06.04.2023

  01.03.2020 - 01.02.2023,

  8 кредитів (240 годин)

   
   Анікін В.Ф.  Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського, відділ каталізу

  Ознайомлення з напрямками досліджень в відділі каталізу, новими надходженнями до наукової бібліотеки.

   
   

  Наказ ОНУ №458-18 від 04 березня 2016 року

  з 14 березня 2016 року по 14 квітня 2016 року

 • Стажування НПП кафедри фізичної та колоїдної хімії

     ПІБ

   Місце стажування

  (заклад, відділ, кафедра, лабораторія)

   Тема стажування Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова / термін / кількість кредитів  
   1  

  Стрельцова

  Олена 

  Олексіівна

   

  Національний університет “Одеська політехніка”, кафедра фармації

  Сучасні методи викладання дисципліни за спеціальністю «Фармація, промислова фармація»

  13.03.2023 – 08.05.2023

  Наказ № 378-18 від 13 березня 2023 р.

  Довідка № 2001/03-07 від 08.05.2023 р

  6 кредитів ЄКТС  (180 год.)

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, кафедра фізичної та колоїдної хімії Інтеграція технологій дистанційного навчання та освітніх ресурсів при викладанні фізичної та колоїдної хімії у підготовці магістрів фармації

  29.05.2023 – 09.06.2023

  Наказ №852-18 від 23.05.2023 р.

  Посвідчення №16 від 09 червня 2023 р., реєстраційний №16/2023

  2 кредити ЄКТС (60 год.)
  2

  Менчук

  Василь

  Васильович

  Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України

  відділ хімії функціональних неорганічних наноматеріалів
  Сучасні методи синтезу функціональних наноматеріалів

  19.09.2022 - 30.10.2022

  Наказ №1598-18 від 20 вересня 2022 р.

  Довідка №148

  6 кредитів ЄКТС (180 год.)
  3

  Перлова

  Ольга

  Вікторівна

  Одеська національна академія харчових технологій, кафедра біоінженерії і води Фізична хімія; фізико-хімія води та водних розчинів

  20.09.2021 - 20.11.2021

  Наказ №1800-18 від 22.09.2021 р.

  Довідка № 154/Р1  від 30.11.2021 р., видана ОНАХТ

  6 кредитів ЄКТС (180 год.)

  4

   Солдаткіна

  Людмила

  Михайлівна

  Підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти), відповідно до п. 5.5 «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників в ОНУ імені І.І.Мечникова» від 01.12.2020

  Он-лайн курс «Академічна доброчесність» - Prometheus

  Он-лайн курс «Стратегії впровадження концепції адаптації системи вищої та післядипломної освіти для цифрового покоління» - Бельгійська освітня рада

  Участь в роботі VI Науково-методичній конференції «Сучасні тенденції навчання хімії» ЛНУ імені Франка

  Участь в роботі VIІ Науково-методичній конференції «Сучасні тенденції навчання хімії» ЛНУ імені Франка

  Участь у роботі ІІІ Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції з міжнародною участю «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи -ОНУ імені І.І.Мечникова

  Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «XV Менделєєвські читання» - Полтавський нац. пед. Університет імені В.Г.Короленка

  Участь в ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології» Національному Харьківському фармацевтичному  університеті 

  Застосування ІКТ технологій для впровадження інноваційної освіти в закладах середньої та вищої освіти 

   № 2093-18 від 15.11.2022, термін  з 20 січня 2021 р. по 20 травня 2022 р.

   6 кредитів ЄКТС (180 год.)

   5  

  Тимчук

  Алла

  Федорівна 

  Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського НАН України, відділ хімії функціональних неорганічних матеріалів

  Засвоєння нових технологій навчання та наукової діяльності

  03.04.2023 – 05.06.2023

  Наказ № 517-18 від 29.03.2023 року

  Довідка №101/154-02 від 6.06.2023 р.

  6 кредитів ЄКТС (180 год.)

   Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, кафедра фізичної та колоїдної хімії Новації вищої освіти та технології освітніх ресурсів при викладанні фізичної та колоїдної хімії у підготовці магістрів фармації.

  29.05.2023 – 09.06.2023

  Наказ №852-18 від 23.05.2023 року

  Посвідчення №15 від 09 червня 2023 р., реєстраційний №15/2023

  2 кредити ЄКТС (60 год.)

   
  6.

  Пуріч

  Олександр

  Миколайович

  Фізико-хімічний інститут ім.. О.В. Богатського НАН України, відділ хімії функціональних неорганічних матеріалів

  Сучасні методи синтезу функціональних наноматеріалів

  24.04.2023 – 19.06.2023

  Наказ №661-18 від 19.04.2023 року

  Довідка №101/166-02 від 20.06.2023 р.

  6 кредитів ЄКТС (180 год.)

 • Стажування НПП кафедри фармакології та технології ліків

     ПІБ

   Місце стажування

  (заклад, відділ, кафедра, лабораторія)

   Тема стажування Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова / термін / кількість кредитів  
   1 

  Александрова

  Олександра

  Ігорівна

  ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», кафедра фармації та технології органічних речовин Вивчення сучасних підходів до викладання дисциплін в умовах сьогодення. Застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання у навчальні роботі кафедри фармакології та технології ліків. Упровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій в процес викладання дисциплін

  10.04.2023 – 16.06.2023

  Наказ ОНУ №565-18 від 05.04.2023

   Довідка  № 33-38-31 від 16.06.2023 р.

  6 кредитів ЄКТС

  2

  Грицук

  Олександр

  Іванович

  ФХІ ім. О. В. Богатського НАН України, відділ медичної хімії, лабораторія фізико-хімічної фармакології Сучасні підходи до вивчення механізмів фармакотерапевтичної активності нових протизапальних засобів

  18.01.2022 - 18.03.2022

  Наказ ОНУ № 51-18 від 13.01.2022

   Довідка №101/89-02 від 07.04.2022 р.

  6 кредитів ЄКТС

  3

  Еберле

  Лідія

  Вікторівна

  ФХІ ім. О. В. Богатського НАН України, відділ медичної хімії, лабораторія фізико-хімічної фармакології Сучасні підходи до вивчення механізмів фармакотерапевтичної активності нових протизапальних засобів

  18.01.2022 - 18.03.2022

  Наказ ОНУ № 51-18 від 13.01.2022

   Довідка  № №101/90-02 від 07.04.2022 р.

  6 кредитів ЄКТС

  4

  Нефьодов

  Олександр

  Олександрович

  ФХІ ім. О. В. Богатського НАН України, відділ медичної хімії, лабораторія фізико-хімічної фармакології Сучасні клінічні підходи до вивчення механізмів фармакотерапевтичної ефективності та взаємодії нових на класичних антиноцицептивних засобів

  19.01.2023 - 07.03.2023 

  Наказ ОНУ № 15-18 від 06.01.2023/

  Довідка №101/80-02 від 22.03.2023

  6 кредитів ЄКТС

  5

  Радаєва

  Ірина

  Миколаївна

  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Сучасні підходи до вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності

  22.06.2020 - 03.07.2020 

  Наказ ОНУ № 1941-18 від 16.10.2020

  Свідоцтво СПК № 02066753/0257-20

  ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», кафедра фармації та технології органічних речовин Вивчення сучасних підходів до викладання дисциплін в умовах сьогодення. Застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання у навчальні роботі кафедри фармакології та технології ліків. Упровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій в процес викладання дисциплін

  10.04.2023  -16.06.2023 

  Наказ ОНУ № 565-18 від 05.04.2023/

  Довідка  № 33-38-32 від 16.06.2023 р.

  6 кредитів ЄКТС

  Запорізький державний медико-фармацевтичний університет Інтеграція технологій дистанційного навчання та освітніх ресурсів при викладанні фітотерапії  у підготовці магістрів фармації

  29.05.2023 – 09.06.2023

  Наказ ОНУ № 852-18 від 29.05.2023

  Посвідчення № 21 від 09.06.2023 р.

  2 кредити ЄКТС

  6

  Устянська

  Ольга

  Володимирівна

  ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», кафедра фармації та технології органічних речовин

  Вивчення сучасних підходів до викладання дисциплін в умовах сьогодення. Застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання у навчальні роботі кафедри фармакології та технології ліків. Упровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій в процес викладання дисциплін

  10.04.2023 – 16.06.2023

  Наказ ОНУ №565-18 від 05.04.2023

  Довідка  № 33-38-33 від 16.06.2023 р.

   6 кредитів ЄКТС

  7

  Цісак

  Альона

  Олександрівна

  Фізико-хімічний інститут імені О.В. Богатського у відділі медичної хімії, лабораторія фізико-хімічної фармакології Сучасні підходи до вивчення механізмів фармакотерапевтичної активності нових аналгетичних засобів

  18.11.2019 – 31.01.2020

  Наказ ОНУ № 2743-18 від 11.11.2019 

  Довідка  № 101/047-02, від 31.01.2020

  6 кредитів ЄКТС

  8

  Ковпак

  Альона

  Василівна

  Міжнародне науково-педагогічне стажування «Академічна доброчесність» організованого Польсько-українською фундацією «Інститутом Міжнародної Академічної і Наукової співпраці»» (IIASC) на базі Вищого семінаріуму Духовного університету URSW (м. Варшава, Польща)  Академічна доброчесність

  15.11.2021 - 24.12.2021.

  Наказ ОНУ 2549-18 від 21.11.2023.

  Сертифікат № KW-241221/002 від 24.12.2021.

  180 годин (6 кредитів ЄКТС).

  Національний фармацевтичний університет, Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.  Інноваційні технології викладання медико-біологічних дисциплін

  21.02.2022 - 01.04.2022.

  Свідоцтво № КФ – 4483 від 01.04.2022р.

  150 год. (5 кредитів ЄКТС)

  9

  Калько

  Катерина

  Олександрівна

  Інститут підвищення кваліфікації спе-ціалістів фармації НФаУ 

  Теорія та практика дистанційного навчання

  14.03.2019. - 13.06.2019.

  Свідоцтво № 235 від 13.06.2019.

  Міжнародне стажування (Tallinn, Esto-nia) на базі науково-технічної організації Teadmus OU «Peculiarities of teaching pharmaceutical disciplines» Peculiarities of teaching pharmaceutical disciplines

  15.11.2022 - 15.03.2023, м. Талін, Естонія.

  Наказ ОНУ імені І.І.Мечникова 2549-18 від 21.11.2023.

  Сертифікат №212/2023.

 


 

 

Top