Здобувачам освіти

Наукова діяльність здобувачів факультету хімії та фармації

За відповідними напрямами наукової діяльності кафедр, здобувачі факультету хімії та фармації приймають активну участь у науково-дослідної роботі, беруть участь в студентських конкурсах наукових робіт, доповідають свої результати на наукових конференціях різного рівня та є співавторами статей, зокрема у виданнях, що індексуються в БД Scopus/WoS.

Напрями наукової діяльності кафедр

 • Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти

  Кафедра неорганічної хімії та хімічної освіти: 

  • Хімічне матеріалознавство на основі координаційних та супрамолекулярних ансамблів сполук 3d-металів з похідними дитіокарбамінових кислот, бенздіазепін- та піридиновими лігандами гідразид-гідразонового типу та тіокарбамоілсульфенамідами.
  • Молекулярно-кристалічний дизайн біологічно активних координаційних сполук германію (IV), стануму (IV) з багатоосновними органічними кислотами - комплексонами, гідроксикарбоновими кислотами.
  • Теоретичні та експериментальні основи керування процесами комплексоутворення GeCl4, SnCl4 з заміщеними полідентатними гідразидами та гідразонами.
  • Закономірності комплексоутворення та полімеризації як основа розробки сучасних хімічних матеріалів.
  • Екологічний каталіз.
  • Дослідження структури та функціональних властивостей наноструктурованих оксидів та металокомплексів перехідних металів.
  • Синтез і вивчення складу, будови і реакційної здатності комплексних сполук з органічними лігандами.
 • Кафедра аналітичної та токсикологічної хімії

  Кафедра аналітичної та токсикологічної хімії:

  • Розробка фізико-хімічних основ вибірковго екстракційного та сорбційного вилучення і визначення мікрокількостей неорганічних і органічних речовин.
  • Особливості атомно-абсорбційного визначення мікрокількостей елементів у промислових матеріалах і об’єктах, навколишньому середовищі та продуктах харчування.
  • Синтез нових похідних бензопірилію та фенілхроменілію та їх застосування в комбінованих спектроскопічних методах аналізу.
  • Модифіковані вугільно-пастові електроди для вольтамперометричного визначення органічних речовин.
  • Нові супрамолекулярні екстракційні системи для концентрування слідових кількостей аналітів.
  • Аналітичні аспекти використання кольорометричних функцій в комбінованих спектроскопічних та тест-методах аналізу.
  • Розробка нових технологій вивчення аналітичної хімії в спеціалізованих середніх і вищих навчальних закладах.
 • Кафедра органічної та фармацевтичної хімії

  Кафедра органічної та фармацевтичної хімії:

  • Хімія порфіринів, хінолінів, хіноксалінів. Синтез мезо-заміщених порфіринів, хлоринів, бактеріохлоринів та їх функціоналізація, отримання несиметричних, димерних, пентамерних, стерично утруднених і водорозчинних порфіринів та їх металокомплексів 
  • Дослідження напрямків синтезу, хімічних та спектральних властивостей похідних аценафтену, аценафтилену, нафталевого ангідриду та нафталіміду
  • Розробка теоретичних і практичних основ полімерів β-дикетонатного типу та їх використання для модифікації полімерних матеріалів
 • Кафедра фізичної та колоїдної хімії

  Кафедра фізичної та колоїдної хімії:

  • Розробка фізико-хімічних основ сорбційних, флотаційних і флокуляційних методів вилучення поверхнево-активних речовин, природних та синтетичних барвників, а також інших органічних забруднювачів з водних розчинів.
  • Розробка фізико-хімічних основ адсорбційного, флотаційного та комбінованих методів вилучення сполук радіонуклідів (урану і торію), лантанідів, важких металів та екстрагентів з розбавлених водних розчинів, зокрема, природних та стічних вод.
  • Фізико-хімічні закономірності, математичне моделювання і оптимізація вилучення біологічно-активних речовин з рослинної сировини.
 • Кафедра фармакології та технології ліків

  Кафедра фармакології та технології ліків:

  • Напрям наукових досліджень викладачів кафедри присвячено актуальній проблемі – дослідженню біологічно активних речовин природного та синтетичного походження, вивченню їх фармакологічних властивостей та створенню лікарських форм на їх основі.

  • Здійснюється фітохімічний аналіз лікарської рослинної сировини. Ідентифіковано ряд біологічно активних речовин в складі різних видів лікарської рослинної сировини, - потенційних фармакотерапевтичних агентів при різних патологічних процесах. Здійснюється оптимізація екстракції біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини. Розробляються технологічні умови виробництва лікарських форм на основі біологічно активних сполук з оптимізованим складом компонентів.

  • Проводиться дослідження протизапальної, аналгетичної та ранозагоювальної активності лікарських форм на основі біологічно активних речовин з лікарської рослинної сировини на різних моделях.

  • Під керівництвом професора Нефьодова О.О. проводиться науково-дослідницька робота у двох напрямках: "Системна клінічна фармакологія неопіоїдних анальгетиків, спазмоанальгетиків та засобів медикаментозного захисту мозку в умовах різноманітних патологічних станів" та «Фармакологічний аналіз нейропротекції та знеболення за умов розсіяного склерозу».

  • Одним з напрямків є вивчення біоенергетики та радіаційної біохімії, а також стану аеробного енергетичного обміну організму в умовах тривалого обмеження рухової активності - гіпокінезиії, що є фактором ризику в розвитку більшості захворювань сучасної людини.

 

 • НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА З УЧАСТЮ ЗДОБУВАЧІВ

  • 79-та звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І.І. Мечникова (26.04.2023)

   Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. / під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 36 с. – 1,2 МБ.

   79-та звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І.І. Мечникова 26.04.2023 р. о 16.00

   Секція

   ХІМІЧНИХ НАУК

   Науковий керівник – к.х.н., доц. В.В. Менчук

   Секретар – к.х.н., доц. А.Ф. Тимчук

   Форма проведення конференції - в онлайн режимі.

   Стендова сесія відбудеться 24-26 квітня, в онлайн режимі.

   Приєднатися до Zoom-конференції можна за посиланням   

   https://us02web.zoom.us/j/5439414814?pwd=U25hWXdUVnRta1JiN01tc1hHTXNsdz09   

   або

   за ідентифікатором конференції: 543 941 4814   

   код доступу: uWG9w6

   title_669ffb53046139990026911721760595
   title_669ffb530463410735488951721760595
   title_669ffb53046534369925241721760595
   title_669ffb53046728249414771721760595
   title_669ffb5304690831004931721760595
   title_669ffb53046af13416851741721760595
   title_669ffb53046cd14068676071721760595
   title_669ffb53046eb7629066581721760595
   title_669ffb530470a16571112181721760595
   title_669ffb530472815585490231721760595
   title_669ffb530474619615278831721760595
   title_669ffb530476412571605401721760595
   title_669ffb53047824617886871721760595
   title_669ffb53047a16817584111721760595
   title_669ffb53047bf1897188891721760595
   title_669ffb53047dd8056911141721760595
   title_669ffb53047fb8467430911721760595
   title_669ffb530481914913407681721760595
   title_669ffb5304837198012681721760595
   title_669ffb530485613019043041721760595
   title_669ffb53048769341656041721760595
   title_669ffb53048947767066141721760595
   title_669ffb53048b38154722311721760595
   title_669ffb53048d116087119691721760595
   title_669ffb53048ef18473701291721760595
   title_669ffb530490d1358029651721760595
   title_669ffb530492b18000958161721760595

   Секція 1. Фармація.

   1. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження екстракту Acorus calamus

   • Доповідач - студ. IV курсу А.В. Бродарська
   • Науковий керівник -  к.б.н., доц. Л.В. Еберле

   2. Оптимізація технологічних умов екстракції біологічно активних речовин з листя кропиви дводомної

   • Доповідач - студ. IV курсу Д.Г. Жданова
   • Науковий керівник - к.б.н., доц. А.О. Цісак

   3. Аналіз асортименту лікарських засобів фармацевтичного ринку України для лікування акне

   • Доповідач - студ. IV курсу М.В. Жолудєва
   • Науковий керівник - к.б.н., доц. А.О. Цісак

   4. Технологічні аспекти виготовлення трансдермальних лікувально- косметичних засобів

   • Доповідач - студ. IV курсу А.С. Черни
   • Науковий керівник -  к.б.н., доц. А.О. Цісак

    

   Секція 2. Хімія.

   1. Дослідження впливу деяких високомолекулярних сполук на поверхневі властивості  ПАР для прогнозування їх флотаційного вилучення із водних розчинів.

   • Доповідач -  студ. IІ курсу магістратури О.Д. Бондар
   • Науковий керівник – д.х.н., проф. О.О. Стрельцова

   2. Синтез і біологічна активність "псевдосиметричних" триптантринів та їх оксимів 

   • Доповідач - студ. I курсу магістратури  А.В. Радудік
   • Наукові керівники -  к.х.н., доц. В.В. Ведута, к.х.н., с.н.с. О.С. Карпенко

   3. Хемосорбційні композиції на основі бентоніту для низькотемпературної очистки повітря від діоксиду сульфуру

   • Доповідач - студ. ІV курсу О.М. Данюкіна
   • Науковий  керівник – к.х.н., доц. Т.О. Кіосе

   4. Сорбція хінолінового жовтого силікагелем, модифікованим хлоридом цетилпіридинію

   • Доповідач - студ. І курсу магістратури І. Ю. Ігнатенко
   • Науковий  керівник - к.х.н., доц. О. М. Гузенко

    

   Стендові доповіді

   https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gPUms1uazmY_29LZnfuzZ2Sc8UoYvjsZ

   1. Синтез продуктів імідування заміщених нафталевих ангідридів аліфатичними діамінами

   • Доповідач - студ. IV курсу В.В. Ластеженко
   • Науковий керівник – к.х.н., доц. Н.Ф. Федько.

   2. Склад лікарської форми диклофенаку натрію залежно від способу використання.

   • Доповідач - студ. IV курсу А.В. Циба
   • Науковий керівник -  к.б.н., доц. О.І. Александрова

   3. Особливості фармакокінетики ацикловіру залежно від шляху введення

   • Доповідач - студ. IV курсу М.С. Таніна
   • Науковий керівник -  к.б.н., доц. О.І. Александрова

   4. Протекторні властивості екстрактів прополісу та воскової молі як перспективні засоби підтримки здоров'я

   • Доповідач - студ. IV курсу Ю.Р. Лахманюк 
   • Науковий керівник: к.б.н., доц. О.В. Устянська

   5. Перспективи використання продуктів бджільництва як природних імуномодуляторів

   • Доповідач - студ. IV курсу Н.В. Боднарюк  
   • Науковий керівник -  к.б.н., доц. О.В. Устянська

   6. Аналіз асортименту нестероїдних протизапальних засобів фармацевтичного ринку України

   • Доповідач - студ. IV курсу Є.О. Кравець
   • Науковий керівник -  к.б.н., доц. Л.В. Еберле

   7. Спектрофотометричне визначення Купруму(ІІ) після дисперсійної рідинної екстракції його комплексу з хлоридом 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбензопірилію

   • Доповідачі - студ. ІI курсу магістратури К.Ю. Дьомін, студ. I курсу магістратури Д.Р. Гребенюк
   • Науковий  керівник - к.х.н., доц.  Д.В. Снігур

   8. Сорбційне вилучення триптофану з суміші гідрофільних амінокислот з використанням диметилхлорсиланаеросилу

   • Доповідач – студ. IV курсу І.М. Корнілова 
   • Науковий керівник – к.х.н., доц. О.М.  Рахлицька 

   9. Спектрофотометричне визначення Ві(ІІI) у фармацевтичних препаратах з 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-карбоксилбензопірилію та катіонними ПАР

   • Доповідач – студ. IV курсу І.І. Іванова 
   • Науковий керівник – к.х.н., доц. Т.М. Щербакова

   10. Кислотно-основні рівноваги в системі лимонна кислота – моноетаноламін – вода

   • Доповідач – студ. IV курсу К.В. Циганенко   
   • Науковий керівник – д.х.н., проф. Р.Є. Хома

   11. Вивчення фізико-хімічних закономірностей флокуляції суспензій сумішшю полімерів

   • Доповідач - студ. IV курсу А.Д. Пуріч
   • Науковий керівник – к.х.н., доц. А.Ф. Тимчук

    Обговорення доповідей

  • 77-ма звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І.І. Мечникова (27.04.2021)

   Програма 77-ї звітної студентської наукової конференції Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

   title_669ffb5325b7519622945711721760595
   title_669ffb5325b996893241171721760595
   title_669ffb5325bb85778184831721760595
   title_669ffb5325bd76665580051721760595
   title_669ffb5325bf714231872671721760595
   title_669ffb5325c168627582791721760595
   title_669ffb5325c3414228362581721760595
   title_669ffb5325c529308983781721760595
   title_669ffb5325c7118085065761721760595
   title_669ffb5325c8f18076637171721760595
   title_669ffb5325cae3092698161721760595
   title_669ffb5325ccc19224041261721760595
   title_669ffb5325cea9594324391721760595
   title_669ffb5325d0914442128091721760595

    Секція ХІМІЧНИХ НАУК Науковий керівник – к.х.н., доц. В.В. Менчук Секретар – к.х.н., доц. А.Ф. Тимчук 27 квітня, 13:00, вул. Єлисаветинська 14, Велика хімічна аудиторія

   • Секція 1. Середня освіта (Хімія)
   1. Міждисциплінарні зв’язки на прикладі токсичності органічних сполук
    • Доповідач - студ. IV курсу В. Звєздун
    • Науковий керівник – д.х.н., доц. Р.Є. Хома
   2. Методика викладання теми «Розчини» у класах з поглибленим вивченням хімії
    • Доповідач - студ. IV курсу А. Абалакіна
    • Науковий керівник - к.х.н., доц. О.В. Перлова
   3. Проблеми змішаного навчання очима школярів і викладачів
    • Доповідач - студ. IV курсу А.А. Артюхова
    • Науковий керівник - к.х.н., доц. Л.М. Солдаткіна
   4. Методика використання ігрової технології при вивченні Періодичної системи Д.І. Менделєєва в середній школі
    • Доповідач – студ. IV курсу Л.В. Фариба
    • Науковий керівник – к.х.н., доц. А.С. Труба
   • Секція 2. Хімія
   1. Дисперсійна рідинна екстракція та спектрофотометричне визначення Молібдену(VI) з 6,7-дигідрокси-2,4-дифенілбензопірилій хлоридом
    • Доповідач - студ. І курсу магістратури А.О. Клочкова
    • Наукові керівники - к.х.н., доц. Д.В. Снігур, к.х.н., доц. О.М. Чеботарьов
   2. Синтез, склад та будова 2-гідроксипропілен-1,3-діамін-N,N,N',N'-тетраацетатогерманатів Mn(II), Fe(II)
    • Доповідач - студ. І курсу магістратури В.В. Черненко
    • Науковий керівник - д.х.н., проф. І.Й. Сейфулліна
   3. Молекулярні хелати SnCl4 з продуктами конденсації гідразиду саліцилової кислоти та 4-R-бензойних альдегідів (R = Вr, OH, OCH3)
    • Доповідач - студ. І курсу магістратури М.О. Дремлюх
    • Науковий керівник – к.х.н., доц. Н.В. Шматкова
   4. Синтез оксимів триптантринів як біологічно активних сполук
    • Доповідач - студ. І курсу магістратури С.І. Чекал
    • Науковий керівник - д.х.н., проф. В.Ф. Анікін
    • Науковий консультант - к.х.н., с.н.с. О.С. Карпенко
   5. Cорбція сполук урану волокнистим аніонітом фібан А-6, модифікованим SnO2
    • Доповідач – студ. І курсу магістратури К. К. Долинюк
    • Науковий керівник - к.х.н., доц. О.В. Перлова
   6. Вплив початкової концентрації озону на кінетику розкладання озону зразками криптомелану, допованими іонами 3d-металів
    • Доповідач - студ. ІІІ курсу З. В. Соколова, І.А. Слободяник
    • Наукові керівники - к.х.н., доц. А.С. Труба, д.х.н., проф. Т.Л. Ракитська
   7. Дослідження якісного складу та кількісного вмісту БАР у листі та плодах Juglans nigra.
    • Доповідач – студ. IV курсу А.С. Казанцева
    • Науковий керівник – к.б.н., доц. Л.В. Еберле
   8. Дослідження вмісту біологічно активних речовин в плодах Styphnolobium japonicum.
    • Доповідач – студ. IV курсу П.А. Подобєдова
    • Науковий керівник – к.б.н., доц. Л.В. Еберле
   • Стендові доповіді
   1. Сучасні технології навчання на уроках хімії у закладах загальної середньої освіти при викладанні теми “Розчиниˮ (Секція Середня освіта (Хімія))
    • Доповідач – студ. ІV курсу А.С. Башинська
    • Науковий керівник – к.х.н., доц. Гузенко О.М.
   2. Твердофазно-кольорометричне визначення суми важких металів в зернах рису
    • Доповідачі – студ. I курсу магістратури А.В. Кулатова, студ. I курсу магістратури О.В. Матвієва
    • Наукові керівники – к.х.н., доц. Т.М. Щербакова, к.х.н., доц. О.М. Рахлицька
   3. Особливості модифікування поверхні іонітів бромідом 6,7-дигідрокси-4-карбокси-2-фенілхроменілій
    • Доповідач – студ. I курсу магістратури Ю.Ю. Захарова
    • Наукові керівники – к.х.н., доц. О.М. Гузенко, асп. О.М. Жуковецька
   4. Адсорбція хлориду додециламонію і додецилсульфату натрію парафіном
    • Доповідач – студ. 4 курсу О.О. Бондар
    • Науковий керівник - д.х.н., проф. О.О. Стрельцова
   5. Модифікований іонами перехідних металів криптомелан, синтезований reflux-методом, в реакції розкладання озону
    • Доповідач – студ. І курсу магістратури В. В. Сауляк
    • Наукові керівники: д.х.н., проф. Т.Л. Ракитська, к.х.н., доц. А.С. Труба.
   6. Координаційні сполуки малеатів 3d-металів з тіосемікарбазидом
    • Доповідачі – студ. IV курсу Т.Ю. Бражник, студ. І курсу магістратури О.К. Іваненко
    • Науковий керівник - д.х.н., доц. Т.В. Кокшарова
   7. Дослідження сорбції діоксиду cульфуру природним та модифікованим азотовмісними основами та лугами базальтовим туфом
    • Доповідачі – студ. І курсу магістратури Ю. І. Попруга., студ. ІІІ курсу О.М. Данюкіна
    • Науковий керівник - к.х.н., доц. Т.О. Кіосе
   8. Фітохімічний аналіз сухих та свіжих зразків рослинної сировини Morus nigra.
    • Доповідач – студ. IV курсу Ю.П. Бочевар
    • Науковий керівник - к.б.н., доц. Л.В. Еберле
   9. Технологічні аспекти розробки лікувально-косметичних засобів для догляду за шкірою
    • Доповідач – студ. IV курсу М.Г. Тимохіна
    • Науковий керівник – к.б.н., доц. А.О. Кобернік

   Обговорення доповідей

 • СТАТТІ ЗДОБУВАЧІВ (спеціальності 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія))

  2024 рік

  1. Дем’янова О. А., Александрова О. І. Дослідження впливу мікрохвиль на процес вилучення каротиноїдів та хлорофілу з сировини Plantago major L. Тези доповіді : 80-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс], 23-25 квітня 2024 р., Одеса. 2024. С. 12-13. Див. Сертифікат Дем’янова: Див.
  2. Бачуріна М. О., Александрова О. І. Вплив кислот на процес вилучення та зберігання антоціанів в екстрактах Hibiscus sabdariffa L. Тези доповіді : 80-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс], 23-25 квітня 2024 р., Одеса. 2024. С. 6-7. Див. Сертифікат Бачуріна: Див.
  3. Мєржан А. В., Александрова О. І. Структура – біологічна активність препаратів магнію. Тези доповіді : 80-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс], 23-25 квітня 2024 р., Одеса. 2024. С. 25-26. Див. Сертифікат Мєржан: Див.
  4. Корнєєва А. О., Ебреле Л. В. VІ міжнародна науково-практична інтернет-конференції. «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження». 12 квітня 2024 року. М. Харків. С. 112-
  5. Корчмар Р.А., Ебреле Л. В. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференції. «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження». 12 квітня 2024 року. м. Харків. С. 95-96.
  6. Григор’єва Т. М., Ебреле Л. В. VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференції. «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження». 12 квітня 2024 року. м. Харків. С. 95-96.
  7. Григор’єва Т. М., Ебреле Л. В. VІІ Міжнародна науково-практична конференція. «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження». 12 квітня 2024 року. м. Харків. С. 117-119.
  8. Голубчик Х. О., Григор’єва Т. М., Слободяник І. О., Ебреле Л. В. VII International (XVII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «Current chemical problems». 19–21 March. 2024. Vinnytsia. Р. 108.
  9. Данюкіна О. М., Тараненко А. Д. В., Григорєва Т. М., Слободяник І. О., Ебреле Л. В. VII International (XVII Ukrainian) scientific conference for students and young scientists «Current chemical problems». 19-21 March. 2024. Vinnytsia. Р. 130.
  10. Цісак А.О., Соколова З.В. Технологічна оптимізація процесу екстракції та визначення біологічно активних речовин хвої сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) // ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології». – НФАУ. 22 березня 2024р. С. 369-371.
  11. Шпаковська Д.М., Цісак А.О., Еберле Л.В. Аналіз поліфенольних сполук рослин роду Ocimum. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку», 9-12 квітня 2024, м. Одеса. С 121-123.

  2023 рік

  1. Dzyazko , Perlova O., Martovyi I. Advanced Carbon Nanomaterials and Their Composites for Removal of U(VI) Compounds from Aqueous Solutions (Review) // In: Fesenko, O., Yatsenko, L. (eds) Nanomaterials and Nanocomposites, Nanostructure Surfaces, and Their Applications . Springer Proceedings in Physics. 2023. V. 279.  P. 177-196.  https://doi.org/10.1007/978-3-031-18096-5_9 (Scopus)
  2. Тимчук А.Ф., Стрельцова О.О., Пуріч А.Д. Сорбційне вилучення аполярних рідин природними високомолекулярними сполуками. Вісник ОНУ. Хімія. Т.28, вип 1 (84). С. 58-65. DOI:  https://doi.org/10.18524/2304–0947.2023.1(84).277064
  3. Тимчук А.Ф., Стрельцова О.О, Пуріч А.Д. Внесок асоціації високомолекулярних сполук природного походження в підвищення ефективності флокуляційних процесів. Вісник ОНУ. Хімія. 2023, Т.28, вип 2 (85). С. 109-116 DOI: https://doi.org/10.18524/2304–0947.2023.2(85).286608
  4. Перлова О. В., Овчаренко А. О., Ширикалова А. О. Cорбція сполук скандію та ітрію цирконій-кремнеземним наносорбентом. Вісник ОНУ. Хімія. Т. 28. вип. 2 (85). С. 83-97. http://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2023.2(85).286606
  5. Солдаткіна Л.М., Літвінова В.Е. Вплив температури на кінетику екстракції антоціанів з пелюсток червоної троянди. Вісник ОНУ. Хімія. Т. 28, вип. 2 (85). С. 63-72.
  6. Еберле Л.В., Цісак А.О., Радаєва І.М., Казанцева А.С. Аналіз фенольних сполук в екстракті з плодів горіху чорного (Juglans nigra L). методом високоефективної рідинної хроматографії. Фармацевтичний журнал.   №2. (Подано до друку)

   2022 рік

  1. Truba Alla, Rakitskaya Tatyana, Sokolova Zlata, Slobodianyk Iryna Cryptomelane modified with transition metal ions in the reaction of ozone decomposition. Molecular Crystals and Liquid Crystals. 2022. https://doi.org/10.1080/15421406.2022.2073537 (Scopus)
  2. Kiose T.A., Rakitskaya T.L., Ennan A.A.А., Popruha Yu.I. Nanocatalysts for carbon monoxide oxidation based on the acid modified polyphase aluminosilicate support and contained palladium(II) and copper(II) salts. Acta Physica Polonica A. 2022. Vol. 141, №4. Р. 286-292. DOI: 10.12693/APhysPolA.141.286 (Scopus та WOS)
  3. Снігур Д.В., Шаповаленко В.В., Жуковецька О.М., Гузенко О.М., Щербакова Т.М. Взаємодія Гафнію(ІV) з солями 6,7-дигідрокси-4-карбоксил-2-фенілбензопірилію в бінарних системах та в присутності катіонних поверхнево-активних речови. Вісник ОНУ. Хімія. 2022. Т. 27, №3. С. 36-42. DOI: 10.18524/2304–0947.2022.3(83).268610.
  4. Perlova O.V.Dzyazko Y.S.Palchik O.V.Martovyi I.S. Hydrated titanium dioxide modified with potassium cobalt hexacyanoferrate (II) for sorption of cationic and anionic complexes of uranium (VI). Applied Nanoscience (Switzerland), 12(3). P. 651–663. (Scopus)
  5. Стрельцова О., Волювач, О., Бондар О. Поверхневий натяг і асоціація в водних розчинах поверхнево-активних речовин в присутності поліакриламіду. Вісник ОНУ. Хімія. 2021. Т. 26, вип. 4(80). С. 70-80. DOI: https://doi.org/10.18524/2304–0947.2021.4(80).250930

  2021 рік

  1. Klochkova A., Barbalat D., Chebotarev A., Snigur D. Dispersive liquid–liquid semi-microextraction of molybdenum(VI) with 6,7-dihydroxy-2,4-diphenylbenzopyrylium chloride for its spectrophotometric determination. Journal of the Iranian Chemical Society. 2021. Vol. 18, № 1. р. 109–115.https://doi.org/10.1007/s13738-020-02008-8 (Scopus)
  2. Snigur D., Barbalat D., Chebotarev A., Synievyd A., Bevziuk K. A rapid cloud point extraction of Molybdenum(VI) with 6,7-dihydroxy-2,4-diphenylbenzopyrylium perchlorate prior to its spectrophotometric determination. Chemical Papers. 2021. Vol. 75. P. 1823–1830. https://doi.org/10.1007/s11696-020-01436-3 (Scopus)
  3. Perlova O. V., Ivanova I. S., Dzyazko Yu. S., Danilov M. O., Rusetskii I. A., Kolbasov G Ya. Sorption of U(VI) compounds on inorganic composites containing partially unzipped multiwalled carbon nanotubes Himia, Fizika ta Tehnologia Poverhni 2021, 12 (1), 18-31. https://doi.org/10.15407/hftp12.01.018 (Scopus)
  4. Perlova, O.V., Dzyazko, Y.S., Palchik, O.V., Martovyi I.S. Hydrated titanium dioxide modified with potassium cobalt hexacyanoferrate(II) for sorption of cationic and anionic complexes of uranium(VI) Appl Nanosci (2021), Р. 1-13. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01721-x (Scopus)
  5. О. В. Перлова , Е. И. Текменжи, Н. А. Перлова, А.П. Поликарпов Сорбция карбонатных форм урана(VI) в динамическом режиме с использованием волокнистых ионитов ФИБАН. Radiochemistry. 2021. Т. 63, №6. С. 533-544 https://DOI: 10.31857/S0033831121060058  (Scopus)
  6. А. Ф. Тимчук, А. О. Гросу, А. В. Бабенко Вивчення солюбілізуючої здатності   полімер - колоїдних комплексів, що утворені альгінатом натрію та хлоридом гексадецилпіридинію Вісник ОНУ. Хімія. 2021. Т. 26, вип. 2(78). С. 40-47. DOI: https://doi.org/10.18524/2304–0947.2021.2(78).233827.
  7. Федько Н. Ф., Анікін В.Ф., Ведута В.В., Станкевич В.В., Балацька А.В. Синтез та властивості продуктів імідування монозаміщених та дизаміщених нафталевих ангідридів пара-амінобензойною кислотою. Вісник ОНУ. Хімія. 2021. Т. 26, №4 (80).
  8. Klochkova A., Barbalat D., Chebotarev A., Snigur D. Dispersive liquid–liquid semi-microextraction of molybdenum(VI) with 6,7-dihydroxy-2,4-diphenylbenzopyrylium chloride for its spectrophotometric determination. Journal of the Iranian Chemical Society. 2021. Vol. 18, №1. р. 109–115. https://doi.org/10.1007/s13738-020-02008-8
  9. Snigur D., Barbalat D., Chebotarev A., Synievyd A., Bevziuk K. A rapid cloud point extraction of Molybdenum(VI) with 6,7-dihydroxy-2,4-diphenylbenzopyrylium perchlorate prior to its spectrophotometric determination. Chemical Papers. 2021. Vol. 75. P. 1823–1830. https://doi.org/10.1007/s11696-020-01436-3
  10. Гузенко О. М., Жуковецька О. М., Мукієнко Д. М., Шаповаленко В. В., Чеботарьов О. М., Снігур Д. В. Сорбція еритрозину силікагелем, модифікованим бромідом цетилпіридинію. Вісник ОНУ. Хімія. Т. 26, №1. С. 48-64. https://doi.org/10.18524/2304–0947.2021.1(77).226146
  11. Хома Р.Є., Еннан А.А.-А., Бєньковська Т.С., Осадчий Л.Т., Рой О.Л. Буферні системи на основі амінометансульфонату та N-алкіламінометансульфонатів моноетаноламонію. Вісник ОНУ. Хімія. Т. 26, №2. С. 22-31. https://doi.org/10.18524/2304–0947.2021.2(78).233816
  12. Кобернік А.О., Еберле Л.В., Берчук М.І. Дослідження фенольних сполук у зразках трави Аchillea millefolium. Актуальні проблеми транспортної медицини. 2021. №1 (63). С. 128-134.
  13. Koksharova T. V., Mandzii T. V., Kovalyov A. Yu., Kramarenko D. V., Brazhnik T. Yu., Ivanenko O. K. Synthesis and characterization of coordination compounds of 3d-metal maleates with thiosemicarbazide. Вісник ОНУ. Хімія. 2021. Т. 26, вип. 3(79). Хімія. С. 45-54. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2021.3(79).240752

  2020 рік

  1. КіосеТ.О.,Ракитська Т.Л., Тьотушкіна К.О., Кіосе Т. М., Приступа Б.В. Вплив кислотного модифікування природних алюмосилікатів на активність Pd(ІІ)-Сu(ІІ)-каталізаторів окиснення монооксиду карбону. Вісник ОНУ. Хімія. 2020. Т. 25, вип. 3 (75). С. 33-42.
  2. О.М. Чеботарьов, О.М. Рахлицька, Д.В. Снігур, Т.М. Щербакова, К.В. Бевзюк, К.В. Снігур Іонізація деяких нітрогеновмісних органічних основ у водно-етанольних і водно-ацетонових розчинах. Вісник ОНУ. Хімія. 2020. Т. 25, № 2. С. 97-102. DOI: 10.18524/2304-0947.2020.2(74).204386
  3. О.М. Гузенко, Д.В. Снігур, О.М. Чеботарьов, О.М. Жуковецька, А.В. Демчук Сорбційне вилучення мангану у формі комплексу з кармоазіном на аніоніті ав-17-8 у динамічному режимі. Вісник ОНУ. Хімія. 2020. Т. 25, № 3. С. 86-93. DOI: 10.18524/2304-0947.2020.3(75).211730
  4. Чеботарьов О.М., Снігур Д.В., Щербакова Т.М., Гузенко О.М., Жуковецька О.М. Сорбційно-спектрофотометричне визначення мікрокількостей неіоногених поверхнево-активних речовин у водах різних категорій. Питання хімії та хімічн. технол. 2020. № 3. С. 210-214. DOI: 10.32434/0321-4095-2020-130-3-210-214
  5. V. Snigur, Y.P. Zhukova, Y.I. Studenyak, A.N. Chebotarev Colorimetric Determination of Water in DMSO Using 4-Hydroxystyryl Dyes. Journal of Applied Spectroscopy. 2020, 87(3), 407-411. DOI: 10.1007/s10812-020-01015-0
  6. Snigur, A. Chebotarev, V. Dubovyi, D. Barbalat, A. Klochkova Room temperature cloud point extraction: an application to preconcentration and spectrophotometric determination of Copper(II). J. Serb. Chem. Soc. 2020, 85(1), 89-96. DOI: 10.2298/JSC190212087S
  7. А. Chebotarev, Demchuk, K. Bevziuk, D. Snigur Mixed ligand complex of lanthanum(III) and alizarine-complexone with fluoride in micellar medium for spectrophotometric determination of total fluorine. Chemistry and Chemical Technology, 2020, 14 (1), pp. 1-6. DOI: 10.23939/chcht14.01.001
  8. Федько Н. Ф., Анікін В. Ф., Ведута В. В., Ласкорунська Д.О. Синтез 3,4-дизаміщених бензо[de]бензо[4,5]імідазо[2,1-а]ізохінолін-7-онів. Питання хімії та хімічної технології. 2020. №2. С. 134-140. (Scopus).
  9. Макаренко О.А., Майкова Г.В., Кириленко Н.А., Еберле Л.В. Обмін різних форм кальцію в організмі щурів з преднізолоновим остеопорозом. Вісник ОНУ. Сер. Біологія. 2020. Т. 25. Вип.1 (46). С. 123-131.
  10. Perlova O.V., Dzyazko Y.S., Palchik, A.V., Ivanona I.S. et al. Composites based on zirconium dioxide and zirconium hydrophosphate containing graphene-like additions for removal of U(VI) compounds from water. Appl. Nanosci. 2020. https://doi.org/10.1007/s13204-020-01313-1 (Scopus, Web оf Science)

  2019 рік

  1. Кожемяк М.А., Гурова О.О. Сорбція іонів лантану клиноптилолітом.  Вісник ОНУ. Хімія.  2019. Т 24, № 3 (71). С. 103-114.
  2. Кожемяк М.А., Гурова О.О. Кінетичні характеристики процесу сорбції іонів лантану металургійним шлаком. Вісник ОНУ. Хімія.  2019.  Т 24, № 4 (72). С. 52-62.
  3. Перлова О. В., Текменжи К. І., Перлова Н. О., Полікарпов О. П. Волокнисті іоніти ФІБАН як сорбенти сполук урану (VI), присутніх у сульфатних розчинах. Вісник ОНУ. Хімія. 2019. Т. 24, № 3(71). С. 75-89.
  4. Кіосе Т.О., Ракитська Т.Л., Назар А.П., Раскола Л.А. Моно- табіметальні комплекси закріплені на природному трепелі у реакції низькотемпературного окиснення діоксиду сульфуру киснем повітря. Вісник ОНУ. Хімія. 2019. Т. 24, вип. 4 (72).
  5. Федько Н.Ф., Анікін В.Ф., Шевченко М.В., Станкевич В.В. Синтез N-карбоксиетилнафталімідів з залишками первинних та вторинних амінів в положеннях 4 та 5. Вісник ОНУ. Хімія. 2019. Т. 24, № 2 (70). С. 39-46.
  6. Чеботарьов О.М., Косандяк Р.Р., Снігур К.В.,Арабаджи М.В., Снігур Д.В. Порівняльне визначення натрію у слині методами  атомно-абсорбційної спектрофотометрії та полум’яної фотометрії.  Питання хімії та хімічн. технол. 2019. № 6. С. 263-267. DOI: 10.32434/0321-4095-2019-127-6-263-267
  7. Chebotarev, A., Koicheva, A., Bevziuk, K., Pliuta, K., Snigur, D. Simultaneous determination of Sunset Yellow and Tartrazine in soft drinks on carbon-paste electrode modified by silica impregnated with cetylpyridinium chloride. Journal of Food Measurement and Characterization. 2019. V. 13, №3. Р. 1964-1972. DOI: 10.1007/s11694-019-00115-6
  8. Chebotarev A.N., Dubovyi V.P., Demchuk A.V., Barbalat D.A., Snigur D.V. Extraction-Spectrophotometric Determination of Cu(II) with 6,7-Dihydroxy-4-Methyl-2-Phenylbenzopyrylium Chloride in Waters of Various Categories. J. Water Chem. Technol. 2019. V. 41. P. 170–174. DOI:10.3103/S1063455X19030068
  9. Чеботарьов О.М., Гузенко О.М., Жуковецька О.М., Снігур Д.В. Сорбційне вилучення меркурію(ІI) у вигляді комплексу з кармоазіном на аніоніті АВ-17-8 у динамічному режимі. Вісник ОНУ. Хімія. 2019. Т. 24, № 4. С. 89-97. DOI: 10.18524/2304-0947.2019.4(72).185565

 • ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ З УЧАСТЮ ЗДОБУВАЧІВ (спеціальності 102 Хімія, 014 Середня освіта (Хімія))

  2023 рік

  1. Кравченко О., Волювач О., Стрельцова О. Про інноваційно-екологічне вдосконалення освітньої складової здобувачів-фармацевтів України в контексті міжнародного співробітництва. Матеріали між нар. наук-практ. конф. ЗВО і молодих вчених «Євроінтеграційні орієнтири інноваційного наукового пошуку молоді України», присвяченій 100-річчю Мелітопольського ДПУ імені Богдана Хмельницького, 23–24 червня 2023 р. С. 72-75. Режим доступу: https://mdpu.org.ua/
  2. Tymchuk A., Purich A.D., Purich O.M. Flocculation Ability of Complexes Based on Nature Polymers. «Chemistry, Physics and Technology of surface». Book of abstracts of Ukrainian Conference with International Participation . Kyiv , 11-12 October, 2023. Київ: ІХП ім. О.О. Чуйка, 2023. 198 с. С. 165.
  3. Пуріч А.Д., Тимчук А.Ф. Вивчення фізико-хімічних закономірностей флокуляції суспензій сумішшю полімерів. Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова, секція «Хімія»: 24 – 28 квітня 2023 р., Одеса. [Електронний ре­сурс] Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2023. С.33.
  4. Бондар О.Д., Стрельцова О.О., Волювач О.В. Дослідження впливу деяких високомолекулярних сполук на поверхневі властивості  ПАР для прогнозування їх флотаційного вилучення із водних розчинів. Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова, секція «Хімія»: 24 – 28 квітня 2023 р., Одеса. [Електронний ре­сурс] Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, 2023. – С.12.
  5. Перлова О.В., Овчаренко А.О., Родивилова Р. А., Карімова М.Е. Моделювання ізотерм сорбції скандію та ітрію цирконій-кремнеземним сорбентом. VІI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (19 квітня 2023 року). Матеріали конференції. Житомир: Видавець ПП «Євро-волинь», 2023. С. 131-132.
  6. Перлова О.В., Текменжи К.І., Карімова М.Е. Моделювання динаміки сорбції урану волокнистими іонітами ФІБАН. VІI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (19 квітня 2023 року). Матеріали конференції. Житомир: Видавець ПП «Євро-волинь», 2023. С. 133-134.
  7. Перлова Ольга, Овчаренко Аліна Кінетика сорбції сполук скандію та ітрію цирконій-кремнеземним сорбентом. Збірник наукових праць: ХІХ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2023». Львів, 29-31 травня 2023 року. Львів: Видавнитво від А до Я, 2023. С. 197.
  8. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Rodyvylova R.A., Palchik A.V., Karimova M.E. Composite sorbent based on fibrous anion exchange polymer containing nanoparticles of hydrated Sn (IV) oxide: water purification from U(VI) compounds. Abstract book International research and Practice conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2023), Bukovel, Ukraine, 16-19 August 2023. Kyiv: LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2023. P.4
  9. Солдаткіна Л.М., Новрузова А.А. BYOD-технологія в освіті на прикладі зарубіжного досвіду: досягнення, недоліки і перспективи. «ХVІ Менделєєвські читання»: Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної  конференції (Полтава, 14-15 березня 2023 р.). М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка [та ін.] Полтава: Редакційно-видавничий відділ  ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2023. С.189-191.
  10. Стрельцова О.О., Волювач О.В, Бондар О.Д., Мусієнко О.С. Флотосорбційне вилучення поверхнево-активних речовин із водних розчинів. VІI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (19 квітня 2023 року). Матеріали конференції. Житомир: Видавець ПП «Євро-волинь», 2023. С. 28.
  11. Стрельцова Олена, Бондарь Олена, Волювач Ольга, Коваленко Олена. Вплив полівінілового спирту на поверхневе концентрування деяких ПАР із водних розчинів. Збірник наукових праць: ХІХ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2023». Львів, 29-31 травня 2023 року. – Львів: Видавництво від А до Я, 2023. С. 198, Ф2.
  12. Солдаткіна Л.М., Тарасова О.О. Кінетика екстракційного вилучення антоціанів з баклажанів. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (19 квітня 2023 року). Матеріали конференції. Житомир: ПП «Євро-Волинь», 2023. С.143.
  13. Soldatkina L.M., Litvinova V.E. About the application of response surface methodology in the anthocyanin’s extraction from plants. Book of abstracts of Ukrainian Conference with International Participation “Chemistry, Physics and Technology of Surface”. Kyiv, 2023. P. 149.
  14. Солдаткіна Л.М., Постол М.В. Вплив концентрації розчинів етилового спирту на вміст екстрактивних речовин в настойках рослин роду Tagetes. Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи». 12-13 грудня 2023 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 2023. С.182-184.
  15. Тимчук А.Ф., Гержик Д.В., Циганкова В.В. Гідродинамічні властивості розчинів природних полімерів. Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи». 12-13 грудня 2023 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 2023. С. 186-188.
  16. Перлова О.В., Перлова Н.О., Кравчук Д.Д., Дзязько Ю.С., Пальчик О.В. Вплив температури на кінетику сорбції урану(VI) нанокомпозитами, що містять цирконій гідрофосфат Збірник наукових праць за матеріалами XVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Академічна й університетська наука: результати та перспективи». 12-13 грудня 2023 р. Полтава: Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». 2023. –С. 182-183
  17. Пуріч А.Д., Тимчук А.Ф. Вивчення флокуляції суспензій композиціями природних високомолекулярних сполук. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології» Тези доповідей, 6-7 грудня. У 6-и томах. Т. І.  Дніпро: ДВНЗ УДХТУ. 2023. 116 с. С 100.
  18. Постол М.В. Дослідження вмісту екстрактивних речовин у настойках рослин роду Tagetes. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології» . Тези доповідей, 06-07 грудня. У 6-и томах. Т. І.  Дніпро: ДВНЗ УДХТУ.     C.34.
  19. Alona Tsіsak, Lidiia Eberle, Lilіa Faryba. Technological development of complex extract and production of medicinal form on its basis. «Світ наукових досліджень. Випуск 18»: Матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна - м. Переворськ, Польща), 20-21 квітня 2023 р. С. 243-244.
  20. Тетяна Кіосе, Людмила Раскола, Анна Назар, Олеся Данюкіна, Надія Іщенко. Динаміка взаємодії діоксиду сульфуру з природним та хімічно-модифікованим флогопітом. Збірник наукових праць: XIX Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2023” (29–31 травня 2023 року). Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2023. С. 73 (Н8). https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2023/05/Zbirnyk-tez_2023_Na-sayt.pdf
  21. Щербакова Т.М., Гузенко О.М., Рахлицька О.М., Снігур Д.В., Бродарська А.В. Методологічні особливості структурування навчального матеріалу при викладанні курсу «Аналітична хімія». IX науково-методична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії». Львів, 7-8 квітня, 2023. С. 36.
  22. Іванова І., Щербакова Т., Барбалат Д., Жуковецька О., Гузенко О., Снігур Д. Спектрофотометричне визначення Ві(ІІI) у фармацевтичних препаратах з 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-карбоксилбензопірилію та катіонними ПАР. XIX наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2023”, 29–31 травня, 2023. А1.
  23. Рахлицька О., Щербакова Т., Корнілова І., Снігур Д. Сорбційне вилучення триптофану з суміші гідрофільних амінокислот з використанням диметилхлорсиланаеросилу. XIX наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2023”, 29–31 травня, 2023. А11.
  24. Бебія Е.Т., Щербакова Т.М., Жуковецька О.М., Гузенко О.М., Снігур Д.В. Міцелярно-екстракційне концентрування та спектрофотометричне визначення Молібдену(VI) з бромідом 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-карбоксилбензопірилію й катіонним ПАР. Матеріали конференції: Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи». 2023. С. 11.
  25. Гребенюк Д.Р., Іванова І.І., Жуковецька О.М., Снігур Д.В. Спектрофотометричне визначення Ві(ІІI) та Sb(III) з 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-карбоксилбензопірилію та катіонними ПАР. Тези доповідей XXІV міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії», Київ. С.14.
  26. Федько Н.Ф., Ведута В.В., Ластеженко В.В. Синтез 4,4’-дипіперидино- та 4,4’-диморфоліно-біс-нафталімідів. Збірник наукових праць XVII наукової конференції “Львівські хімічні читання-2023”. Львів, 29-31 травня 2023 р. C. О40.
  27. Дімова І.І., Шевченко О.В. Антигрибкова дія комплексів перехідних металів на полістирол. Збірник тез ХI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології». Т.2. Дніпро, 6-7 грудня 2023 р. С.46.
  28. Радудік А.В., Карпенко О.С., Чекал С.І., Щепеткін І.О. Синтез оксидів триптантринів – потенційних протизапальних агентів. Збірник тез XXII Наукової молодіжної конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії». Одеса, 14-15 вересня 2023 р. С.22.
  29. Лінник В.В., Семенішин М.М. ІЧ-люмінесценція лантанідів у ізомерних комплексах ЕДТА-похідних тетрафенілпорфірину. Збірник тез XXII Наукової молодіжної конференції «Проблеми та досягнення сучасної хімії». Одеса, 14-15 вересня 2023 р. С.18.
  30. Лінник В.В., Семенішин М.М. Cинтез та вивчення 4f-люмінесценції комплексів едта-похідних тетрафенілпорфірину з лантанідами. Збірник тез ХI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Хімія і сучасні технології». Т.1. Дніпро, 6-7 грудня 2023 р. С.29.
  31. Колесников В.І., Карпенко О.С., Ведута В.В. Синтез похідних 9-амінотриптантрину –потенційних інтеркаляторів ДНК. Збірник тез XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених “Хімія і сучасні технології”. Т.2. Дніпро, 6-7 грудня 2023 р. С.56.

  2022 рік

  1. Rakitskaya, T. L., Truba, A.S., Sokolova, Z.V., Slobodianyk, I.O. Adsorption and protolytic properties of nanocryptomelane and its activity in ozone decomposition reaction. In Nanotechnologies and Nanomaterials. Nanotechnologies and Nanomaterials (NANO-2022): 10 th Internat. Conf., 25-27 avgust 2022 р.: Book Abstr.  Lviv, Ukraine. P. 61.
  2. Хома Р.Є., Бєньковська Т.С., Циганенко К.В., Водзінський С.В., Топоров С.В. Цитратні буферні системи. Тези доповідей Київської конф. з аналітичної хімії “Сучасні тенденції аналізу2022”. 26-28 жовтня 2022, Київ. С. 90.
  3. Снігур К.В., Чеботарьов О.М., Рахлицька О.М. Щербакова Т.М., Снігур Д.В. Іонізація ряду етаноламінів у водно-етанольних розчинах. «Сучасні проблеми хімії»: матеріали XXIІI міжнар. конфер. студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Київ, 2022 р.). Київ, 2022. С. 28.
  4. Жукова Ю.П., Снігур Д.В., Студеняк Я.І., Чеботарьов О.М. Кислотно-основні рівноваги у розчинах 4-гідроксистирилових барвників на основі 1-октилпіридинію. XXІIІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. «Сучасні проблеми хімії». (м. Київ, 2022 р.). Київ. 2022. С. 33.
  5. Снігур Д.В., Чеботарьов О.М., Щербакова Т.М., Рахлицька О.М., Шаповаленко В.В. Іонізація етаноламінів у водно-органічних середовищах. VIII Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу»: Збірник наукових праць. Львів. 2022. С. 32
  6. Дьомін К.Ю., Гузенко О.М., Дубовий В.П., Снігур Д.В. Спектрофотометричне визначення Купруму(ІІ) після дисперсійної рідинниої екстракції його комплексу з хлоридом 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбезопірилію. Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії «Сучасні тенденції». Київ. 2022. С. 82.
  7. Zhukova Yu.P., Studenyak Ya.І., Snigur D.V., Mariychuk R.T. Thermochromic behavior of merocyanine forms of 4-hydroxystyryl quinolinium and pyridinium dyes in solutions. Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії «Сучасні тенденції». Київ. 2022. С. 104.
  8. Шаповаленко В.В., Снігур Д.В., Барбалат Д.О. Хіміко-аналітичні характеристики продуктів взаємодії Гафнію(IV) з солями 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-карбоксилбензопірилію. Тези доповідей Київської конференції з аналітичної хімії «Сучасні тенденції». Київ. 2022. С. 84.
  9. Цісак А.О., Дубиняк Т.В. Технологічні аспекти розробки крему для догляду за шкірою. International scientific-practical conference «Modern world trends in science, education and society» : міжнар. наук.-практ. конф., 11 травня 2022 р. м. Полтава. С. 112-114.
  10. Streltsova E., Voliuvach O., Bondar E. Improvement of the surface properties of ionic surfactants in the presence of sodium carboxymethylcellulose, polyvinylpyrrolidone. 2nd International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (N&N‒2022). September 26‒28, 2022, Lviv, Ukraine : Proceedings / Ivan Franko National University of Lviv; Shevchenko Scientific Society; O. Reshetnyak, L. Boichyshyn, I. Marchuk (Eds.). Lviv: Research and Publishing Center of the Shevchenko Scientific Society, 2022. P. 46-47.
  11. Стрельцова О.О., Волювач О.В., Бондар О.Д. Дослідження впливу полівінілпіролідону на поверхневі властивості додецилсульфату натрію для прогнозування його флотаційного вилучення із водних розчинів. Збірник матеріалів IV Всеукраїнської наукової конференції “Актуальні задачі хімії : дослідження та перспективи“ (5 жовтня 2022 року). Житомир, 2022. С. 17-19. 
  12. Волювач О.В., Стрельцова О.О., Бондар О.Д., Мусієнко О.С. Науково-обгрунтований підхід до використання Na-КМЦ у процесі флотаційного вилучення із водних розчинів додецилсульфату натрію. Матеріали Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євроінтеграція екологічної політики України». Одеса, 2022, C. 105-109. [448 с.] ISBN 978-966-186-225-7
  13. Стрельцова О.О., Бондар О.Д., Волювач О.В. Сумісність деяких поверхнево-активних речовин та парафіну. Актуальні питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації = Topical issues of pharmacology, clinical pharmacology and clinical pharmacy: матеріали наук.-практ. internet-конф. з міжнар. участю (27-28 жовт. 2022 р., м. Харків). С. 219-221 [264 с.] 
  14. Солдаткіна Л.М., Літвінова В.Е. Екстракційне вилучення антоціанів з рослинної сировини і дослідження їх кінетичної стабільності в спиртових екстрактах / ІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології». Національний фармацевтичний університет, Харьків, 20 травня, 2022. С. 32. (Сертифікат № 284)
  15. Солдаткіна Л.М., Літвінова В.Е., Тарасова О.О., Ошмаріна А.А. Оптимізація умов екстракційного вилучення антоціанів з рослинної сировини. Хімія природних сполук: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 27-28 жовтня 2022 р.). Тернопіль, 2022. С. 194-195.
  16. Літвінова В.Е., Солдаткіна Л.М. Кінетика екстракційного вилучення антоціанів з пелюсток червоної троянди. ІІ Інтернет-конференція молодих вчених «Перспективи хімії в сучасному світі» (23 листопада 2022 року). Матеріали конференції. Житомир, 2022. С.112-113.
  17. Літвінова В.Е., Тарасова О.О. Кінетика адсорбції антоціанів на волокнистому катіоніті ФІБАН К-1. ІІІ Інтернет-конференція молодих вчених «Перспективи хімії в сучасному світі» (23 листопада 2022 року). Матеріали конференції. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2022. С. 73.
  18. Перлова О. В., Дзязько Ю.С., Родивилова Р.А., Мартовий І.С., Карімова М.Е., Пальчик О.В. Вилучення урану з сірчанокислих розчинів волокнистим поліамфолітом ФІБАН АК-22, модифікованим SnO2. Вплив рН розчинів. VІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (5 жовтня 2022 року). Матеріали конференції. Житомир, 2022. С. 89-90.
  19. Перлова О. В., Мартовий І. С., Родивилова Р. А., Каримова М.Е. Очищення техногенних та стічних вод від урану (VI) і торію (IV). ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Вода в харчовій промисловості». Одеса, 2022. С. 72-73.
  20. Тимчук А.Ф, Бабенко А.В. Використання біополімерів у процесах очистки води. Тези ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції: Вода в харчовій промисловості, Одеса, 17 листопада, 2022. С. 111.

  2021 рік

  1. Солдаткіна Л.М., Новрузова А.А. Екологізація шкільної освіти. Збірник матеріалів ІІІ всеукраїнської науково-методичної З Інтернет-конференції «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи». Одеса, 2021. С.100-104.
  2. Ангеліна Вовк, Олена Стрельцова. Моделювання ізотерм адсорбції Твінів парафіном. Збірник наук. праць XVIII наук. конф. “Львівські хімічні читання - 2021”, 31 травня-2 червня 2021 г., Львів. С. 394.
  3. Дзязько Ю.С., Перлова О.В., Іванова І.С., Пальчик О.В., Коломієць Є.О. Композиційні полімер-неорганічні іоніти для вилучення сполук урану (VI) з водних розчинів. Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2021: Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня 2021 р., Дніпро. С. 57-59.
  4. Перлова О., Іванова І., Дзязько Ю., Пальчик О. Фізико-хімічні закономірності регенерації сорбентів різної природи, що містять U(VI). Збірник наукових праць: ХVІІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2021». Львів, 31 травня – 2 червня 2021 року. С. З28.
  5. Перлова О.В., Дзязько Ю.С., Долинюк К.М., Пальчик О.В., Полікарпов А.П. Кінетика cорбції сполук урану (VI) волокнистим аніонітом ФІБАН А-6, модифікованим SnO2. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (15 квітня 2021 року). Матеріали конференції. Житомир, 2021. С. 182-183.
  6. Перлова О.В., Абалакіна А.О. Організація системного вивчення теми «Розчини» в 9 класі загальноосвітніх шкіл. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (15 квітня 2021 року). Матеріали конференції. Житомир, 2021. С. 348.
  7. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Palchik O.V., Martovyi I.S. Removal of U(VI) compounds from aqueous solutions using inorganic composites based on amorphous TiO2 modified with cobalt hexacyanoferrate(II). Proceedings of Ukrainian Conference with International Participation «Chemistry, Physics and Technology of Surface» devoted to the 35th anniversary of the Chuiko Institute of Surface Chemistry of NAS of Ukraine and Workshop «Nanostructures and Nanomaterials in Medicine: Challenges, Tasks and Perspectives» (Kyiv, 26-27 May 2021). Kyiv, 2021. Р. 160.
  8. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Martovyi I.S. Nanocomposites based on polymer and inorganic matrices for removal of soluble uranium compounds from aqueous solutions. Abstract book International research and Practice conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2021), Lviv, Ukraine, 25-27 August 2021. P. 83.
  9. Солдаткіна Л.М., Артюхова А.А. Проблеми змішаного навчання. Тези доповідей VIІ науково-методичної конференції “Сучасні тенденції навчання хімії”, ЛНУ імені Івана Франка, 18-20 березня 2021 року. С.66.
  10. Солдаткіна Л.М., Мураховський Н.О. Кінетика адсорбції метиленового блакитного волокнистим катіонітом ФИБАН К-1. Збірник наукових праць: XVIII Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2021». Львів, 31травня-2 червня 2021 р. С. З61.
  11. Хома Р.Є., Еннан А.А.-А., Бєньковська Т.С., Ватраль О.С., Гельмбольдт В.О. Буферні розчини YNHCH2SO3H – NH2CH2CH2OH – H2 «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів»: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11-12 березня 2021 р.). С. 831-832.
  12. Еннан А., Хома Р., Длубовський Р., Захаренко Ю., Бєньковська Т., Абрамова Н., Шихалєєва Г. Модифікуючі добавки для покращення захисних властивостей хемосорбентів оксиду сірки (IV). «Львівські хімічні читання – 2021»: матеріали XVII наук. конф. (м. Львів, 31 травня - 2 червня 2021 р.). Львів, 2021.
  13. Хома Р., Еннан А., Бєньковська Т., Водзінський С., Осадчий Л., Кірюшкіна Г. Щодо взаємодії в системі оксид сірки(IV) – таурат калію – вода. «Львівські хімічні читання – 2021»: матеріали XVII наук. конф. (м. Львів, 31 травня - 2 червня 2021 р.). Львів, 2021.
  14. Еннан А.А.-А., Хома Р.Є., Длубовський Р.М., Захаренко Ю.С., Бєньковська Т.С., Абрамова Н.М. Вплив модифікуючих добавок на хемосорбцію SO2 імпрегнованими волокнистими матеріалами. «Актуальні проблеми безпеки на транспорті, енергетики, інфраструктури»: матеріали І міжнародної наук.-практ. конф. (м. Херсон, 8-11 вересня 2021 р.). Херсон, 2021. С. 56-60.
  15. Гузенко О.М., Чеботарьов О.М. Щербакова Т.М., Снігур Д.В., Башинська А.С. Організація навчального процесу викладання дисципліни “Аналітична хімія” у дистанційної формі. «Сучасні тенденції навчання хімії»: тези VIІ наук.-методич. конф. (м. Львів, 18-20 березня 2021 р.). Львів, 2021. С. 77.
  16. Гузенко О., Чеботарьов О., Жуковецька О., Снігур Д., Захарова Ю. Модифікування поверхні іонітів бромідом 6,7-дигідрокси-4-карбокси-2-фенілхроменілію. «Львівські хімічні читання – 2021»: матеріали XVII наук. конф. (м. Львів, 31 травня - 2 червня 2021 р.). Львів, 2021. С. А4.
  17. Рахлицька О., Щербакова Т., Чеботарьов О., Снігур Д., Кулатова А., Матвієва О. Твердофазно-кольорометричне визначення суми важких металів в зернах рису. «Львівські хімічні читання – 2021»: матеріали XVII наук. конф. (м. Львів, 31 травня - 2 червня 2021 р.). С. З57.
  18. Еберле Л.В., Кобернік А.О., Подобедова П. Протизапальна активність екстракту з плодів Styphnolobium Japonicum. Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика» : міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 лютого 2021 р., Київ.  С. 89-90.
  19. Еберле Л.В., Кобернік А.О., Подобедова П. Встановлення оптимальних умов екстрагування сухих плодів Styphnolobium japonicum. Міжнародна науково-практична конференція. «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук» : міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 лютого 2021 р. м. Дніпро. С. 100-101.
  20. Еберле Л.В., Кобернік А.О., Казанцева А. Дослідження кількісного вмісту пігментів в листі Juglans nigra. Міжнародна науково-практична конференція. «Перспективні напрями розвитку сучасних медичних та фармацевтичних наук» : міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 лютого 2021 р. м. Дніпро. С. 102-103.
  21. Кобернік А.О., Еберле Л.В., Берчук М.І. Аналіз фенольних сполук трави Achillea Millefolium. Міжнародна науково-практична конференція «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» : міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 березня 2021 р., Київ, 2021. С. 58-60.
  22. Кобернік А.О., Еберле Л.В., Кузнєцова Т.В. Фармакотерапія експериментальних опіків з використанням рослинних екстрактів. V Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» : міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 березня 2021 р., Харків. С. 445-446.
  23. Кобернік А.О., Дімітрова Ж. С. Дослідження вмісту біологічно активних речовин у рослинній сировині TANACETUM VULGARE L. Міжнародна науково-практична конференція «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної практики» : міжнар. наук.-практ. конф., 12-13 березня 2021 р., Дніпро. С.69-70.
  24. Кобернік А.О., Еберле Л.В., Родічкіна Д.В. Дослідження біологічно активних речовин в екстракті квітів Sedum spectabile. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології» : міжнар. наук.-практ. конф., 25 березня 2021 р., Харків, 2021.
  25. Кобернік А.О., Еберле Л.В., Кір'як Х.О. Аналгетична активність мазі на основі екстракту трави Chamerion Angustifolium. Всеукраїнська дистанційна екологічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Екологія. Здоров’я Людини. Проблеми Та Перспективи Людства» : Всеукр. дист. еколог. наук.-практ. конф., 22 квітня 2021 р., Харків, 2021.
  26. Кобернік А.О., Еберле Л.В., Бочевар Ю. Хроматографія спиртових екстрактів Morus Nigra. Міжнародної дистанційної студентської науково-практичної конференції «Хімія: Сьогодення та майбутнє» : міжнар. дист. студ. наук.-практ. конф., 15-16 квітня 2021 р., Харків, 2021.
  27. Кобернік А.О., Цісак А.А. Optimization Of Extraction Conditions For Separation Of Flavonoids From The Fruits Of Maclura Pomifera. Міжнародна наукова конференція «Концепція сучасної фармації та медицини в Україні та країнах ЄС». Влоцлавек, Республіка Польща. 9–10 липня 2021 р.
  28. Кобернік А.О., Еберле Л.В., Цісак А.А. Фітохімічний Аналіз Біологічно Активних Речовин Екстрактів Плодів Maclura Pomifera. Науково-практичної конференції «Вплив науково-технічного прогресу на розвиток медичної науки та практики: реалії сьогодення». Київ. 9–10 липня 2021 р.
  29. Еберле Л.В., Кобернік А.О., Гросу А. Хроматографічний аналіз поліфенольних сполук в екстракті Acorus calamus. Scientific Collection «InterConf», (85) : with the Proceedings of the 10-th International Scientific and Practical Conference  «Scientific Research in XXI Century»   (November 11-12, 2021). Ottawa, Canada, Methuen Publishing House 2021. Р. 357-360.
  30. Труба А., Ракитська Т., Сауляк В., Бордун К. Вплив способу отримання допованого йонами перехідних металів криптомелану в реакції розкладання озону. Тези доп. ХVІІІ наукової конференції “Львівські хімічні читання – 2021”. Львів, 31 травня -2 червня 2021 р. С. З84. https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zbirnyk-tez_LKHCH-2021.pdf
  31. Ракитська Т., Кіосе Т., Назар А., Попруга Ю. Хемосорбційно-каталітичні композиції на основі вермікуліту для низькотемпературної очистки повітря. «Львівські хімічні читання-2021» присвячена 360-річчю Львівського Університету: ХVIII наук. конф., 31 трав.-2 черв. 2021 р.: зб. наук. праць. Львів. H19. https://chem.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/Zbirnyk-tez_LKHCH-2021.pdf
  32. Rakitskaya T.L. , Kiose T.A. , Popruha I. Nanocatalysts for carbon monoxide oxidation based on the acid modified polyphase aluminosilicate support and contained palladium(II) and copper(II) salts. OMEE-2020 International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering, 28 September-2 October, Lviv, 2021. Р. 67. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2021/sep/24928/omee-2021-abstracts-and-title.pdf 
  33. Rakitskaya T.L., Truba A.S., Sokolova Z.V., Slobodianyk I.O. Cryptomelane modified with transition metal ions in the reaction of ozone decomposition. 9th Internat. Conf. “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2021): August 25 to 27. Lviv, 2021: Book Abstr. Р. 103.
  34. Кіосе Т.О., Раскола Л.А., Кіосе Т.М. Використання ігрової технології при вивченні хімії в середній школі. «Проблеми і перспективи розвітку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» ІІІ всеукр. наук.-метод. Інтернет-конф., 14-15 жовт. 2021 р. : збірник матеріалів. Одеса, 2021. С. 95-97.
  35. Rozhkova A. "Synthesis and Structure of Supramolecular Salts [L•H]2[МCl4]∙nCH3OH (M = Co, Zn; L = 2-, 3–N-pyridinoylhydrazones 2-hydroxyarylaldehydes). "Abstracts of the XXII International Conference of Students, Postgraduates and Young Scientists "Modern Chemistry Problems", Kyiv, 2021. Р.164.

  2020 рік

  1. Організація самостійної роботи учнів в процесі вивчення неорганічної хімії / Т.О. Кіосе, Л.А. Раскола, Т.М. Кіосе. «Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи» ІІ всеукр. наук.-метод. інтернет-конф., 15-16 жовт. 2020 р. : збірник матеріалів.  Одеса, 2020. С. 64-66.
  2. Дубовий В.П., Макарська А.О., Снігур Д.В., Чеботарьов О.М. Атомно-абсорбційне визначення купруму(ІІ) після його міцелярно-екстракційного концентрування. XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії». Київ. 20-22 травня 2020. С. 13.
  3. Барбалат Д.О., Клочкова А.О., Снігур Д.В., Чеботарьов О.М. Вплив природи аніону на деякі спектроскопічні характеристики солей 6,7-дигідрокси-2-феніл-4-метилбензопірилію. XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії». Київ. 20-22 травня 2020. С. 195.
  4. Чеботарьов О.М., Косандяк Р.Р., Снігур К.В., Щербакова Т.М., Снігур Д.В. Визначення натрію у слині методами атомно-абсорбційної спектрофотометрії та полум’яної фотометрії. XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії». Київ. 20-22 травня 2020. С. 22.
  5. Рахлицька О.М., Заікіна Н.А., Матвєєва О.В., Чеботарьов О.М., Кулатова А.В. Адсорбційні властивості поліфункціональних систем “алкілований кремнезем – полярний органічний розчинник” по відношеню до барвників. XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії». Київ. 20-22 травня 2020. С. 56.
  6. Гузенко О.М., Захарова Ю.Ю., Жуковецька О.М., Ожбург В.С., Снігур Д.В., Чеботарьов О.М. Сорбційне вилучення о-діоксихроменолів органополімерними іонітами. XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії». Київ. 20-22 травня 2020. С. 55.
  7. Снігур Д.В., Чеботарьов О.М., Бевзюк К.В., Снігур К.В., Демчук А.В. Іонізація деяких нітрогеновмісних органічних основ у водно-етанольних і водно-ацетонових розчинах. Тези доповідей VІІ наукового семінару студентів, аспірантів і молодих учених. Львів. 15-16 жовтня 2020. С.15
  8. Жуковецька О.М., Тодорова Ю.С., Чеботарьов О.М., Гузенко О.М., Снігур Д.В. Визначення констант йонізації деяких ароматичних карбонових кислот в організованих середовищах НПАР. Тези доповідей VІІ наукового семінару студентів, аспірантів і молодих учених. Львів. 15-16 жовтня 2020. С.16
  9. О.М. Гузенко, О.М. Чеботарьов, О.М. Жуковецька, Д.В. Снігур, Ю.Ю. Захарова, Д.М. Мукієнко. Адсорбційне модифікування органополімерних іонітів бромідом 6,7-дигідрокси-4-карбокси-2-фенілхроменілію. Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії Сучасні Тенденції. Київ, 2020. С.10
  10. О.М. Чеботарьов, Т.М. Щербакова, О.М. Рахлицька, Д.В. Снігур, А.В. Кулатова Роль гідрофобних сил у сорбції деяких антибіотиків і амінокислот високодисперсними кремнеземами. Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії Сучасні Тенденції. Київ, 2020. С. 9
  11. Р.Є. Хома, О.М. Чеботарьов, Т.С. Беньковська, Л.Т. Осадчий, А.А.-А. Еннан Кислотно-основні властивості таурину. Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії Сучасні Тенденції. Київ, 2020. С. 22
  12. М.В. Арабаджи, Х.О. Коєва, Н.П. Олійник, Д.В. Снігур Атомно-абсорбційне визначення свинцю, кадмію, арсену і селену в природних мінеральних водах за допомогою атомізатора графітова «втулка-фільтр» з вугільною «ниткою-колектором». Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії Сучасні Тенденції. Київ, 2020. С. 63
  13. О.М. Чеботарьов, О.М. Рахлицька, Т.М. Щербакова, О.М. Гузенко, О.В. Осадча Інтеграція змісту хімії з іншими природничими дисциплінами при вивченні теми «Кольорометрія». VI науково-методична конференція «Сучасні тенденції навчання хімії». Львів, 2020, 27 березня. С. 29.
  14. Ябанжи Т. С., Чебаненко О. А. Гідроксиетилідендифосфонатогерманати з 1,10-фенантроліном та лантанідами. ІІІ Міжнародна (ХIІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених«Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2020). Вінниця (Україна), 2020. С. 64. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9ubnUuZWR1LnVhfGhwc3xneDozMGY0ZDRmOTFhODAzZTdl
  15. Макаринцева А. В., Нестеркіна М. В. Синтез та дослідження нового гідразону – продукту конденсації вербенону (2-пінен-4-ону) та гідразиду трет-бутилфеноксиоцтової кислоти. ІІІ Міжнародна (ХIІІ Українська) наукова конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Хімічні проблеми сьогодення» (ХПС‑2020). Вінниця (Україна). 2020. С. 88. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG9ubnUuZWR1LnVhfGhwc3xneDozMGY0ZDRmOTFhODAzZTdl
  16. Еберле Л.В., Кобернік А.О., Казанцева Н.В. Вміст поліфенольних сполук в листах Juglans nigra в осінній період вегетації. Науково-практична конференція «Медичні та фармацевтичні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень». 16-17 жовтня 2020, Одеса. С. 6-8.
  17. Самсонникова А. О., Кобернік А.О. «Порівняльний фітохімічний аналіз деяких представників роду sedum» Київський медичний науковий центр. Міжнародна науково-практична конференція «Охорона та захист здоров’я людини в умовах сьогодення», 6-7 листопада 2020, м. Київ.
  18. Перлова О.В., Текменжи К.І., Перлова Н.О., Полікарпов О.П. Волокнистий сорбент ФІБАН А-6 для концентрування карбонатних модельних розчинів урану (VI). Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (29 квітня 2020 року). Матеріали конференції. Житомир, 2020.  С. 151.
  19. Перлова О.В., Іванова І.С., Дзязько Ю.С., Данілов М.О., Русецький І.А. Колбасов Г.Я. Вплив добавок оксиду графеноподібного матеріалу, отриманого розкриванням багатостінних нанотрубок, на сорбційні властивості гідрофосфату цирконію. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» (29 квітня 2020 року). Матеріали конференції. Житомир, 2020. С. 99-101.
  20. Перлова О.В. , Дзязько Ю.С., Іванова І.С. , Пальчик О.В. Нанокомпозити на основі гідрофосфату цирконію та графен оксиду – перспективні матеріали для вилучення сполук урану (VI) з модельних розчинів. Теоретичні та експериментальні аспекти сучасної хімії та матеріалів ТАСХ-2020: Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції, 10 квітня, Дніпро, 2020. С. 40-43.
  21. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Perlova N.O., Martovyi I. S., Palchik A.V., Kudelko K.O. Sorbents based on hydrated titanium dioxide modified with Co2[Fe(CN)6] nanoparticles for recovery of uranium species from water. Abstract book International research and Practice conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2020), 26-29 August 2020. Lviv, 2020. P.221.
  22. Солдаткіна Л.М., Артюхова А.А. Досвід дистанційного викладання фізичної хімії в зарубіжних навчальних закладах під час пандемії. Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи : збірник матеріалів ІІ всеукраїнської науково-методичної Інтернет конференції. Одеса, 2020. С.194-197.

   2019 рік

  1. Перлова О.В., ДзязькоЮ.С., Іванова І.С.,Мартовий І.С., Пальчик О.В. Сорбенти на основі сполук цирконію та вуглецевих наноматеріалів для вилучення урану (VI) з водних розчинів. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» :  матеріали конф., м. Житомир, 17 квітня 2019 р. / Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2019. С. 221-222.
  2. Perlova O., Dzyazko Yu.S., V.M. Ogenko, I.S. Ivanova, A.V. Palchik Composites containing graphene nanoparticles for removal of U(VI) compounds from wate. The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials” (NANO-2019). Abstract Book of participants of International Summer School and International research and practice conference, 27-30 August 2019, Lviv. Ed. By Dr. Olena Fesenko. Kiev : LLC “Computer-publishing information center”, 2019. P. 78.
  3. Кожемяк М.А., Гурова О.О. Термодинамика сорбции ионов лантана металлургическим шлаком. The 1 st International scientific and practical conference “Science, society, education: topical issues and development prospects”, December 16-17, 2019. SPC “Sci-conf.com.ua”, Kharkiv, Ukraine. 2019. P. 152-153.
  4. Кожемяк М.А., Гурова О.О. Сорбція лантану природним сорбентом клиноптилолітом. Збірник наук. праць: ХVІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019». Львів, 2-5 червня 2019 року. Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. З100.
  5. Кіосе О.О., Заворітна Т.І., Сайтарли С.В., Пушкарьов Ю.М., Савін С.М. Отримання та властивості структурованого наповнювача на основі модифікованого поліетилентерефталату. Науково-практична конференція «Інструменти і механізми модернізації наукових та освітніх процесів». Львів, 20-21 грудня 2019. С. 151-153. http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/43dec2019/43dec2019.pdf
  6. T.L. Rakitskaya, A.S. Truba, I. Zhekova, V.Y. Volkova. Structural, morphological, and catalytic properties of cryptomelane. 7th Internat. Conf. “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2019). Lviv, 2019: Book Abstr. Р. 69.
  7. Ракитська Т.Л., Кіосе Т.О., Назар А.П. Хемосорбційне поглинання сульфур(IV) оксиду природним базальтовим туфом, модифікованим азотовмісними основами та лугами. «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи»: ІІІ всеукр. наук. конф., 17 квіт. 2019 р.: тези доп.  Житомир, 2019. С. 230. 
  8. Труба А., Ракитська Т., Ткач Д. Закономірності низькотемпературного розкладання озону азотовмісними сполуками, закріпленими на природному кліноптилоліті. Львівські хімічні читання-2019 : ХVII наук. конф., 2-5 черв. 2019 р. : зб. наук. праць. Львів, 2019. С. З20.
  9. Мандзій Т., Кокшарова Т.В., Стріляєв С., Балашева А. Дослідження продуктів взаємодії малеатів 3d-металів з гідразидами бензойної та фенілоцтової кислот. Львівські хімічні читання-2019 : ХVII наук. конф., 2-5 черв. 2019 р. : зб. наук. праць. Львів, 2019. С. Н30.
  10. Кіосе Т.О., Ракитська Т., Назар А., Кіосе Т.М. Низькотемпературне окиснення діоксиду сульфуру в присутності закріплених на природному трепелі комплексів купруму(II) і паладію(ІІ). Львівські хімічні читання-2019 : ХVII  наук. конф., 2-5 черв. 2019 р. : зб. наук. праць. Львів, 2019. С. З14.
  11. Кіосе Т., Ракитська Т., Джига Г., Тьотушкіна  К. Вплив кислотного модифікування базальтового туфу на активність закріплених купрум-паладієвих комплексів в реакції окиснення монооксиду карбону киснем. Львівські хімічні читання-2019 : ХVII  наук. конф., 2-5 черв. 2019 р. : зб. наук. праць. Львів, 2019. С. З13.
  12. Ракитська Т., Раскола Л., Кіосе Т., Байсак А. Адсорбція парів води вихідними і модифікованими купрум(II) хлоридом синтетичними цеолітами. Львівські хімічні читання-2019 : ХVII  наук. конф., 2-5 черв. 2019 р. : зб. наук. праць. Львів, 2019. С. Н22. 
  13. Федько Н.Ф., Анікін В.Ф., Ведута В.В., Мокруха І.С. Синтез дизаміщених 1,8-нафтоїлен-1’,2’-дигідроімідазолів та 1,8- нафтоїленаценафто[4,5-d]імідазолів. Матеріали XXV ювілейної Української конференції з органічної та біоорганічної хімії. Луцьк, 16-20 вересня 2019 р. С.129.
  14.  Федько Н.Ф., Мокруха І.С., Станкевич В.В., Бородуліна О.С., Ведута В.В. Синтез та властивості продуктів конденсації 4,5-дизаміщених нафталевих ангідридів з 1,2-діамінами. Збірник наукових праць XVII наукової конференції “Львівські хімічні читання-2019”. Львів, 2-5 червня 2019 р. C. З80.
  15. Шевченко О.В., Кічук Н.М., Буренкова К.В. Модифікація полістиролу 5-метил-5-гексен-2,4-діонатом міді (ІІ) різними способами. Збірник наукових праць XVII наукової конференції “Львівські хімічні читання-2019”. Львів, 2-5 червня 2019 р. C. З91.
  16. Гузенко О.,  Чеботарьов О., Жуковецька О., Захарова Ю., Снігур Д. Модифікування органополімерних іонітів аналітичними реагентами класу о-діоксихроменолів. XVII наукова конф. «Львівські хімічні читання - 2019». Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені І. Франка, 2-5 червня, 2019. С. А3. 
  17. Снігур Д., Чеботарьов О., Дубовий В., Гузенко О.,Тітарева В., Бевзюк К. Кінетично-спектрофотометричне визначення тіоціанатів у слині людини за реакцією Ландольта. XVII наукова конф. «Львівські хімічні читання - 2019». Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені І. Франка, 2-5 червня, 2019. С. А2.
  18. Снігур Д.В., Чеботарьов О.М., Бевзюк К.В., Койчева А.С., Плюта К.В. Вольтамперометричне визначення кармоазину і тартразину в желейних виробах на модифікованому вугільно-пастовому електроді. Тези допов. Всеукраїнська наукова  конференція з міжнародною участю. “Аналітична хімія - методи та інструменти”, Ужгород. 15-17 травня 2019. C. 70.
  19. Дубовий В., Чеботарьов О., Клочкова А., Снігур Д. Міцелярно-екстракційне концентрування та спектрофотометричне визначення купруму(ІІ). Тези допов. Всеукраїнська наукова  конференція з міжнародною участю. “Аналітична хімія - методи та інструменти” Ужгород. 15-17 травня 2019. C. 44.
  20. Рахлицька О., Чеботарьов О., Заікіна Н., Щербакова Т., Циба А. Переваги алкілованого кремнезему при визначені елементів-аналогів методом спектроскопії дифузного відбиття. Тези допов. Всеукраїнська наукова  конференція з міжнародною участю. “Аналітична хімія - методи та інструменти” Ужгород. 15-17 травня 2019. C. 64.
  21. Щербакова Т., Чеботарьов О., Мамій В., Устименко Є., Рахлицька О. Сорбція антибіотиків класу  фторхінолонів - офлоксацину і ципрофлоксацину аеросилами А-300 та ДМХСА. Тези допов. Всеукраїнська наукова  конференція з міжнародною участю. “Аналітична хімія - методи та інструменти” Ужгород. 15-17 травня 2019. C. 77.
  22. Жеребко М.В., Барбалат Д.О., Снігур Д.В., Чеботарьов О.М. Комплексоутворення Mo(VI) з деякими галогенопохідними перхлорату 6,7-дигідроксибензопірилію в розчинах. Тези допов. XVII Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії, Дніпро. 20-23 травня 2019. C. 13.
  23. Барбалат Д., Чеботарьов О., Синєвид А., Снігур Д. Спектрофотометричне визначення молібдену(VІ) після його міцелярно-екстракційного концентрування. Тези допов. Всеукраїнська наукова  конференція з міжнародною участю. “Аналітична хімія - методи та інструменти” Ужгород. 15-17 травня 2019. C. 35.
  24. Хома Р.Е., Эннан А.А.-А., Калараш К.Н., Осадчий Л.Т., Гельмбольдт В.О. Физико-химические свойства биологически активных аминометансульфокислот. Матеріали ІІІ Міжн. науково-практ. конф. “Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів” Харків. 14-15 березня, 2019.
  25. Хома Р., Чеботарьов О., Осадчий Л., Водзінський С., Рой О. Амінометансульфонатні буферні системи. Тези допов. ХVІ наук. конф. “Львівські хімічні читання.” Львів. 2–5 червня 2019. З43.

  2018 рік

  1. Shmatkova N.V., Kaziuk V.O. Synthesis and structure of tetrahlorocyncates of integrated cations of Ge(IV) with isonicothynylhydrazons of 2-hydroxibenz- and 2-hydroxy-1-naftaldehydes. The international reasarch and practical conference.“The development of nature sciences: problems and solutions”. Bruno – 2018. 171.
  2. Койчева А., Бевзюк К., Плюта К., Чеботарьов О., Снігур Д.Силікагель, імпрегнований хлоридом цетилпіридинію, як модифікатор вугільно-пастового електроду для сумісного визначення деяких азобарвників. VIII Український з’їзд з електрохімії та VI науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», 2018. Збірник наукових праць. Частина 2. С 211-213.
  3. Chebotarev A., Bevziuk K., Koicheva A., Pliuta K., Snigur D. Carbon-paste electrode modified with silica and cetylpyridinium chloride for voltammetric determination of allura red AC. East-west chemistry conference, Abstracts book. P. 134.
  4. Bevziuk K., Koicheva A., Chebotarev A., Pliuta K., Snigur D. Carbon-paste electrode modified with silica and cetylpyridinium chloride for voltammetric determination of food dyes. 8th Black sea basin conference on analytical chemistry: Book of abstract. Istambul, 2018. P. 106.
  5. Плюта К., Снігур Д., Чеботарьов О. Вольтамперометричне визначення морину на електрохімічно активованому вугільно-пастовому електроді. VIII Український з’їзд з електрохімії та VI науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих учених «Прикладні аспекти електрохімічного аналізу», 2018. Збірник наукових праць. Частина 2. С. 237-239.
  6. Shcherbakova T.M, Chebotarev A.N., Mamiy V.A., Shcherbakov S.V., Kovbasyuk A.V. Sorption of fluoroquinolones on aluminum oxides with different pH characteristics and silica SG 5/40. 8th Black sea basin conference on analytical chemistry: Book of abstract. Istambul, 2018. P. 90.
  7. Guzenko E.M., Chebotarev A., Zhukovetska E.M. , Toporov S.V., Zakharova J.Yu. Development of colorimetric test method for Cr (IV) based on sorption method. 8th Black sea basin conference on analytical chemistry: Book of abstract. Istambul, 2018. P. 91.
  8. Vitaliy Dubovyi, Alexander Chebotarev, Angelina Demchuk, Anastasiia Klochkova, Denys Snigur. Extraction-spectrophotometric Determination of Cu(II) with 6,7-dihydroxy-4-methyl-2-phenylbenzopyrilium Chloride in Waters. Chemistry Conference East West, October 10-12, Lviv. 2018. P-055
  9. Alexander Chebotarev, Kateryna Bevziuk, Anastasiya Koicheva, Konstantin Pliuta, Denys Snigur. Carbon-paste Electrode Modified with Silica and Cetylpyridinium Chloride for Voltammetric Determination of Allura Red AC. Chemistry Conference East West, October 10-12, Lviv. 2018. P-054
  10. Elena Guzenko, Alexander Chebotarev, Olena Zhukovetska, Yana Khomytska, Julia Zakharova. Features of Cationexchangers Surface Modification by 6,7-dihydroxy-4-methyl-2-phenylbenzopyrylium Chloride. Chemistry Conference East West, October 10-12, Lviv. 2018. P-056
  11. Fed’ko N.F., Anikin V.F., Veduta V.V., Laskorunska D.O. Synthesis of 1,8-naphthoylene-1´,2´-benzimidazoles with electron donating substitutients in positions 4 and 5. Abstracts of VIII International Conference “Chemistry of nitrogen containing heterocycles”. Kharkov, 12-16 November, 2018. С. 84.
  12. Ласкорунська Д.О., Мокруха І.С., Федько Н.Ф., ВедутаВ.В. Синтез та властивості 1,8-нафтоїлен-1´,2´-бензімідазолів з електронодонорними замісниками в положеннях 4 та 5. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження і перспективи». Житомир, 16 травня 2018. С. 283-284.
  13. Соценко І.О. Ведута В.В., Федько Н.Ф. Вивчення стереохімії відновлення галогенопохідних аценафтенхінону. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні задачі хімії: дослідження і перспективи». Житомир, 16 травня 2018. С. 318-319.
  14. Буренкова К.В. Шевченко О.В., Лисенко А.Д. Вплив деяких чинників на хелатоутворення 5-метил-5-гексен-2,4-діону, іммобілізованого на поліметилметакрилатній матриці. Тези доповідей ХІV Української конференції з високомолекулярних сполук. Київ, 15-18 жовтня 2018. С. 327-329.
  15. Бондар К.В., Бокань М.В. Синтез та спектральні властивості флуоресцентних 2-(4-гідроксистирил)-індоленінових барвників. Збірка праць XIII Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. Харків, 2-4 травня 2018. С. 8.
  16. Бондар К.В., Бокань М.В. Флуоресцентний оксолоновий барвник на основі дифенілпіразолону. Тези доповідей X Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів «Хімічні Каразинські читання-2018». Харків, 23-25 квітня 2018. С. 9.
  17. Kikot L.S., Loskutova Yu. O., Kulygina C.Yu., Basok S.S., Lyapunov A. Yu., Bogaschenko T. Yu., Kirichenko T. I. Synthesis and complexation properties of molecular tweezers based on Tröger’s base and of crown ethers with alkali metal cations and diamine hydrochlorides. Abstracts of VIII International Conference “Chemistry of nitrogen containing heterocycles”. Kharkov, 12-16 November, 2018. С. 98.
  18. Перлова О.В., Жекова К.І., Полікарпов О.П. Вилучення урану (VI) з водних розчинів волокнистими іонітами ФІБАН в динамічних умовах. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи» 16 травня 2018 р. : матеріали конференції. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка: 2018. С. 47-48.
  19. Черевична І.Ю., Перлова О.В. , Дзязько Ю.С. Кінетичні закономірності сорбції сполук урану (VI) органо-неорганічними аніонітами. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи», Житомир, 16 травня 2018 р. : матеріали конференції. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка. 2018. С. 197-199.
  20. Кожемяк М.А., Тымчук А.Ф., Коев П.И., Овезова А. Флотационная модель извлечения экотоксикантов из водных растворов / Зб. Матеріалів конф. «Сучасний світ як результат антропогенної діяльності». Мелітополь: Видавн. Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького, 2018. 175 с. С. 150.
  21. Тютюнник Т.В., Новотна В.О. Адсорбційне вилучення антоціанів ягід чорноплідної аронії на волокнистому катіоніті ФІБАН К-1 / Current chemical problems. I International (XI Ukrainian) scientific conference for students and young scientists/ Book of Abstracts. March 27-29, 2018, Vinnytsia. P. 221.
  22. Черевичная И. Ю. Сорбция соединений урана (VI) из модельных растворов, имитирующих шахтные воды, с помощью органо-неорганических анионитов / И. Ю. Черевичная. Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2018) : збірник тез доповідей І Міжнародної (ХІ Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, м. Вінниця, 27–29 березня 2018 р. / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2018. С. 227.
  23. Rakitskaya T.L., Truba A.S., Kolotilov S.V., Nagaevska A.V., Yaremov P.S., Volkova V.Y. Adsorption of water vapor by some polymorphous forms of porous-structural manganese dioxide. Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Application : 16-th Ukrain.-Polish Symp., 28-31 August 2018: Book Abstr. Lublin, Poland, 2018. P. 130.
  24. Труба А.С., Ракитська, Т.Л., Нагаєвська А.В., Марков О.О. Вплив способу отримання та природи носія на каталітичну активність оксиду мангану(IV) в реакції розкладання озону. Тези доп. XX Укр. Конф. з неорганічної хімії за участю закордонних учених (17-20 вересня 2018 р.). Дніпро, 2018. С. 154.
  25. Киосе Т.А., Назар А.П. Хемосорбционное поглощение диоксида серы природным и модифицированым базальтовым туфом. «Хімічні проблеми сьогодення» Xвсеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і молодих учених. 27-29 березня 2018 р. : тези доп. Вінниця, 2018. С.107.
 • ПУБЛІКАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ОПП Фармація, спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація»)

  Статті:

  1. Nefodov O., Kovpak A., Amine Tazi Differential approach in diagnosis and treatment of neuropathic pain syndrome // XXVІ International scientific and practical conference «Theoretical and Practical Aspects of Modern Research» (June 5-7, 2024) Ottawa, Canada. International Scientific Unity. P. 178-184.
  2. Lakhmanyuk Y. R., Bodnarіuk N. V., Ustianska O. V., Eberle L. V., Tsisak A. O., Gritsuk O. I., Ulizko I. V. Study of propolis and wax moth extract as a preventive and therapeutic means for some diseases // «Актуальні проблеми транспортної медицини», Україна, м. Одеса. № 1 (75). 2024. С 106-112 (фахове видання). Журнал включений до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща). DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10888539
  3. Lakhmanyuk Y. R., Bodnarіuk N. V., Ustianska O. V., Eberle L. V., Tsisak A. O., Gritsuk O. I. Study of propolis and wax moth extract as a preventive and therapeutic means for some diseases // «Актуальні проблеми транспортної медицини», 2023. (Подано до друку).

  Тези:

  1. Трач О. О., Александрова О. І. Оптимізація методів екстрагування флавоноїдів з насіння моркви: крок до підвищеної ефективності й корисності. Тези доповіді : Матеріали XII International scientific and practical conference «Scientific Theories and Practices as an Engine of Modern Development» February 28 – March 1, 2024 Bratislava, Slovakia, 2024. С. 209-212. Див. Сертифікат Александрова: Див. Сертифікат Трач: Див.
  2. Таніна М. С., Александрова О. І. Оптимізація процесів вилучення органічних кислот зі свіжих квітів Robinia Pseudoacacia. Тези доповіді : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Ліки - Людині» 21-22 березня 2024 року м. Харків: НФаУ, 2024. С. 279-280. Див. Сертифікат Александрова: Див. Сертифікат Таніна: Див.
  3. Циба А. В., Александрова О. І. Оптимізація умов екстракції аскорбінової кислоти зі свіжих квітів Jasminum. Тези доповіді : Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми та досягнення сучасної біотехнології» 22 березня 2024 року. Харків: НФаУ, 2024. С. 368-369. Див. Сертифікат Александрова: Див. Сертифікат Циба: Див.
  4. Трач О. О., Александрова О. І., Ковпак А. В. Оптимізація умов вилучення біологічно активних речовин з насіння Daucus Carotae Subsp. Тези доповіді : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку» 9–12 квітня 2024, Одеса. 2024. С. 191-193. Див. Сертифікат Александрова: Див. Сертифікат Трач: Див.
  5. Іщенко Н. В., Александрова О. І. Вплив умов екстракції на процес вилучення флавоноїдів з Spinacia Oleracia. Тези доповіді : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку» 9–12 квітня 2024, Одеса. 2024. С. 170-172. Див. Сертифікат Александрова: Див. Сертифікат Іщенко: Див.
  6. Циба А. В., Александрова О. І. Оптимізація умов екстракції органічних кислот зі свіжих квітів Jasminum. Тези доповіді : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку» 9-12 квітня 2024, Одеса. 2024. С. 161-163. Див. Сертифікат Александрова: Див. Сертифікат Циба: Див.
  7. Таніна М. С., Александрова О. І. Оптимізація умов екстракції аскорбінової кислоти зі свіжих та сухих квітів Robinia Pseudoacacia. Тези доповіді : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку» 9-12 квітня 2024, Одеса. 2024. С. 160-161. Див. Сертифікат Александрова: Див. Сертифікат Таніна: Див.
  8. Устянська О. В., Александрова О. І., Ебреле Л. В., Лахманюк Ю. Р., Боднарюк Н. В. Спектрофотометричний аналіз флавоноїдів в екстрактах прополісу. Тези доповіді : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку» 9-12 квітня 2024, Одеса. 2024. С. 40-42. Див.
  9. Устянська О. В., Александрова О. І., Еберле Л. В., Боднарюк Н. В., Лахманюк Ю. Р. Дослідження вмісту аскорбінової кислоти в квітковому пилку. Тези доповіді : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку» 9-12 квітня 2024, Одеса. 2024. С. 38-40. Див.
  10. Александрова О. І., Таніна М. С. Дослідження з розробки рідкого екстракту на основі свіжих та сухих квітів Robinia Pseudoacacia. Тези доповіді : Матеріали міжнародної конференції. International scientific publication. Scientific and technological revolution of the XXI century '2024 on April 20. Germany. 2024. No 32. Р. 40-42. DOI: 10.30890/2709-1783.2024-32-00-004. Див.
  11. Трач О. О., Александрова О. І., Ковпак А. В. Дослідження впливу умов екстракції на вміст поліфенольних сполук в екстрактах з насіння daucus carotae subst. Sativae. Тези доповіді : І Міжнародної науково-практичної конференції «Індустрія 4.0: сучасні напрями розвитку фармацевтичної галузі» з нагоди 95-рiччя І. М. Перцева. (м. Харків, 16 травня 2024 р.). Х.: Вид-во НФаУ, 2024. С. 45-47. Див. Сертифікат Александрова: Див. Сертифікат Трач: Див.
  12. Александрова О., Іщенко Н. Оптимізація умов екстракції поліфенольних сполук з Spinacia oleracia. Тези доповіді : XXІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE «Scientific Achievements and Innovations as a Way to Success» May 1-3, 2024 Vilnius, Lithuania. 2024. 185-186. ISBN 978-617-8427-13-9. Див. Сертифікат Александрова: Див. Сертифікат Іщенко: Див.
  13. Kovpak Аlona, Ketani Ahmet Amin ANALYSIS OF THE COMBINED ANTIHYPERTENSIVE DRUGS MARKET IN UKRAINE / Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 9-12 квітня 2024: «Сучасна фармація: реалії сьогодення та перспективи розвитку», стор. 375-376. ISSN 978-617-689-503-92
  14. Kovpak Alona, Maryam Taoufiki PHYTOPRODUCTS IN THE TREATMENT OF DIABETES MELLITUS The 5th International scientific and practical conference «Topical aspects of modern scientific research» (January 25-27, 2024) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2024. 142-151 p. ISSN 978-4-9783419-2-1
  15. Kovpak Alona, Maryam Taoufiki FEATURES OF MEDICINAL PLANTS FOR METABOLIC SYNDROME AND DIABETES MELLITUS The 6th International scientific and practical conference «Global science: prospects and innovations» (February 1-3, 2024) Cognum Publishing House, Liverpool, United Kingdom. 2024. 57-64 p. ISBN 978-92-9472-196-9
  16. Кравець Є. О., Ебреле Л. В. Аналіз асортименту нестероїдних протизапальних засобів фармацевтичного ринку України / Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. // під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
  17. Бродарська А. В, Ебреле Л. В.Фармакогностичне та фармакологічне дослідження екстракту Acorus calamus/ Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. // під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
  18. Бродарська А.В.,Ебреле Л. В. Антиексудативна активність екстракту Acorus calamus на моделі зимозанового запалення. Участь у Х Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих учених. 4-7 квітня 2023 р. м. Чернівці. Україна.
  19. Жолудєва М.С., Цісак А.О. Розробка складу та технологія крем-гелю для лікування і профілактики акне// VII Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині» (Посвідчення УкрІНТЕІ № 593 від 11 грудня 2023 року). 21-22 березня 2024 р. на базі кафедри клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету в м. Харків.
  20. Жданова Д. Г., Грицук О. І., Цісак А. О. Маркетингове дослідження ринку лікарських засобів для лікування себорейного дерматиту в Україні / Менеджмент та маркетинг у складі сучасної економіки, науки, освіти, практики : матеріали ХІ міжнар. наук.-практ. дистанційної конф., м.Харків, 21 берез. 2024 р. / ред. кол.: В. В. Малий [та ін.]. - Харків: НФаУ, 2024. - 563 с.
  21. Нефьодов О.О., Валентірова Є.Ю., Лахманюк Ю.Р., Жолудєва М.В. Фармакологічний аналіз анальгезії за умов експериментального моделювання розсіяного склерозу // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : матеріали VІ науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 16 листопада 2023 р. Х. : НФаУ, 2023. С. 341-343.
  22. Циба А.В., Александрова О.І. Склад лікарської форми диклофенаку натрію залежно від способу використання. / А.В. Циба, О.І. Александрова // 79-а звітна студентська наукова конференція ОНУ імені І.І. Мечникова (24-28 квітня 2023 р.). Одеса, ОНУ, 2023. С. 18-19.
  23. Таніна М.С., Александрова О.І. Особливості фармакокінетики ацикловіру залежно від шляху введення. / М.С. Таніна, О.І. Александрова // 79-а звітна студентська наукова конференція ОНУ імені І.І. Мечникова (24-28 квітня 2023 р.). Одеса, ОНУ, 2023. С. 20-21.
  24. Лахманюк Ю. Р., Устянська О.В. Протекторні властивості екстрактів прополісу та воскової молі як перспективних засобів підтримки здоров'я / Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. // під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. С. 22.
  25. Боднарюк Н. В., Устянська О. В. Перспективи використання продуктів бджільництва як природних імунодуляторів / Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. // під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. С. 24.
  26. Бродарська А.В. Фармакогностичне та фармакологічне дослідження екстракту Acorus calamus / Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. // під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
  27. Жданова Д. Г. Оптимізація технологічних умов екстракції біологічно активних речовин з листя кропиви дводомної / Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. // під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
  28. Жолудєва М. В. Аналіз асортименту лікарських засобів фармацевтичного ринку України для лікування акне / Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. // під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
  29. Черни А. C. Технологічні аспекти виготовлення трансдермальних лікувально-косметичних засобів / Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. // під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
  30. Кравець Є.О. Аналіз асортименту нестероїдних протизапальних засобів фармацевтичного ринку України / Збірник тез доповідей 79-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, секція «Хімія» [Електронний ресурс] : 24-28 квітня 2023 р., Одеса. // під ред. к.х.н., доц. Менчука В. В., к.х.н., доц. Тимчук А. Ф.– Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.
  31. Нефьодов О.О., Бродарська А.В., Буденкова Г.О, Кравець Є.О, Таніна М.С. Особливості студентоцентрованого підходу до навчання здобувачів освіти напряму підготовки «Фармація» // Науково-практична конференція з міжнародною участю присвячена 30-ти річчю заснування ІПКСФ НФаУ «Безперервний професійний розвиток фармацевтичних працівників: сучасний стан, проблеми та перспективи», 01-02 листопада 2023 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2023. – С. 166-167.
  32. Нефьодов О.О., Валентірова Є.Ю., Лахманюк Ю.Р., Жолудєва М.В. Фармакологічний аналіз анальгезії за умов експериментального моделювання розсіяного склерозу // Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їх фармакологічна корекція : матеріали VІ науково-практичної internet-конференції з міжнародною участю, м. Харків, 16 листопада 2023 р. Х. : НФаУ, 2023. - С. 341-343.
  33. Бродарська А.В. Антиексудативна активність екстракту Acorus calamus на моделі зимозанового запалення. Участь у Х Міжнародному медико-фармацевтичному конгресі студентів і молодих учених. 4-7 квітня 2023 р. м. Чернівці. Україна.
  34. Нефьодов О.О., Іщенко Н.В., Кірієнко А.В., Дімова І.І. Інноваційні технології викладання предмету «Клінічна фармація та фармацевтична опіка» здобувачам освіти напряму підготовки «Фармація» // Матеріали XІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Клінічна фармакологія сьогодення: шляхи максимальної допомоги лікарській спеціальності», 9–10 листопада 2023 року. – Вінниця, ТОВ «Твори». – ВНМУ. - С. 101-103.

 • Науковий гурток «Біологічно активні сполуки рослинної сировини»

  Науковий гурток для здобувачів вищої освіти 

  «Біологічно активні сполуки рослинної сировини»

  Існування наукових гуртків на факультеті хімії та фармації – традиція, яка була започаткована ще з 2013 року за часів існування кафедри фармацевтичної хімії.

  Здобувачі вищої освіти виконували дипломні роботи, тематика яких була пов’язана з напрямком відповідних науково – дослідних робіт кафедри. Наукові гуртки допомагали здобувачам більш поглиблено вивчати питання своєї дипломної роботи та надавали змогу більше часу приділяти саме експериментальній частині свого дослідження.

  Науковий гурток «Біологічно активні сполуки рослинної сировини» було створено у 2022-2023 навчальному році та подовжено його роботу у 2023-2024 навчальному році на базі кафедри фармакології та технології ліків факультету хімії та фармації з метою поглиблення знань та набуття навичок науково-дослідної роботи в галузі біологічно активних речовин рослинного походження та створення лікарських форм і лікувальних косметичних засобів на сонові отриманих комплексів біологічно активних речовин з рослинної сировини. 

  Даний гурток працює у межах НДР «Фармакологічна корекція змодельованих патологічних станів шляхом застосування розроблених лікарських форм». Номер державної реєстрації НДР: 0122U200545.

  Науковий керівник – доцент кафедри фармакології та технології ліків Александрова О.І.

  Цінним джерелом біологічно активних сполук (БАС) є рослинна сировина. В сучасному світі спостерігається зростання інтересу до лікарських засобів, виготовлених на основі БАС лікарської рослинної сировини, також їх активно застосовують в косметологічній та харчовій галузі. Саме наявність комплексу речовин, які мають певну біологічну активність забезпечує широкий спектр фармакологічної дії, що надає змогу їх активно застосовувати для виготовлення як лікарських так і косметологічних лікувальних засобів. Основні прояви фармакологічної дії рослинних БАС: протизапальна, антиоксидантна, гепатопротекторна, ранозагоювальна, регенеруюча, кардіопротекторна, заспокійлива і багато інших.

  Діяльність гуртка спрямована на вивчання біологічно активних речовин рослинної сировини; виділення і встановлення їх ідентичності та кількості за допомогою фізико-хімічних методів аналізу; дослідження оптимальних технологічних умов отримання БАС та застосування отриманих БАС в лікарських та косметичних засобах.

  Робота гуртка направлена на:

  1. Організацію науково-дослідної роботи здобувача щодо виділення, кількісного встановлення відповідних біологічно активних речовин з рослинної сировини, з використанням фізико-хімічних методів аналізу.

  2. Організацію науково-дослідної роботи здобувача щодо технології створення відповідної лікарської форми або лікувального косметичного засобу, що містять у своєму складі отримані біологічно активні речовини рослинного походження.

  3. Організацію науково-дослідної роботи здобувача щодо визначення фармакологічної активності отриманих лікарських форм та лікувальних косметичних засобів на різних фармакологічних моделях дослідження.

  4. Поглиблення знань здобувачів щодо використання біологічно активних компонентів рослинного походження та методів аналізу для їх розділення і визначення кількісного вмісту; фармакологічних моделей для оцінки фармакологічного спектру дії біологічно активних компонентів рослинного походження.

  5. Формування знань та навичок у здобувачів щодо планування та проведення експериментальної роботи та аналізу і інтерпретації отриманих даних.

  6. Формування практичних вмінь щодо виділення, визначення біологічно активних речовин з рослин та технології виготовлення відповідних лікарських форм з отриманих комплексів рослинних речовин та визначення фармакологічної активності отриманих продуктів.

  Все це сприяє розвитку у здобувачів дослідницьких якостей та компетентностей науковця, також допомагає працювати над дипломними та курсовими роботами за тематикою кафедри

  Участь в роботі наукового гуртка

  Науковий гурток діє згідно чинного законодавства України, Статуту Університету та Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

  Брати участь в роботі наукового гуртка «Біологічно активні сполуки рослинної сировини» можуть всі бажаючі здобувачі вищої освіти, які навчаються на факультеті хімії та фармації.

  Контакти

  тел: 0674863995

  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Александрова Олександра Ігорівна

  Перелік тем для виконання досліджень здобувачами

  • Дослідження вмісту флавоноїдів та поліфенольних сполук в екстрактах квітів Robinia pseudoacacia.
  • Оптимізація умов екстрагування біологічно активних речовин зі свіжої рослинної сировини Artemisia absinthium.
  • Порівняльний аналіз вмісту каротиноїдів в екстрактах різних водоростей.
  • Дослідження впливу концентрації етанолу на вміст біологічно активних речовин в екстрактах квітів Jasminum officinale.
  • Вплив умов екстракції на вилучення флавоноїдів та поліфенольних сполук зі свіжої рослинної сировини Polýgonum aviculáre.
  • Технологічні аспекти виготовлення екстрактів на основі Алое залежно від стану сировини
  • Вміст антоціанів в екстрактах зі свіжого гранату залежно від умов екстрагування.
  • Дослідження біологічно активних компонентів в екстрактах Eruca vesicaria.
  • Дослідження біологічно активних сполук в екстрактах з різних частин рослинної сировини Coriandrum sativum.
  • Теми можуть бути запропоновані і самими здобувачами, та узгоджені з керівником гуртка.

  Організація роботи гуртка

  Всі учасники наукового гуртку збираються раз або два рази на тиждень для виконання та обговорювання відповідних етапів науково-дослідної роботи.

  Робота гуртка проводиться у другій половині робочого дня в день, зручний для учасників гуртку відповідно до їх розкладу занять.

  День та час збору оголошується завчасно та погоджується зі всіма учасниками гуртку.

  Результати своєї роботи у гуртку можуть використовуватись здобувачем у його дипломній роботі, також можуть висвітлюватись шляхом приймання участі у конференціях, доповідях на семінарах та написання статей до наукових журналів.

 

 

title_669ffb532cfd012289386711721760595
title_669ffb532cff24410497661721760595
title_669ffb532d01014169757391721760595
title_669ffb532d02f18792578441721760595
title_669ffb532d1374863227441721760595
title_669ffb532d15716688045471721760595
title_669ffb532d1758357118111721760595
title_669ffb532d1933992376211721760595
title_669ffb532d1b213697866191721760595
title_669ffb532d1d03508508231721760595
title_669ffb532d1ef3255948021721760595
title_669ffb532d20e16990849781721760595
title_669ffb532d22c18960477261721760595

 

 • Науковий гурток «Раціональне поєднання методів концентрування, розділення і визначення малих кількостей речовин різної природи»

  Науковий гурток для здобувачів вищої освіти 

  «Раціональне поєднання методів концентрування, розділення і визначення малих кількостей речовин різної природи»

  Науковий гурток «Раціональне поєднання методів концентрування, розділення і визначення малих кількостей речовин різної природи» було створено у 2023-2024 навчальному році на базі кафедри аналітичної та токсикологічної хімії факультету хімії та фармації з метою поглибленого вивчення, розробки та удосконалення методів визначення, концентрування та розділення мікроконцентрацій речовин різної природи. 

  Даний гурток працює у межах НДР НДР №323 "Розробка та удосконалення комбінованих методів контролю якості фармацевтичних препаратів, продуктів харчування та об'єктів навколишнього середовища", номер державної реєстрації 0122U002302

   

  Науковий керівник – доцент кафедри аналітичної та токсикологічної хімії Рахлицька О.М.

  Фактично, все, що оточує нас можна проаналізувати використовуючи технології аналітичної хімії. Однак сучасні об’єкти аналізу (біологічні, фармацевтичні, об’єкти навколишнього середовища, продукти харчової, хімічної, металургійної промисловості та ін.) мають складний характер. Однією з задач сучасної аналітичної хімії є створення нових більш чутливих, селективних і експресних методів аналізу. Це завдання найчастіше вирішується при використанні гібридних та комбінованих методів аналізу — групи методів, що базуються на поєднанні різноманітних способів розділення багатокомпонентних сумішей, концентруванні компонентів, їх ідентифікації та визначенні.

  Тому основною метою роботи наукового студентського гуртка на базі кафедри аналітичної та токсикологічної хімії є формування у здобувачів сучасного рівня знань про теоретичні основи, методологію та практичне застосування методів розділення та концентрування при визначені речовин різної природи.

  Робота гуртка направлена на:

  1. Організацію науково-дослідної роботи здобувача щодо поглибленого вивчення, розробки та удосконалення методів визначення, концентрування та розділення мікроконцентрацій речовин різної природи.
  2. Формування знань та навичок у здобувачів щодо планування та проведення експериментальної роботи та аналізу і інтерпретації отриманих даних.
  3. Формування здобувачів як науковців, розвиток їх здібностей і обдаровань, самореалізації і самоздійснення.
  4. Поглиблення знань здобувачів щодо використання методів розділення та концентрування в хімічному аналізі, удосконалення гібрідних методів аналізу.
  5. Організацію профорієнтаційної роботи з учнями – один з головних напрямків виховної роботи, яка спрямована на підготовку учнів до свідомого вибору професії, визначення свого місця у суспільстві. 
  6. Участь здобувачів в різноманітних проектах, наукових конференціях, конкурсах, захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук.

  Все це сприяє розвитку у здобувачів дослідницьких якостей та компетентностей науковця, також допомагає працювати над дипломними та курсовими роботами за тематикою кафедри.

  Участь в роботі наукового гуртка

  Науковий гурток діє згідно чинного законодавства України, Статуту Університету та Положення про студентські наукові гуртки та проблемні групи в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова.

  Брати участь в роботі наукового гуртка «Раціональне поєднання методів концентрування, розділення і визначення малих кількостей речовин різної природи» можуть всі бажаючі здобувачі вищої освіти, які навчаються на факультеті хімії та фармації та здобувачі середньої освіти, що зацікавлені науково-дослідною діяльністю.

   

  Контакти

  тел: 0502213253

  email:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

  Рахлицька Олена Михайлівна.

   

  Перелік тем для виконання досліджень здобувачами

  • Спектрофотометричне визначення Арґентуму після екстракції його йонного ассоціату з хінальдіновим червоним
  • Спектрофотометричне визначення Кадмію у вигляді йонного ассоціату з хінальдіновим червоним
  • Комплексоутворення Цирконію (IV) з деякими похідними 6,7-дигідроксибензопірилію
  • Особливості мікроекстракціїї аніонних ПАР у вигляді їх іонних асоціатів з катіонними барвниками
  • Спектрофотометричне визначення фенольних сполук з 18-молібдофосфорною кислотою
  • Особливості модульно-блочної системи навчання при викладанні освітньої компоненти «Аналітична хімія».
  • Сорбція амінокислот різної природи сорбентами медичного призначення
  • Визначення водневого показника та вмісту хлоридів у засобах по догляду за волоссям.
  • Теми можуть бути запропоновані і самими здобувачами, та узгоджені з керівником гуртка.

   

  Організація роботи гуртка

  Всі учасники наукового гуртка збираються раз на тиждень для виконання та обговорювання відповідних етапів науково-дослідної роботи.

  Робота гуртка проводиться у другій половині робочого дня в день, зручний для учасників гуртку відповідно до їх розкладу занять.

  День та час збору оголошується завчасно та погоджується зі всіма учасниками гуртку.

  Результати своєї роботи у гуртку можуть використовуватись здобувачем у його дипломній роботі, також можуть висвітлюватись шляхом приймання участі у конференціях, доповідях на семінарах та написання статей до наукових журналів.

Учасники наукового гуртка
«Раціональне поєднання методів концентрування, розділення і визначення
малих кількостей речовин різної природи»
у 2023-2024 навчальному році

Запрошуємо всіх зацікавлених здобувачів вищої та середньої освіти!

 №   ПІБ  Курс  Тема 
1 Барладян Дмитро  4 Спектрофотометричне визначення Арґентуму після екстракції його йонного ассоціату з хінальдіновим червоним
2 Шевченко Єлізавета  4 Спектрофотометричне визначення Кадмію у вигляді йонного ассоціату з хінальдіновим червоним
3 Подгурська Діана  4 Комплексоутворення Цирконію(IV) з деякими похідними 6,7-дигідроксибензопірилію
4 Балан Віолета  4 Особливості мікроекстракціїї аніонних ПАР у вигляді їх іонних асоціатів з катіонними барвниками
5 Станчева Анастасія  4 Спектрофотометричне визначення фенольних сполук з 18-молібдофосфорною кислотою
 6  Левкович Яна  4 Особливості модульно-блочної системи навчання при викладанні освітньої компоненти «Аналітична хімія»
7 Богданенко Ганна  4 Сорбція амінокислот різної природи сорбентами медичного призначення

 


Top