Кар'єра

 • ЗУСТРІЧІ З РОБОТОДАВЦЯМИ, ЕКСКУРСІЇ НА ПІДПРИЄМСТВА

  • 13.05.2024 р. екскурсія у Фізико-хімічний інститут імені О.В.Богатського НАН України

   13 травня 2024 р. відбулася традиційна ексурсія для зобувачів вищої освіти факультету хімії та фармації у Фізико-хімічний інститут імені О.В.Богатського НАН України.

   Науковий співробітник відділу медичної хімії та хемоінформатики Олександр Карпенко провів майбутніх хіміків по науково-дослідним лабораторіям, познайомив з напрямками наукової роботи всіх відділів інституту.

   В кожній лабораторії здобувачі освіти мали змогу ознайомитися з науковим обладнанням (сучасним високоефективним рідинним хроматографом, спектрофотометрами, флуориметром, мас-спектрометрами), методиками валідації та контролю якості фармпрепаратів, розглянули такі поняття як люмінесценція, інтеркаляція ДНК, молекулярні машини, катенани та ротоксани, яким чином з молекул отримати мас-спектр чи молекулярний граф і для чого можна використати порфірини.

   title_669ff5c4f2bc812681795981721759172
   title_669ff5c4f2bf51674435551721759172
   title_669ff5c4f2c162126266381721759172
  • 29.09.2023 р. оглядова лекція на ТВД «ІнтерХім»

   29.09.2023 була проведена оглядова лекція директором з виробництва ТДВ «Інтерхім» к.х.н. Стельмахом І.Б. щодо використання високоефективної рідинної та газової хроматографії, атомно-емісійної спектроскопії, інфрачервоної спектроскопії https://interchem.ua/ua/about 

   Під час лекції здобувачів освіти ознайомили з повним циклом виробництва лікарських засобів.

   У відділі контролю якості здобувачі освіти мали змогу ознайомитись з сучасним обладненням для визначення якісного та кількісного складу речовин.

   Керівництво факультету висловлює подяку директору з виробництва Стельмаху І.Б. за організацію оглядової лекції, а також всім співробітникам ТДВ ІНТЕРХІМ, які були залучені до проведення лекції.

   title_669ff5c4f2dcd20023258471721759172
   title_669ff5c4f2ded21449880331721759172
   title_669ff5c4f2e0c20287712331721759172
   title_669ff5c4f2e2a9655425741721759172
   title_669ff5c4f2e487823676361721759172
   title_669ff5c4f2e664155257631721759172
   title_669ff5c4f2e8411575239131721759172
   title_669ff5c4f2ea220126772621721759172
   • 29.09.2022 р. екскурсія на ТВД «ІнтерХім»

    29 вересня 2022 рокувідбулася виїздна лекція та зустріч з роботодавцями бакалаврів 3 курсу спеціальності «102 Хімія» (ОПП Хімія, ОПП Фармацевтична хімія) факультету хімії та фармації ОНУ імені І. І. Мечникова під час екскурсії на фармацевтичний завод «ІНТЕРХІМ».

    Здобувачі вищої освіти ознайомились з історією та структурою підприємства, організацією фармацевтичного виробництва, асортиментом ліків, які випускаються.

    Екскурсію ділянкою виробництва активних фармацевтичних інгредієнтів (АФІ) провів випускник факультету хімії та фармації ОНУ імені І.І. Мечникова, заступник начальника ДВ АФІ Олексій Мещеряков. Здобувачі вищої освіти із зацікавленням слухали розповідь про синтез фармацевтичних субстанцій для власного виробництва лікарських засобів, а також для реалізації фармвиробникам України та експорту.

    На ДВ АФІ

    Здобувачі вищої освіти відвідали ділянку готових лікарських засобів (ГЛЗ). Заступник начальника ДВ ГЛС Геннадій Субін детально розповів про основні технологічні процеси, продемонстрував сучасне обладнання, яке використовується на підготовчих стадіях, при виробництві ліків у формах таблеток, капсул і саше, при їх упакуванні, тобто весь шлях ГЛЗ аж до спрямування у торгівельну мережу.

    На ДВ ГЛЗ

    Кожна з виробничих ділянок підприємства не може обійтися без встановлення відповідності якості сировини, проміжних та кінцевих продуктів, допоміжних речовин і навіть пакувального матеріалу встановленим міжнародним критеріям. Цим займається відділ контролю якості. Завідувачка аналітичною лабораторією цього відділу, випускниця ОНУ імені І.І. Мечникова, к.х.н., Катерина Вітюкова прочитала лекцію здобувачам вищої освіти «Сучасні фізичні методи дослідження» в межах навчальної дисципліни «Фізичні методи дослідження речовини» і ознайомила з методами, які використовують співробітники лабораторії (зокрема, високоефективну рідинну хроматографію, газову хроматографію, атомно-емісійну спектроскопію, інфрачервону спектроскопію тощо), найсучаснішими приладами, якими обладнана аналітична лабораторія, їх призначенням та принципом дії, аналізом та розшифруванням одержаних результатів.

    Відділ контролю якості. В лабораторії атомно-емісійної спектроскопії

    Відділ контролю якості. В лабораторії інфрачервоної спектроскопії

    Відділ контролю якості. В лабораторії газової хроматографії

    Відділ контролю якості. Прилад для вивчення тонкошарових хроматограм у УФ світлі

    Здобувачі вищої освіти факультету хімії та фармації вдячні керівництву та співробітникам ТДВ «Інтерхім» за цікаву екскурсію, лекцію та нові знання, які вони одержали.

    • 04.10.2021 р. зустріч здобувачів ВО ФХФ з роботодавцями. Екскурсія на ТДВ ІнтерХім

     2021 4 jovtnja f1

     4 жовтня 2021 року відбулись виїзні лекції та зустрічі з роботодавцями магістрів спеціальностей 102 «Хімія» (ОПП Хімія, ОНП Фармацевтична хімія) та 226 «Фармація, промислова фармація» (ОПП Фармація), а також бакалаврів спеціальності 102 «Хімія» (ОПП Хімія, ОПП Фармацевтична хімія) факультету хімії та фармації ОНУ імені І.І. Мечникова під час екскурсії на фармацевтичне підприємство «Інтерхім».

     2021 4 jovtnja f2 2021 4 jovtnja f3 2021 4 jovtnja f4

     В межах екскурсії здобувачі вищої освіти відвідали науково-дослідні лабораторії: Активних фармацевтичних інгредієнтів, Аналітичну лабораторію, Лабораторію фізико-хімічних методів, ознайомились із сучасним обладнанням та дослідженнями, що виконуються на підприємстві. Магістри прослухали лекції в межах курсів «Методологія та організація наукових досліджень» та «Аналітична хімія».

     2021 4 jovtnja f5

     Здобувачі вищої освіти ознайомились також з організацією фармацевтичного виробництва та особливостями роботи на фармпідприємстві.

     2021 4 jovtnja f6  2021 4 jovtnja f7

     2021 4 jovtnja f8  2021 4 jovtnja f9

    • 14.09.2021 р. лекція керівника випробувального центру ІП SGS Україна Полякова В. М.

     На факультеті хімії та фармації 14 вересня 2021 року в межах курсу «Методологія та організація наукових досліджень» відбулася лекція фахівця-практика, залученого стейкхдолдера ОПП «Хімія» другого (магістерського) рівня вищої освіти Полякова Володимира Модестовича, керівника випробувального центру ІП SGS Україна.

     Володимир Модестович ознайомив здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньопрофесійною програмою «Хімія» та освітньо-науковою програмою «Фармацевтична хімія» про роботу компанії, що проводить експертизи, випробування і сертифікацію різних продуктів, зокрема мінеральних ресурсів, нафтопродуктів, товарів народного споживання тощо. Ключовим напрямком підприємства є проведення інспекцій та лабораторних тестувань сільськогосподарської продукції.

     Лабораторії випробувального центру в Одесі спеціалізуються на аналізах як сільськогосподарських продуктів (ЕКО і ГМО лабораторії), так і мінеральної сировини, нафтопродуктів. Особливу увагу було приділено методам аналізу хімічних речовин, підготовці проб та сучасним приладам. Лектор закцентував увагу на уміннях та навичках хіміків, що працюють в центрах і лабораторіях такого рівня.

     title_669ff5c52817614144017531721759173
     title_669ff5c528199140715341721759173
     title_669ff5c5281b917469769511721759173
     title_669ff5c5281d88261227701721759173
    • 30.09.2020 р. зустріч аспірантів та магістрів з работодавцями. Екскурсія на ТДВ ІнтерХім

     30 вересня 2020 року відбулись зустрічі магістрів та аспірантів факультету хімії та фармації ОНУ імені І.І. Мечникова з роботодавцями під час екскурсії на фармацевтичне підприємство «Інтерхім».

     2020 30 veresnja f1  2020 30 veresnja f2  2020 30 veresnja f3

     Здобувачі вищої освіти відвідали чотири лабораторії, ознайомились із сучасним обладнанням та дослідженнями, що виконуються на підприємстві. Це є важливим для визначення напрямів їх подальшого працевлаштування.

     2020 30 veresnja f4

     В науково-дослідній технологічній лабораторії активних фармацевтичних інгредієнтів (НДТЛ АФІ) із зам. генерального директора з науково-дослідної роботи ТДВ «Інтерхім» Кашуцьким С.М., завідувачем НДТЛ АФІ Кіріяком А.В., інженером-технологом Лукашовим Д.В. та хіміком Чекалом С.І. (магістр І курсу).

     2020 30 veresnja f5

     Бесіда зі стейхолдером - рецензентом ОНП підготовки докторів філософії зі спеціальності 102 Хімія д.х.н., проф. Єгоровою А.В. в науководослідній аналітичній лабораторії ТДВ «Інтерхім»

     2020 30 veresnja f6

     Зустріч із співробітниками науково-дослідної лабораторії фізикохімічних методів (НДЛ ФХМ): зав. лабораторією Федосенко А.О., керівником проектів та програм Мальцевим Г.В., хіміками НДЛ ФХМ Муканом І.Л. та Барбалатом Д.О. (аспірант IV року)

     2020 30 veresnja f7

     В аналітичному відділі контролю якості ТДВ «Інтерхім» із старшим хіміком-аналітиком Радудік О.В.

   • ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ

    Кар'єра випускників-бакалаврів факультету хімії та фармації за спеціальністю 102 Хімія

    ОПП «Хімія» (Х) і ОПП «Фармацевтична хімія» (ФХ)

    ОПП   ПІБ випускника  Працевлаштування / Подальше навчання
      Рік випуску 2019 
     Х  Діаковська (Булат) К. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації,  ТОВ "Джі Лаб"
     Х  Жеребко М. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
     Х  Заікіна Н. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації,   ООО «Цемент», інженер
     Х  Лук’янова О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, аспірантура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Сазонов К. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації. Аспірантура ОНУ, ст. лаборант кафедри фармакології та технології ліків ОНУ імені І.І. Мечникова
    Х Синєвид А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Устименко Є. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Бакалов В. ТДВ “Інтерхім”
    Х Лисенко (Кіреєва) О. ТОВ ВКФ "Велта", інженер-хімік
    Х Осадча О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Філіппова А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Шкодовська М. Аспірантура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Кічук Н. Мережа аптек АНЦ, фармацевт
    ФХ Вернігора І. ТДВ «ІНТЕРХІМ», хімік
    ФХ Євтушенко О. «Аптека Гаєвського», Аптека «Будемо здорові разом», Аптека «Сітімед» , фармацевт
    Х Ябанжи Т. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Соколова Т. Аспірантура Одеського національного технологічного університету, викладач хімії у Фаховому коледжі нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу ОНТУ, експерт НАЗЯВО
    Х Іваненко О. Магістратура ОНУ факультету хімії та фармації, ТОВ «Амспек Україна», м. Одеса, менеджер
    Х Сауляк В. ТОВ "Фрателлі Вайнері", м. Одеса, хімік-аналітик
    Х Попруга Ю. Мережа аптек «Аптека від складу», завідувачка аптеки
    Х Овезова А. Туркменістан, викладач хімії
    ФХ Сазонов К. Магістратура ОНУ факультету хімії та фармації.  Аспірантура ОНУ
    ФХ Погорілий О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Самсонникова А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Закарян Є. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Лукьянова М. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Беженар Н. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
     Рік випуску 2020 
    Х Захарова Ю. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ТДВ "Інтерхім", хімік-аналітик аналітичної лабораторії ОКК
    Х Клочкова А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Кулатова А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ст. лаборант кафедри аналітичної та токсикологічної хімії
    Х Матвієва О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ст. лаборант кафедри аналітичної та токсикологічної хімії
    Х Макарська А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Ожбург В. Міжнародний класичний ун-т імені Пилипа Орлика (бакалаврат, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»), ТОВ «Аптека низьких цін»,  фармацевт
    Х Балацька А. ТДВ “Інтерхім”, інженер
    Х Царьова Ю. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Дремлюх М. Мережа аптек «Аптека Гаєвського», фармацевт
    Х Вовк А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Долинюк К. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Берчук М. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Родічкіна Д. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Дімітрова Ж. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Кузнєцова Т. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Сорокіна Т. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
     Рік випуску 2021 
    Х Дьомін К. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації,  здобувач освіти у Міжнародному гуманітарному університеті (м. Одеса, спеціальність 222 «Медицина»).
    Х Мукієнко Д. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, НВК гімназія №2 (м. Татарбунари), вчитель хімії
    Х Снігур К. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ТДВ "Інтерхім" хімік-аналітик аналітичної лабораторії ОКК , хімік-аналітик, ІП «СЕЙБОЛТ-УКРАЇНА», лаборант
    Х Шаповаленко В. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Бражник Т. ТДВ "Інтерхім", хімік-аналітик аналітичної лабораторії ОКК
    Х Рожкова А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації. Аспірантура, спеціальність Хімія, США
    Х Гордовська А. Міська клінічна лікарня №10, м. Одеса, лаборант
    Х Бабенко А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України, провідний інженер відділу хімії функціональних неорганічних матеріаліав
    Х Мартовий І. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ТДВ «ІнтерХім», хімік-аналітик відділу контролю якості, спеціаліст з хроматографії
    ФХ Казанцева А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Бочевар Ю. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Чепелев О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Тимохіна М. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
     Рік випуску 2022 
    Х Гребенюк Д. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ТДВ Інтерхім, хімік-аналітик
    Х Ігнатенко І. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації,  здобувач освіти ОНМедУ (спеціальність 222 «Медицина»)
    Х Коломоєць П. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ПЗЗСО «IT СТЕП СКУЛ ОДЕСА», вчитель хімії
    Х Ватраль (Лазорик) О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Мальцев Д. ТДВ Інтерхім,  інженер
    Х Тодорова Ю. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації,  здобувач освіти ОНМедУ
    Х Купрієнко Н. Працівник на фармскладі в Чехії
    Х Радудік А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Міроненко В. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Іщенко Н. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, аптека №2 «Інтерхім», товарознавець
    Х Слободянік І. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації. Мережа аптек «Бажаємо здоров’я», фармацевт
    Х Соколова З. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Крамаренко Д. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, спеціальність Хімія; Абердінський університет, Шотландія.
    Х Родивилова Р. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Літвінова В. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Мусієнко О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації. СЖС УКРАЇНА, хімік першої категорії.
    ФХ Дубиняк Т. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Шпаковська Д. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Смокіна Ю. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Кочман О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Корчмар Р. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Нєженцева А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Корнєєва А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
      Рік випуску 2023 
    Х Циганенко К. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ТОВ «Аптека низьких цін», фармацевт
    Х Коритнянська О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Тиченко В. Магістратура ОНУ  факультет ЕПФ
    Х Корнілова І. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Тимченко Ю. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Іванова І. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Давидова А. Магістратура ОНУ біологічний факультет
    Х Ластеженко В. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Табінський Р. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Колесніков В. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Данюкіна О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Загоруй А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації, ВВЦ ТОВ «ІНСПЕКТОРАТ УКРАЇНА» м. Одеса, лаборант
    Х Ковальов А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Кравченко О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Кравчук Д. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Пуріч А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    Х Тарасова О. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Зварич А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Бачуріна М. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації
    ФХ Мєржан А. Магістратура ОНУ факультет хімії та фармації

     

    Випускники магістратури факультету хімії та фармації за спеціальністю 102 Хімія

    (* Х – освітня програма «Хімія», Ф – освітня програма «Фармацевтична хімія»)

    ОП П.І.Б. Працевлаштування / Подальше навчання
    2018 рік випуску
    Х Афанасенко Е.В. Аспірантура ОНУ
    Х Горохова А.О. «Державна служба з контролю якості лікарських засобів та контролю за наркотиками» в Одеській області, провідний фахівець лабораторії
    Х Кіосе О.О. Аспірантура ОНУ
    Х Койчева (Плюта) А.С. ТДВ «Інтерхім», хімік
    Х Маліновська О.О. Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, провідний фахівець хіміко-токсикологічного відділу.
    Х Плюта К.Д. Аспірантура ОНУ
    Х Прозоркевич (Семкова) Т.Д. TOB "ДЕЛЬТА ВІЛМАР УКРАЇНА", лаборант хімічного аналізу
    Х Тютюнник Т.В. 2018-2022 ТОВ «Інспекторат Україна», хімік. з 2022 р. - ТДВ «Інтерхім», інженер з підготовки виробництва
    Х Черевічна І.Ю. Запорізька АЕС, хімік
    Х Чумак Н.В. ТДВ «Інтерхім» , хімік
    2019 рік випуску
    Х Балишева А.В. Ліцей «Крижанівський» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області, вчитель хімії
    Х Жуковецька О.М. Аспірантура ОНУ
    Ф Іджилова О. Представник "Фітофармацевтична компанія Нутрімед"
    Х Кожокару М.Ю. Новосільський НВК, викладач хімії
    Х Коркішко А.С. Білгород-Дністровський ліцей "Пріоритет", Білгород-Дністровський кооперативний коледж, Смартлаб
    Х Крикливий Є. Група компаній «ПлазмаТек, ТОВ ТехСинтез, інженер
    Ф Кривенко І. Мережа аптек «Соціальна аптека»
    Х Назар А.П. Аспірантура ОНУ
    Ф Карауш В. Представник "Фітофармацевтична компанія Нутрімед"
    Х Текменжи К.І. ТОВ «Вітек Індастріал» (відділ хімічної сировини та пігментів), хімік
    Ф Калараш К. Мережа аптек «Полімед»
    Х Шульга А. Провідний фахівець хіміко-токсикологічного відділу Одеськоі регіональноі державноі лабораторіі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
    Х Щербіна Ю. ТДВ «Інтерхім» , хімік
    2020 рік випуску
    Ф Бенет С.С. Фармацевтична компанія «Юрія-Фарм», представник, аспірантура ОНУ
    Х Беньковська Т.С. ФХІ захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України, молодший науковий співробітник
    Ф Вазгеновна Л. Мережа аптек "Аптека від складу"
    Ф Вітрова М. Мережа аптек «Фармація»
    Х Заікіна Н.В. ТОВ «Цемент», Одеський цементний завод
    Ф Лук'янова М. Мережа аптек «Фармація»
    Х Лук’янова О.О. Аспірантура ОНУ
    Ф Сазонов К. Фахівець І категорії кафедри фармакології та технології ліків
    Х Синєвид А.С. ТДВ «Інтерхім», хімік
    Ф Лисенко А.Д. Мережа аптек «Фармація»
    Х Шкодовська М.І. Фахівець І категорії кафедри фармакології та технології ліків ОНУ імені І.І. Мечникова, аспірантура ОНУ
    Ф Яроменко В.О. Фармацевтична компанія «Дельта Медікал»
    2021 рік випуску
    Ф Берчук М. Мережа аптек "Фармація", завідуюча аптеки "Аптека від складу"
    Х Іваненко О.К. Фірма «AmSpec», хімік
    Ф Кір‘як Х. Мережа аптек «Фарм Піклування»
    Ф Кузнецова Т. Мережа аптек "Анкор"

   Випускники факультету отримують знання та вміння, які дозволяють:

   • Бути високоосвіченою та самодостатньою людиною, легко адаптуватися в педагогічних та наукових колективах, добиватися успіху в будь-якій галузі діяльності;
   • Працювати в аптеках, на аптечних складах, фармацевтичних підприємствах, обіймати посади фармацевта, завідуючого аптекою;
   • Працювати в вищих та середніх навчальних закладах – університетах, академіях, інститутах, технікумах, середніх школах, тощо;
   • Займатися розробкою нових хімічних технологій та вивченням нових речовин в рамках фундаментальних досліджень в науково-дослідних установах;
   • Займатися розробкою спрямованого синтезу лікарських препаратів, пошуком нових методів біофармацевтичного аналізу лікарських препаратів
   • Працювати на різних посадах в хімічних лабораторіях підприємств, органах державної експертизи та сертифікації, екологічного, санітарного та митного контролю.

   Наші випускники

     

   InterChemТовариство з додатковою вiдповiдальнiстю "IнтерХiм"

   Одеса, Люстдорфська дорога, 86
   Одеса (048) 777-29-50; Київ (044) 455-84-42
   E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.     Web: https://interchem.ua/
   Reder

   Редер Анатолій Семенович

   Випускник хімічного факультету ОДУ ім. І.І. Мечникова 1983 р., спеціальність «Біохімія», кваліфікація - біолог-біохімік, викладач.
   Заслужений працівник фармації України. Голова Правління - генеральний директор Відкритого акціонерного товариства «Сумісне Українсько-Бельгійське хімічне підприємство «ІнтерХім»» (ТДВ «ІнтерХім»). Кандидат хімічних наук. Автор 40 наукових праць. Підприємство виробляє 14 лікарських засобів, у тому числі такі популярні ліки як Аміксин ІС та Гидазепам ІС. За 17 років діяльності ТДВ «ІнтерХім» стало одним із провідних підприємств України в області виробництва фармацевтичних субстанцій, імпорту унікальних хімічних сполук, експорту хімічних продуктів з метою забезпечення унікальними реактивами численні підприємства різних країн світу. У ТДВ «ІнтерХім» згуртований колектив, працює більше 450 чоловік, у тому числі: фахівців з вищою освітою - 172, кандидатів і докторів наук – 22, випускників хімічного факультету - 70. ТДВ «ІнтерХім» здійснює спонсорську допомогу факультету: проведено технічне переоснащення Великої хімічної аудиторії, ремонт комп’ютерного класу. Три кращих студента отримують спеціальні стипендії ТДВ «ІнтерХім».

   PozigunПозігун Дмитро Володимирович
   • Дмитро Володимирович - один із засновників компанії "ІНТЕРХІМ", чия професійна та наукова діяльність у галузі науки й техніки неодноразово відзначалася на державних та міжнародних рівнях. Завдяки внеску досвідченого і кваліфікованого керівника та його організаторським й аналітичним здібностям ТДВ "ІНТЕРХІМ" має змогу працювати щодня, виробляючи якісні й доступні вітчизняні ліки, щоб допомагати іншим у ці складні часи.
   • Плідна робота Дмитра Володимировича була відзначена державою:
    • за клопотанням Одеської обласної державної адміністрації у 2008 році Дмитро Володимирович був нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня;
    • в 2012 році - "За заслуги" ІІ ступеня;
    • в 2020 році - "За заслуги" І ступеня.
   stelmah

   Стельмах Ігор Борисович

    • Випускник хімічного факультету ОДУ ім. І.І. Мечникова 1982 р., спеціальність «Хімія», кваліфікація - хімік, викладач.
      • Кандидат хімічних наук  (1987 р.).
     • Директор з виробництва ТДВ «ІнтерХім».Вже 29 років Ігор Борисович очолює завод, на якому працюють хіміки та фармацевти, будівельники та лаборанти, водії, механіки та багато інших висококваліфікованих фахівців.
   • Кандидат хімічних наук, доцент, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, заслужений працівник промисловості України.
   • В ТДВ «ІнтерХім» Ігор Борисович відповідає за всі виробничі процеси, будівництво та введення в дію нових виробничих корпусів й потужностей, оснащення виробництва сучасним обладнанням.
   • У минулому Ігор Борисович - доцент хімічного факультету Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова. Студенти, яким пощастило навчатися у Ігоря Борисовича, досі з теплотою згодують ті роки, коли вони навчалися, разом їздили в будівельний загін і в колгосп, на практику і на гастролі студентського хору.
   RederКашуцький Сергій Миколайович
   • Працює у ТДВ «ІнтерХім».
   • Нині ззаймає посаду заступника генерального директора з науково-дослідної роботи.
   • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
   • Сфера діяльності – різні дослідницькі лабораторії підприємства: науково-дослідні технологічні лабораторії активних фармацевтичних інгредієнтів і твердих лікарських форм, хімічна лабораторія органічного синтезу, атестована випробувальна лабораторія у складі відділу моніторингу, а також технічний відділ підприємства.
   • Під керівництвом Сергія Миколайовича проводиться розробка складів і технологій виробництва готових лікарських форм, синтезу АФІ.
   RederГранатюк Ірина Володимирівна
   • Працює у ТДВ «ІнтерХім».
   • Нині займає посаду заступника генерального директора з маркетингу.
   • E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   • Сфера діяльності – керівництво відділами виведенням і просуванням продукції підприємства на внутрішньому і зовнішніх ринках, спілкування з пресою і PR-акції, тренінги та семінари про продукти підприємства.
   Perlova NЛобач Луїза Миколаївна
   • Закінчила хімічний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова в 1979 р., спеціалізувалася по кафедрі фізичної та колоїдної хімії.
   • З 1982 р. до теперішнього часу працює в ТДВ "Інтерхім''.
   • Пройшла шлях від хіміка-аналітика до завідувачки аналітичної лабораторії, а протягом останніх 22 років займає посаду начальника відділу контролю якості ТДВ "Інтерхім". Відповідає за якість продукції, яку випускає підприємство.
   VitjukovaВітюкова Катерина Олегівна
   • Закінчила хімічний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова в 2001 р., спеціальність Фармацевтична хімія, кваліфікація - Хімік, фармацевт.
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю "Аналітична хімія'' (2006 р.).
   • Працює в ТДВ ''Інтерхім'' з 2005 р., нині займає посаду завідувачки аналітичної лабораторії відділу контролю якості.
   • Організує роботу лабораторії, яка проводить комплексний контроль якості проміжної та готової продукції ТДВ "Інтерхім".
   BasokБасок Степан Степанович
   • Випускник ОНУ імені І.І. Мечникова 1977. Кафедра органічної хімії, кваліфікація «Хімік – хімія природних та синтетичних фізіологічно-активних речорвин та викладач хімії».
   • Кандидат хімічних наук – 1987 рік.
   • Працює у ТДВ «ІнтерХім» з 2002 року.
   • Нині займає посаду провідного наукового співробітника лабораторії синтезу органічних сполук.
   • Фахівець у галузі супрамолекулярної хімії, синтетичної органічної та біоорганічної хімії.
   • Займається дизайном і розробкою супрамолекулярних ансамблів на основі різних типів макроциклічних сполук, дослідженням їх комплексоутворюючої здатності з катіонами металів і органічними молекулами, встановленням їх структури фізико-хімічними методами, в тому числі рентгеноструктурним аналізом; розробкою методів синтезу потенційних біологічно активних сполук та вивченням їх фармакологічної активності.

   KohelevКошелев Сергій Анатолійович

   • Випускник ОНУ ім. І.І. Мечникова 1980 року за спеціальністю «Хімія», кваліфікація «Біолог, біохімік, викладач».
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю “Біоорганічна хімія” (1994 р.).
   • В ТДВ “ІНТЕРХІМ” працює з 1996 р. майстром зміни дільниці хімічного виробництва органічної продукції.

   KriskoКрисько Андрій Арнольдович

   • Випускник ОНУ ім. І.І. Мечникова 1996 року за спеціальністю «Хімік», кваліфікація - хімік, дослідник.
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю “Біоорганічна хімія” (2001 р.).
   • За час свого професійного зростання працював на посадах молодшого, старшого, наукового співробітника, заступником завідувача відділом медичної хімії ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України,
   • З 2023 року працює в ТДВ “ІНТЕРХІМ” на посаді керівника групи відділу хімічних досліджень НДТЛ АФІ.

   MalzevМальцев Георгій Володимирович

   • Випускник ОНУ ім. І.І. Мечникова 1991 року. Кафедра органічної хімії. 
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю “Аналітична хімія” (2018 р.).
   • Працює у ТДВ “ІнтерХім” з 1996 року. Нині займає посаду керівника проєктів та програм.
   • Фахівець у сфері органічного синтезу та технології органічних продуктів, аналітичної хімії, статистики і біостатистики.
    Займається плануванням, аналізом та оцінкою клінічних досліджень біоеквівалентності лікарських засобів.
   AndronatiАндронаті Кирило Сергійович
   • Випускник ОНУ ім. І.І. Мечникова 1995 року, спеціальність Хімія, кваліфікація - Хімік.
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю “Біоорганічна хімія” (2000 р.).
   • За час роботи в ТДВ “ІНТЕРХІМ” працював на посадах: науковий співробітник, заст. Начальника технічного відділу, директор ТОВ “Формулаб”, науковий співробітник — консультант.

   LarionivЛаріонов Віталій Борисович

   • Випускник ОНУ ім. І.І. Мечникова 2000 року. Кафедра фармацевтичної хімії. 
   • Кандидат біологічних наук за спеціальністю “Біоорганічна хімія” (2005 р.).
   • Доктор біологічних наук за спеціальністю “Фармакологія” (2015 р.).
   • З 2006 року по теперішній час працює у ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України (завідуючий лабораторії молекулярної фармакології та медицини відділу біомедицини).
   • Працює у ТДВ “ІнтерХім” з 2017 року на посаді начальника відділу стратегічного розвитку.
   • Фахівець у сфері фармацевтичної хімії та доклінічних досліджень. Займається дослідженнями у галузі експериментальної фармакології (фармакокінетика та метаболізм лікарських засобів).
   SkripinezСкрипинець Юлія Володимирівна
   • У 2003 році закінчила ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, фармацевта (диплом з відзнакою). З 2002-2004 р.р. заочно навчалась у Харківському фармацевтичному університеті на кафедрі фармації та здобула диплом за спеціальністю «Провізор».
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю "Аналітична хімія'' (2007 р.).
   • З 2005 року працює у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України. Старший дослідник, нині займає посаду старшого наукового співробітника лабораторії біоаналітики та фарманалізу відділу біомедицини.
   • Найбільш важливі напрямки: аналітична та біоаналітична хімія, фармацевтичний аналіз.
   • з 2007 р. працює в ТДВ ''ІНТЕРХІМ''  (за сумісництвом), нині займає посаду провідного хіміка-аналітика дослідної аналітичної лабораторії.
   • Фахівець в галузі спектральних та оптичних методів аналізу, високоефективної рідинної хроматографії, а також у сфері розробки та валідації аналітичних методик.

   KirijakКіріяк Ганна Василівна

   • У 2003 році закінчила ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність «Хімія» та здобула кваліфікацію магістра хімії.
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю "Аналітична хімія'' (2008 р.).
   • До 2017 року працювала на посаді наукового співробітника у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України кафедри ЕХТ ОНАПТ.
   • З 2017 року працює ТДВ “ІНТЕРХІМ” на посаді провідного хіміка-аналітика НДАЛ “ІНТЕРХІМ”.
   ChebotarskaЧеботарська Інна Ігорівна
   • У 2004 році закінчила ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність «Хімія» та здобула кваліфікацію магістра хімії, викладача (диплом з відзнакою). Кандидат хімічних наук за спеціальністю "Аналітична хімія'' (2012 р.).
   • З 2004 року працює у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України. Займає посаду наукового співробітника лабораторії біоаналітики та фарманалізу відділу біомедицини.
   • Найбільш важливі напрямки: аналітична та біоаналітична хімія, фармацевтичний аналіз.
   • Працює в ТДВ ''ІНТЕРХІМ'' з 2008 р. (за сумісництвом), нині займає посаду старшого хіміка-аналітика дослідної аналітичної лабораторії.
   • Фахівець в галузі спектральних та оптичних методів аналізу, високоефективної рідинної хроматографії, а також у сфері розробки та валідації аналітичних методик.
   Aleksandrova DАлександрова Дар’я Ігорівна
   • У 2006 році закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, спеціальність «Хімія» та здобула кваліфікацію магістра хімії, викладача (диплом з відзнакою).
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю "Аналітична хімія'' (2010 р.).
   • З 2006 року працює у Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського НАН України. Займає посаду молодшого наукового співробітника лабораторії біоаналітики та фарманалізу відділу біомедицини.
   • Найбільш важливі напрямки: аналітична та біоаналітична хімія, фармацевтичний аналіз.
   • Працює в ТДВ ''ІНТЕРХІМ'' з 2008 р. (за сумісництвом), нині займає посаду старшого хіміка-аналітика дослідної аналітичної лабораторії.
   • Фахівець в галузі спектральних та оптичних методів аналізу, високоефективної рідинної хроматографії, а також у сфері розробки та валідації аналітичних методик.

   Perlova NПерлова Наталія Олександрівна

   • У 2008 р. закінчила хімічний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність «Хімія», кваліфікація - хімік, викладач хімії, кафедра фізичної та колоїдної хімії.
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю "Колоїдна хімія" (2017 р.).
   • Працювала старшим хіміком на Іллічівському олійно-жировому комбінаті, провідним інженером-хіміком центральної хіміко-бактеріологічної лабораторії філії "Інфоксводоканал".
   • З 2018 р. працює в аналітичній лабораторії відділу контролю якості ТДВ "Інтерхім", нині старший хімік-аналітик лабораторії газової хроматографії.
   PulyaПуля Ангеліна Вʼячеславівна
   • У 2010 р. закінчила магістратуру хімічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність Хімія, кваліфікація хімік, викладач хімії. 
   • У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю "Неорганічна хімія".
   • З 2019 р. працює старшим інженером випробувальної лабораторії відділу моніторингу ТДВ «ІнтерХім». 
   Федосенко Ганна ОлександрівнаFedosenko
   • Випускниця ОНУ імені І.І. Мечникова 2010. Кафедра фармацевтичної хімії, спеціальність «Хімія», кваліфкація - хімік, викладач хімії.
   • Кандидат хімічних наук за спеціальністю «Аналітична хімія» (2018 рік).
   • Працює у ТДВ "ІнтерХім" з 2010 року.
   • Нині займає посаду завідуючої Науково-дослідної лабораторії фізико-хімічних методів.
   • Фахівець в галузі високоефективної рідинної хроматографії, мас-спектрометрії, а також у сфері розробки та валідації аналітичних методик.
   • Займається дослідженнями фізико-хімічних властивостей активних фармацевтичних інгредієнтів та допоміжних речовин, взаємодії між компонентами у готових лікарських формах, вивчення поліморфізму субстанцій, аналізом пакувальних матеріалів.
   KuzbaevКузбаєв Тимур Булатович
   • Закінчив хімічний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова в 2011 р. за спеціалізацією фізична та колоїдна хімія.
   • З 2011 р. до теперішнього часу працює в ТДВ "Інтерхім".
   • Пройшов шлях від гранульовщика до майстра виробничої ділянки готових  лікарських засобів.
   • Бере активну участь в розробці документації та впровадженні обладнання на новій виробничій ділянці.

   MostovaДенежко (Мостова) Катерина Василівна

   • У 2014 р. закінчила хімічний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова, спеціальність «Хімія», спеціалізація - аналітична хімія.
   • Працює в ТДВ "Інтерхім" з 2014 р. 
   • Пройшла шлях від інженера зі стандартизації сектору аналітичної документації, хіміка-аналітика та старшого хіміка аналітичної лабораторії відділу контролю якості до (з 2023 року) завідувача сектором специфікацій аналітичної лабораторії відділу контролю якості.

    

   SGS FE SGS UKRAINE

   40/42, Atamana Golovatogo str., 65003, Odesa, Ukraine
   Phone: +38 048 786 92 00 ext. 175 / mobile: +38 050 316 13 56 / fax: +38 048 786 96 50
   Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
   Web: www.sgsgroup.com.ua

   RederКабанов Володимир Михайлович

   • Випускник ОНУ 1984, хімік-органік
   • Кандидат хімічних наук – 1990.
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2002.
   • Нині займає посаду провідного хіміка.
   • Фахівець в галузі спектральних методів аналізу: атомна абсорбція, емісійний аналіз.  Газова хроматографі
   ProzorovskajaПрозоровська Валентина Анатоліївна
   • Випускниця ОНУ 1986, хімік-неорганік
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2009.
   • Нині займає посаду провідного хіміка.
   • Фахівець в галузі фізико-хімічних методів аналізу нафтопродуктів та газової хроматографії.
   • Аналіз нафти, нафтопродуктів та скраплених газів.
   KovraКовра Юрій Васильович
   • Випускник ОНУ 1993.
   • Кафедра органічної хімії
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2011.
   • Нині займає посаду хіміка першої категорії.
   • Займається пробопідготовкою, визначенням важких металів поліароматичних сполук та мікотоксинів у продуктах сільського господарства та залишкового гексану вуглеводнів у рослинних оліях методами емісійний аналізу, газової та рідинної хроматоматографії.
   ZavolokaЗаволока Наталя Миколаївна
   • Випускниця ОНУ 1996, хімік-органік
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2019.
   • Нині займає посаду хіміка першої категорії.
   • Займається пробопідготовкою, визначенням пестицидів та мікотоксинів у продуктах сільського господарства методами хроматомасспектрометрії.
   KuprijanКупріян Дмитро Григорійович
   • Випускник ОНУ 1997, хімік-органік
   • кандидат хімічних наук – 2004.
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2005.
   • Нині займає посаду заступника начальника лабораторії харчової безпеки.
   • Фахівець в галузі газової, рідинної хроматографії масспектрометрії та пробопідготовки у сфері визначення токсичних забруднень сільськогосподарських та харчових продуктів.
   OnishenkoОнищенко Сергій Володимирович
   • Випускник ОНУ 1999, хімік-органік
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2004.
   • Нині займає посаду начальника лабораторії харчової безпеки.
   • Фахівець в галузі газовї, рідинної хроматографії масспектрометрії та пробопоговки у сфері визначення токсичних забруднень сільскогосподарских та харчових продуктів а також аналізу нафти, нафтопродуктів, зкраплених газів та рідких хімічних вантажів.
   GabchakГабчак Олександр Володимирович
   • Випускник ОНУ 2005,
   • Кафедра физичної та колоїдної хіміЇ
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2011.
   • Нині займає посаду провідного хіміка.
   • Фахівець в галузі спектральних методів аналізу: атомна абсорбція, емісійний аналіз. Газова хроматографія. Аналіз нафти, нафтопродуктів та скраплених газів.
   SagajdakСагайдак Євгенія Володимирівна
   • Випускниця ОНУ 2005,
   • Кафедра фізичної та колоїдної хімії.
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2012.
   • Нині займає посаду провідного хіміка.
   • Фахівець в галузі спектральних методів аналізу: атомна абсорбція, емісійний аналіз та визначення TML (Межа вологості при транспортуванні).
   • Інструментальні та класичні методи аналізу вугілля, коксу, руд, рудних концентратів, феросплавів та мінеральних добрив.

   RederЗубанцева Віолетта Сегіївна

   • Випускниця ОНУ, 2006. 
   • Кафедра фізичної та колоїдної хімії.
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2009.
   • Нині займає посаду заступника начальника лабораторрії мінеральних продуктів.
   • Аналіз вугілля, коксу, мінеральних добрив, ферросплавів, руд та рудних концентратів.

   RederЦапенко (Краснянчук) Марія Валентинівна

   • Випускниця ОНУ, 2007.
   • Хімік – аналитик.
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2007.
   • Нині ззаймає посаду начальника лабораторрії мінеральних продуктів.
   • Аналіз вугілля, коксу, мінеральних добрив, ферросплавов, руд и рудних концентратів.

   RederКошовенко Олена Миколаївна

   • Випускниця ОНУ, 2010.
   • Хімік-органік
   • Нині займає посаду провідного хіміка.
   • Керівник з якості лабораторії харчової безпеки.
   • Забезпечення п системи якості лабораторії відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO/ІЕС 17025.
   • Визначення токсичних контамінацій у харчових та сільськогосподарських продуктах.

   GolubГолуб Дмитро Анатолійович

   • Випускник ОНУ 2013, хімік-неорганік
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2016.
   • Нині займає посаду хіміка першої категорії
   • Фахівець в галузі спектральних методів аналізу: атомна абсорбція, емісійний аналіз. Газова хроматографія.
   • Визначає показники харчової безпеки в продуктах сільського господарства

   MusienkoМусієнко Олександр Сергійович

   • Випускник ОНУ 2022.
   • Кафедра фізичної та колоїдної хімії.
   • Працює у СЖС УКРАЇНА з 2016.
   • Нині займає посаду хіміка першої категорії.
   • Займається пробопідготовкою, визначенням важких металів поліароматичних сполук та мікотоксинів у продуктах сільського господарства методами емісійного аналізу, газової та рідинної хроматографії.

    

   maintop CLBlue SM

   ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СЕЙБОЛТ-УКРАЇНА»

   Юридична адреса: Україна, 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 115, офіс 809.
   Місце знаходження випробувальної лабораторії: Україна, 65003, Одеська обл., м. Одеса, вул. Миколи Гефта, буд. 2.
   телефони: (048) 738 48 11 / факс (048) 734 19 41
   e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 
   Web: www.saybolt.com

   MaleevЗавідувач лабораторією 2-ої категорії
   Малєєв Ігор Євгенович
   Випускник Хімічного факультету 1994 року.
   Кафедра Неорганічної хімії та хімічної технології

   KatrenkoСтарший хімік 2-ої категорії
   КАТРЕНКО Тетяна Григорівна
   Випускник Хімічного факультету 1978 року.
   Кафедра Аналітичної хімії

   KirtokaСтарший хімік 1-ої категорії
   КІРТОКА Іван Анатолійович
   Випускник Хімічного факультету 2009 року.
   Кафедра Аналітичної хімії

   KramarenkoСтарший хімік 1-ої категорії
   КРАМАРЕНКО Юлія Михайлівна
   Випускник Хімічного факультету 1999 року
   Кафедра Аналітичної хімії

   Snigur KЛаборант
   СНІГУР Кирило Васильович
   Випускник Факультету хімії та фармації  2022 року.
   Кафедра Аналітичної та токсикологічної хімії

    

    ТОВ " ІНСПЕКТОРАТ УКРАЇНА"
   65044, Україна, м. Одеса, пров. Удільний, 1
   тел.: (048)777-78-10
   Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   RederФінік Олена Анатоліївна

   • Scopus Author ID: 36702463100, h-index 7
   • ORCID ID: 0000-0002-3770-615X
   • В 2006 році отримала диплом Магістра за спеціальністю "Хімія" В 2008 році вступила до аспірантури хімічного факультет ОНУ імені І.І. Мечникова.
   • З 2012 по 2021 рік працювала науковим співробітником кафедри загальної хімії та полімерів ОНУ імені І.І. Мечникова.
   • В 2013 р. отримала науковий ступінь Кандидата хімічних наук із спеціальності "Неорганічна хімія".
   • З 2021 р. і по теперішній час Головний хімік ТОВ " ІНСПЕКТОРАТ УКРАЇНА".

   RederБольбот Інна Валентинівна

   • У 2008 році отримала диплом Магістра за спеціальністю "Хімія".
   • Після закінчення університету працювала інженером у НДІ медицини транспорту.
   • З 2009 по 2013 роки працювала інженером та навчалася в аспірантурі ФХІ ім. О. В. Богатського.
   • З 2015 по 2021 роки працювала вчителем хімії у Ліцеї "Фонтанський" та за сумісництвом Хіміком у ВЦ ТОВ "ІНСПЕКТОРАТ -УКРАЇНА"
   • З 2021 року працює Провідним хіміком ВЦ ТОВ "ІНСПЕКТОРАТ УКРАЇНА"

   RederСнурнікова Ольга Віталіївна

   • У 2008 р. закінчила хімічний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова. Диплом магістра за спеціальністю "Хімія".
   • З 2008 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі при Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського.
   • У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю "неорганічна хімія".
   • З 2012 по 2016 рр. працювала науковим співробітником відділу хімії лантанідів Фізико-хімічному інституті ім. О.В. Богатського, виконувала обов'язки наукового секретаря Спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій К 41.219.01.
   • З 2016 по 2018 рр. працювала хіміком-хроматографістом у ТОВ "КОТЕКНА УКРАЇНА ЛІМІТЕД".
   • 2018-2020 рр. - керівник лабораторії "БіЛаб" ТОВ АВЕ.
   • З 2020 р. по теперішній час - провідний фахівець з хроматографії ТОВ "ІНСПЕКТОРАТ УКРАЇНА".

   RederСкакун Тетяна Сергіївна

   • Scopus Author ID: 57201068579,  h-index 2
   • ORCID ID: 0000-0003-2447-5329
   • В 2011 р. отримала диплом бакалавра за спеціальністю "Хімія" ОНУ імені І.І. Мечникова.
   • В 2012 р. закінчила магістратуру Запорізького Національного університету.
   • з 2017 р. працює в ТОВ "ІНСПЕКТОРАТ УКРАЇНА", на теперішній час Провідний хімік відділу металів і мінералів

     

   Infox

   Хіміко-бактеріологічна лабораторія ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал»

   65039, м. Одесса ул. Басейна, 5
   Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.; Web: https://infoxvod.com.ua/

   MalinovskaПоліщук Анатолій Аркадійович

   • Випускник 1982 року, кафедра органічної хімії.
   • Завідувач центральної хіміко-бактеріологічної лабораторії ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал» м.Одеса.
   • К.х.н., доцент Одеського інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, викладацька діяльність на курсах підвищення кваліфікації для працівників водоканалів та харчових виробництв, експерт асоціації «Укрводоканалекологія».
   • Сфера науково-практичних інтересів: якість води, технології водопідготовки, екологічний аналіз, сучасні методи та прилади хімічного аналізу, якість в аналітичній хімії, метрологія та стандартизація, системи забезпечення та управління якістю.
   • Загальна бібліографія становить понад 200 праць, із них 5 патентів на винаходи.

    ​

   KurortologijaДержавна установа
   «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»

    Україна, 65014, м. Одеса, пров. Джевецького (Лермонтовський), 6,
   E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Web: https://kurort.gov.ua/

   KoevaКоєва Христина Олександрівна

   • Випускниця хімічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова 2006 року (кафедра фармацевтичної хімії).
   • З 2003 р. працює в Державній установі «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України».
   • З 2019 р. займає посаду завідувачки Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України».
   • Фахівець у сфері вивчення природних лікувальних ресурсів (мінеральні води, лікувальні грязі, глини, ропи лиманів та озер, бішофіт, озокерит)/
   • Автор більше 50 наукових публікацій, у тому числі 4-х монографій, присвячених вивченню та практичному освоєнню природних лікувальних ресурсів України.
    ArabadjiАрабаджи Михайло В’ячеславович
   • Випускник хімічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова 2013 року (кафедра аналітичної хімії).
   • З 2016 р. працює в Державній установі «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України»
   • У 2018 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю 02.00.02 «Аналітична хімія». Тема дисертаційної роботи: «Атомно-абсорбційне визначення міді, цинку, свинцю, кадмію і селену в біологічних рідинах та продуктах харчування за допомогою атомізатора графітова втулка-фільтр з вугільною ниткою-колектором».
   • З 2020 р. займає посаду провідного наукового співробітника Українського державного центру стандартизації і контролю якості природних і преформованих засобів ДУ «Укр. НДІ МР та К МОЗ України»
   • Фахівець в галузі спектральних методів аналізу: атомна абсорбція, фотометрія полум’я.
   • Ведучий напрямку фізико-хімічних досліджень випробувальної лабораторії відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025:2019.
   • Scopus Author ID 56281700700, h-index: 5
   • ORCID ID: 0000-0002-3595-4029  

    

   Одеська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

   67667, Одеський район, Одеська обл., смт. Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, буд.27

   тел: (048) 705-3097
   Email:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
   Web: https://odregionlab.com.ua/

   MalinovskaМаліновська Олександра Олександрівна

   • У 2019 р. закінчила магістратуру ОНУ імені І.І. Мечникова за спеціалізацією "фізична та колоїдна хімія".
   • З 2019 року працює в Одеській регіональній державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, нині - на посаді провідного фахівця хіміко-токсикологічного відділу.
   • Здійснює випробування продукції тваринного і рослинного походження, кормів тощо на вміст залишків пестицидів методами газової та тонкошарової хроматографії.
    

    

   ПРАЦІВНИКИ  ЗАКЛАДІВ  ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ 

   ZimbalЦимбал Тетяна Вікторівна

   • Закінчила хімічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова у 1982 році за спеціальністю біохімія.
   • Працювала науковим співробітником Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського АН України, вчителем хімії в школах м. Одеси.
   • З 1999 р. по теперішній час викладає хімію у Рішельєвському науковому ліцеї.
   • Підготувала декілька десятків призерів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, тринадцять переможців ІV етапу Всеукраїнської олімпіади, призера Міжнародній олімпіади з хімії (2007 р.). Багато її вихованців успішно навчалися на хімічних факультетах ОНУ імені І.І. Мечникова, КНУ ім. Т.Г. Шевченка, медичних університетах країни.
   • Указом Президента України від 11 березня 2008 року їй присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України».

   SenchinСенчин Василь Анатолійович

   • Закінчив хімічний факультет ОНУ в 1983 році (кафедра високомолекулярних речовин, полімерів та колоїдів).
   • Відмінник освіти України. Директор Новобузького ліцею №10 міста Новий Буг Миколаївської області, вчитель – методист, вчитель хімії вищої категорії.
   • Василь Анатолійович активно розробляє та впроваджує освітні інновації в діяльність закладів освіти, нагороджений Почесною відзнакою Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, дипломант та учасник Міжнародних та Національних виставок та фестивалів педагогічних інновацій.
   • Серед випускників Василя Анатолійовича доктори та кандидати наук, які працюють в різних регіонах країни та за кордоном.
   Sikorska

   Сікорська Світлана Вікторівна

   • Закінчила хімічний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова у 1988 році за спеціальністю фізична хімія.
   • Працювала методистом кафедри природничо-математичних дисциплін в Одеському інституті вдосконалення вчителів, вчителем хімії в Одеському ліцеї №9.
   • З 2022 року викладає хімію в Одеському ліцеї “Гармонія”.
   • Підготувала призерів ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії, переможців ІV етапу Всеукраїнської олімпіади, срібного призера Міжнародної Менделєєвської олімпіади (2015 р.), призера Всеукраїнського конкурсу Intel Eкo-Україна 2015 національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF у категорії “Хімія”, призерів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. ЇЇ вихованці успішно навчалися на хімічних факультетах ОНУ ім. І.І.Мечникова, КНУ ім. Т.Г.Шевченка, медичних університетах країни.
   • Розробила у співпраці з творчим колективом вчителів Одеси навчально-методичні посібники “Сучасні хімічні олімпіади”, “Олімпіади з хімії”.
   • Рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради від 24.09.2010 р. їй присвоєно почесне звання “Кращий педагогічний працівник міста Одеси”.

   KristatКристат Нонна Олександрівна

   • Закінчила хімічний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова у 2001 році за спеціальністю аналітична хімія, магістр хімії.
   • Працює вчителем хімії в Одеському ліцею № 49 Одеської міської ради, вчитель вищої категорії, старший вчитель.
   • З 2022 року працює керівником гуртка «Юний дослідник» Комунального закладу позашкільної освіти «Одеський еколого-натуралістичний центр «Афаліна» Одеської міської ради Одеського району.
   • Вихованці Кристат Н.О. навчалися та продовжують навчання в медичних університетах України.
   • Кристат Н.О. підготувала переможців:
    • ІІ (фінального) етапу Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник».
    • Всеукраїнського конкурсу захисту винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напрямку (учнівська молодь 16 – 23 років).
    • Всеукраїнського конкурсу міжшкільних наукових екологічних проектів «Dream-Еcо».
    • ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з екології.
    • ІІ (Обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту наукових робіт МАН (секція Хімія).
    • Всеукраїнського науково-технічного конкурсу «Intel Еко-Україна 2019» (І місце).
    • Genius Olympiad 2019 Нью-Йорк, США (IV місце).

   AbalakinaОвчаренко (Абалакіна) Аліна Олександрівна

   • Закінчила факультет хімії та фармації у 2021 році. Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія).
   • Кафедра фізичної та колоїдної хімії.
   • Працює вчителем в Чорноморському ліцеї № 2 Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

   MukienkoМукієнко Дарина Михайлівна

   • Закінчила факультет хімії та фармації у 2022 році (рівень вищої освіти - другий (магістерський)).
   • Кафедра аналітичної та токсикологічної хімії.
   • З 2021 року працює вчителем хімії та лаборантом в Татарбунарському ліцеї №1

    

   ПРАЦІВНИКИ  ЗАКЛАДІВ  ВИЩОЇ  ОСВІТИ

   ShirikalovaШирикалова Анжела Олексіївна
   • Випускниця хімічного факультету ОНУ імені І.І. Мечникова 1997 року (кафедра фізичної та колоїдної хімії).
   • У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю «Колоїдна хімія». Тема дисертаційної роботи: Колоїдно-хімічні закономірності флотаційного вилучення сполук урану (VI) із водних розчинів.
   • Нині займає посаду доцента кафедри медичної біології та хімії Одеського національного медичного університету.
   • Проводить навчальні заняття із спеціальних дисциплін: медична хімія, біоорганічна та біологічна хімія, фізична та колоїдна хімія англійською мовою для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів.
   • Голова журі обласного туру захисту НДР «Малої академії наук» секція «Медицина»

   LjapunovЛяпунов Олександр Юрійович

   • Закінчив хімічний факультет ОНУ імені І.І. Мечникова в 2000 р.
    Кандидат хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 Органічна хімія'' (2006 р.).
    Доцент ННІ Високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
    Член журі Всеукраїнської олімпіади з хімії, Турніру юних хіміків.
   RakipovРакіпов Ільдар Марсович
   • Закінчив хімічний факультет ОНУ імені І. І. Мечникова в 2002 році за спеціальністю «Хімія».
   • В 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за спеціальністю органічна хімія.
   • Доцент кафедри фармації Національного університету «Одеська політехніка».
   • Старший науковий співробітник відділу тонкого органічного синтезу Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського НАН України.

   RederГолубчик Христина Олегівна

   • Кандидат хімічних наук, 2019 р.
    Тема дисертаційної роботи: «Модифіковані природні кліноптилоліт і трепели. Отримання, властивості та використання».
   • Нині ззаймає посаду асистента кафедри фармацевтичної хімії та технології ліків в Одеському національному медичному університеті.
   • Напрямки наукових досліджень: неорганічна хімія, природні пористі матеріали, алюмосилікати, сорбція, каталіз.
   • Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189520748

   RederПриступа Богдан Володимирович

   • Кандидат біологічних наук, 2018 р.
    Тема дисертаційної роботи: «Протизапальна активність естерів ібупрофену при трансдермальному введенні в поєднанні з низькочастотним ультразвуком при експериментальному запаленні».
   • Нині ззаймає посаду в.о. доцента кафедри фармакології та фармакогнозії в Одеському національному медичному університеті.
   • Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=-4HeMwEAAAAJ
   • ORCID https://orcid.org/0000-0002-9100-0860
   • Researcher ID http://ResearchID.co/rid23008
   • Scopus Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55821251100
   • Напрямки наукових досліджень:
    • створення нових лікарських засобів на основі лікарської природної сировини та дослідження їх фармакологічної активності
    • пошук нових фторидних агентів лікування та профілактики карієсу
    • фітотерапія, створення нових фітопрепаратів, фармакологія, протизапальні засоби, цифровізація освітньої діяльності

    

   Відомі керівники виробництва   

    

   Reder

   Редер Анатолій Семенович

   Випускник хімічного факультету ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1983 р.
   Заслужений працівник фармації України. Голова Правління - генеральний директор Відкритого акціонерного товариства «Сумісне Українсько-Бельгійське хімічне підприємство «ІнтерХім»» (ТДВ «ІнтерХім»). Кандидат хімічних наук. Автор 40 наукових праць. Підприємство виробляє 14 лікарських засобів, у тому числі такі популярні ліки як Аміксин ІС та Гидазепам ІС. За 17 років діяльності ТДВ «ІнтерХім» стало одним із провідних підприємств України в області виробництва фармацевтичних субстанцій, імпорту унікальних хімічних сполук, експорту хімічних продуктів з метою забезпечення унікальними реактивами численні підприємства різних країн світу. У ТДВ «ІнтерХім» згуртований колектив, працює більше 450 чоловік, у тому числі: фахівців з вищою освітою - 172, кандидатів і докторів наук – 22, випускників хімічного факультету - 70. ТДВ «ІнтерХім» здійснює спонсорську допомогу факультету: проведено технічне переоснащення Великої хімічної аудиторії, ремонт комп’ютерного класу. Три кращих студента отримують спеціальні стипендії ТДВ «ІнтерХім».

    

   Pozigun

   Позігун Д.В.

   • Дмитро Володимирович - один із засновників компанії "ІНТЕРХІМ", чия професійна та наукова діяльність у галузі науки й техніки неодноразово відзначалася на державних та міжнародних рівнях. Завдяки внеску досвідченого і кваліфікованого керівника та його організаторським й аналітичним здібностям ТДВ "ІНТЕРХІМ" має змогу працювати щодня, виробляючи якісні й доступні вітчизняні ліки, щоб допомагати іншим у ці складні часи.
   • Плідна робота Дмитра Володимировича була відзначена державою:
    • за клопотанням Одеської обласної державної адміністрації у 2008 році Дмитро Володимирович був нагороджений Орденом "За заслуги" ІІІ ступеня;
    • в 2012 році - "За заслуги" ІІ ступеня;
    • в 2020 році - "За заслуги" І ступеня.

    

   stelmah  

   Стельмах Ігор Борисович

   • Випускник хімічного факультету ОДУ ім. І.І. Мечникова 1982 р., спеціальність «Хімія», кваліфікація - хімік, викладач.
   • Кандидат хімічних наук  (1987 р.).
   • Директор з виробництва ТДВ «ІнтерХім».Вже 29 років Ігор Борисович очолює завод, на якому працюють хіміки та фармацевти, будівельники та лаборанти, водії, механіки та багато інших висококваліфікованих фахівців.
   • Кандидат хімічних наук, доцент, Лауреат Державної премії в галузі науки та техніки, заслужений працівник промисловості України.
   • В ТДВ «ІнтерХім» Ігор Борисович відповідає за всі виробничі процеси, будівництво та введення в дію нових виробничих корпусів й потужностей, оснащення виробництва сучасним обладнанням.
   • У минулому Ігор Борисович - доцент хімічного факультету Одеського Національного університету імені І.І. Мечникова. Студенти, яким пощастило навчатися у Ігоря Борисовича, досі з теплотою згодують ті роки, коли вони навчалися, разом їздили в будівельний загін і в колгосп, на практику і на гастролі студентського хору.

    

   Kerner

   Кернер Сергій Мойсейович

   Випускник хімічного факультету ОГУ ім. І.І. Мечникова, 1977 р.
   Лауреат Державної премії в області науки і техніки. Заслужений робітник промисловості України. Кандидат технічних наук. Генеральний директора ЗАО «ВОЗКО».  За час роботи на посаді генерального директора вивів підприємство в лідери вітчизняної шкіряної промисловості.
   ЗАТ «ВОЗКО» під керівництвом генерального директора С.М. Кернера відзначено Дипломом всеукраїнської рейтингової програми «Гвардія» в номінації «Гвардія бізнесу» як найуспішніша компанія в регіонах України. С.М. Кернер неодноразово надавав спонсорську допомогу факультету, за що ми йому щиро вдячні.

    

   Andronati Андронаті Сергій Андрійович

   Академік НАН України з 1988 р. С.А. Андронаті відомий вчений у галузі біоорганічний і медичної хімії. Його наукові інтереси охоплюють проблеми розробки методів синтезу, вивчення структури, конформацій, особливостей фізіологічної активності, механізмів дії біологічно активних сполук. Практичним наслідком фундаментальних робіт академіка С.А. Андронаті в галузі медичної хімії нейротропних, антивірусних засобів, індукторів інтерферону є створення високоефективних лікарських засобів:транквілізуючого снодійного та протисудорожного засобу – феназепаму, селективного анксіолитика – гідазепаму, першого орального індуктора інтерферону – аміксину.

    

   Kamalov

   Камалов Герберт Леонович

   Академік НАН України з 2009 р., завідувач відділом ФХІ НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003) та премії президентів НАН України, Беларусі і Молдови. Під керівництвом Г.Л. Камалова розроблені підходи до молекулярного дизайну каталітичних систем, що ефективно проводять сполучене окислення повітрям органічних субстратів. Великий цикл робіт Г.Л. Камалова із працівниками присвячений вивченню перетворень фенілацетиленів і монооксиду вуглецю в координаційній сфері гетерометалічних кластерів ряду перехідних металів.

    

   Kuzmin

   Кузьмін Віктор Євгенович

   Директор ФХІ імені О.В. Богатського НАН України. Доктор хімічних наук, професор, Член-кореспондент Національної академії наук України. Фахівець у галузі органічної хімії, теоретичної хімії, стереохімії та хемоінформатики. Автор понад 300 наукових статей (111 з них у міжнародних виданнях), 8 монографій (7 видані у США), 2 винаходів та 2 навчальних посібників. Він підготував 15 кандидатів і 2 докторів наук. Співкерівник 11 проектів за грантами міжнародних наукових фондів (ISF, INTAS, STCU, FP7).

    

   Top